preloader__image

Dugoročni razvoj zajednice i njen prosperitet u budućnosti nije moguć bez ulaganja u mlade u sadašnjosti. Zato posebnu pažnju u radu poklanjamo mladima. U okviru programa ohrabrujemo mlade da čine pozitivne promjene u svojim životima i svojoj zajednici, te ih motiviramo da se uključe u naše inicijative.

Podstičemo ih da predlažu inicijative za dobrobit mladih i da se uključe u neformalne edukacije za sticanje novih vještina i kompetencija za 21. stoljeće. Kroz razmjene i umrežavanja, želimo da mladi promišljaju o lokalnim, nacionalnim i međunarodnim pitanjima u različitim segmentima življenja - od tržišta rada, obrazovanja, preko tema vezanih za okoliš, do politike i ljudskih prava.  Na ovaj način, želimo motivirati mlade da se uključe u procese u zajednici, da se integriraju i pronađu svoje mjesto, te da budu aktivni u stvaranju boljih uslova življenja za sebe, svoju porodicu i cijelo društvo. 

Stavljajući mlade i njihove potrebe u centar pažnje razvili smo i provodimo programe i inicijative koji su usmjereni na razvoj mladih kao pojedinaca i budućih lidera, ali i programe usmjerene na podršku omladinskih organizacijama i institucijama, te omladinskom sektoru uopšte.

Omladinska banka je svjetski poznat model društveno aktivnog rada s mladima usmjeren na uključivanje mladih u život zajednice i podsticanje na stvaranje boljih uslova za mlade u zajednici. Oduševljeni modelom i inspirisani idejom Lokalne fondacije Sjeverne Irske, 2004. godine pokrenuli smo program Omladinske banke u Tuzli, a s vremenom smo ga proširili na područje cijelog Tuzlanskog kantona.

Da odmah razjasnimo: Omladinska banka nije prava banka! Ona je puno više od toga. Omladinska banka je program, koji na poseban način uključuje mlade u život zajednice i motiviše ih na pozitivne promjene unutar iste.

Korist od Omladinske banke prvenstveno imaju mladi uključeni u rad Odbora Omladinske banke, kao i mladi koji preko Omladinske banke dobijaju finansijska sredstva iz Fonda za mlade za realizaciju svojih ideja i inicijativa u zajednici. U suštini korist od Omladinske banke ima cijela lokalna zajednica, jer ona podstiče kreiranje različitih sadržaja usmjerenih na svestran razvoj mladih i njihovo zdravo odrastanje, kao i na razvoj aktivnih građana svjesnih potreba u zajednici i svoje uloge u njoj.

Rad omladinske banke zasnovan je na principu "mladi za mlade".

Od osnivanja pa do danas učešće u radu odbora Omladinske banke uzelo je više od 1.000 mladih, a podršku Omladinske banke dobilo je više od 5.000 mladih koji su realizovali više od 500 projekata.

Bez obzira da li se radi o aktivističkim organizacijama koje zagovaraju bolji položaj mladih i marginaliziranih grupa, očuvanje okoliša i vladavine prava, ili se radi o organizacijama koje okupljaju mlade oko zajedničkih interesovanja iz oblasti kulture, sporta, informacionih tehnologija, pa čak i hobija - podrška od Fondacije tuzlanske zajednice je neupitna ukoliko su te organizacije vođene od strane mladih i ukoliko rade u interesu mladih ljudi.

Upravo zbog toga u Fondaciji tuzlanske zajednice odlučni smo u jačanju njihovih kapaciteta, kako kroz finansijsku podršku njihovom osnivanju i radu tako i kroz organizaciju brojnih edukativnih sadržaja koje će omladinskim organizacijama u Tuzlanskom kantonu omogućiti bolji i kvalitetniji rad.

Fondacija tuzlanske zajednice zalaže se za strateški planiran sistemski pristup u rješavanju problema i pitanja mladih na Tuzlanskom kantonu i šire. 

Od usvajanja Zakona za mlade FBiH aktivno smo sudjelovali u njegovoj promociji na lokalnom nivou i zagovarali njegovu provedbu u Tuzlanskom kantonu. Godine 2016. povjerena nam je izrada Strategije za mlade Grada Tuzla za period 2017-2026, koju smo u saradnji s omladinskim organizacijama i partnerima uspješno izradili i koja je usvojena 2017. godine. Od tog momenta stvoreni su prvi koraci za kvalitetniji institucionalni pristup u radu s mladima u Gradu Tuzla. Formirano je Vijeće mladih Grada Tuzla, a lokalna samouprava Grada Tuzla jedna je od rijetkih lokalnih samouprava u FBiH koja ispunjava sve zakonom propisane uslove prema mladima.

S omladinskim organizacijama sa područja TK zagovarali smo usvajanje Strategije za mlade na kantonalnom niovu, učestvovali u radnim grupama i ponudili konstruktivna rješenja pri izradi Strategije za mlade TK za period 2020 – 2024, ali i prijedloge za njenu kvalitetniju implementaciju.

Svjesni smo važnosti strateškog pristupa prema mladima unutar institucionalnog okvira, zbog čega ćemo i u narednom periodu nastaviti raditi na aktivnostima koje zagovaraju provedbu zakonom predviđenih mjera prema mladima, ali i stvaranju okruženja u kojem mladi žele da ostanu.

Polazeći od izreke da je znanje korisno samo ako se dijeli, posebnu pažnju u radu s mladima stavljamo na razmjenu znanja, iskustava i ideja kako na lokalnom, tako i na međunarodnom nivou. Kroz razmjene i umrežavanja želimo da mladi promišljaju o različitim segmentima življenja na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, da otvaraju teme od interesa, te da čuju i dožive iskustva svojih vršnjaka iz Europe.

Od 2004. godine FTZ je članica međunarodnog "Youth Empowerment Partnership Program" (www.yepp-community.org), u okviru kojeg mladi ljudi uključeni u program za mlade imaju priliku da učestvuju u neformalnim edukacijama, treninzima, studijskim posjetama, druženju i povezivanju sa mladima u YEPP centrima širom Evrope.

Također, od osnivanja do danas članica smo Youth Bank International što je od posebnog značaja za mlade uključene u Program Omladinske banke, jer imaju priliku da svoja iskustva u radu Omladinske banke dijele s vršnjacima širom svijeta i uče o najnovijim metodama rada sa mladima.

Pored međunarodnih razmjena posebnu pažnju stavljamo i na organizaciju lokalnih događaja koji okupljaju mlade i podstiču razmjenu ideja i mišljenja poput edukativnih konferencija za mlade, foruma, kampova, izleta i studijskih posjeta.