preloader__image

Od samog osnivanja pa sve do danas nastojali smo biti više od lokalnog donatora. Razvijali smo inicijative i programe koji su bili usmjereni na povezivanje i podršku građanima koji istinski vole svoj grad i svoju zajednicu, i koji vjeruju da lokalne inicijative mogu doprinijeti opštem poboljšanju kvalitete življenja u tuzlanskoj regiji.  

Vođeni vitalnim potrebama građana i zajednice odlučni smo u kreiranju programa i inicijativa u kojima udružujemo dostupne resurse i uspostavljamo saradnju između relevantnih institucija i subjekata iz sva tri sektora kako bi u konačnici ponudili kvalitetna i trajna sistemska rješenja.

Posebnu pažnju u svom radu poklanjamo osnaživanju mladih, razvoju zajednice, otvorenom obrazovanju i poduzetništvu.

Naš uticaj