preloader__image

Aplicirajte na neki od naših fondova

Fondacija tuzlanske zajednice, zahvaljujući donacijama partnerskih organizacija i fondacija, pojedinaca i preduzeća, sufinansira projekte kojima nastoji poboljšati uslove življenja u Tuzli, Srebreniku, Lukavcu, Kalesiji i Živinicama. Razvoj lokalne zajednice i poboljšanje uslova življenja Fondacija bazira na aktivnom, dobrovoljnom učešću građana tako da projekti koje podržava moraju biti zasnovani na volonterskom učešću aplikanata i moraju biti za opštu društvenu korist, a ne korist pojedinaca. Kroz svoje redovne i vanredne programe podrške, Fondacija putem javnih poziva podržava projekte organizacija civilnog društva, neformalnih grupa građana, omladinskih organizacija, škola i javnih ustanova.

Odluke o podršci projektima donosi Upravni odbor FTZ-a i nezavisne komisije građana.