preloader__image

Fond za razvoj poduzetništva usmjeren je na podršku realizaciji poduzetničkih inicijativa i inicijativa koje imaju za cilj poboljšanje poduzetničkih kompetencija građana/ki s ciljem povećanja zapošljivosti i samozapošljivosti građana/ki. Podrška iz ovog fonda namjenjena je pokretanju i unaprjeđenju prihodovnih aktivnosti domaćinstva, te pokretanju i unaprjeđenju rada malih start-up preduzeća na području Tuzlanskog kantona.

Cilj fonda je doprinijeti stvaranju uslova za zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih osoba kroz jačanje poduzetničkih kompetencija učesnika kako bi ih osposobili za pokretanje malih biznisa i razvoj prihodovnih aktivnosti domaćinstva.

Javni poziv

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) poziva zainteresovane građane sa područja Tuzlanskog kantona, koji planiraju pokrenuti ili unaprijediti vlastiti biznis te koji žele unaprijediti svoje poduzetničke vještine i kompetencije, da se prijave na Javni poziv za podršku start-up poduzetnicima.  

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) u okviru projekta "Snaga lokalnog" koji implementira uz partnersku saradnju sa USAID-om realizuje i aktivnosti usmjerene na poboljšanje poduzetničkih kompetencija građana/ki s ciljem povećanja zapošljivosti i samozapošljivosti građana/ki kroz podršku pokretanju i razvoju malih start-up preduzeća.

Podrška se realizuje kroz projekat "Naša zajednica je naša odgovornost" koji ima za cilj da osnaži građane/ke i podstiče ih na samozapošljavanje, promicanje poduzetničkog duha u njihovim zajednicama i hvatanje u koštac sa problemom nezaposlenosti kako ne bi napustili zemlju.

Ukupna finansijska vrijednost izdvojena za podršku poduzetnicima u ovom pozivu iznosi 45.000,00 KM ili 9 poduzetničkih inicijativa od po 5.000 KM bez PDV-a.

FTZ će organizirati i obuku o poduzetništvu za 20 građana Tuzlanskog kantona koja je posebno važna za razvoj i izradu biznis planova, te uspostavljanje kontakata sa budućim klijentima, tržištem i poslovnim sektorom.

Cilj programa:

Doprinijeti stvaranju uslova za zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih građana/ki kroz jačanje poduzetničkih kompetencija kako bi ih osposobili za pokretanje malih biznisa.

Prijavom na poziv, zainteresovani kandidati/kinje stiču pravo na: 

  • dvomjesečnu obuku iz oblasti poduzetništva, u trajanju od 64 sata, koja će se održavati kroz 8 cjelodnevnih predavanja u periodu oktobar-novembar 2023. godine, a o čemu će odabrani kandidati biti blagovremeno obavješteni.
  • mentorsku podršku; FTZ će u suradnji sa poslovnim sektorom, osigurati i stručnu mentorsku podršku svim polaznicama obuke, a kandidati i kandidatkinje koje dobiju finansijsku podršku će imati na raspolaganju i mentorsku podršku u prvim mjesecima razvoja svog biznisa.
  • finansijsku podršku za pokretanje svog poduzetničkog poduhvata, do 5.000,00 KM (bez PDV-a) ili unaprijeđenje postojeće poslovne aktivnosti (ne starije od 18 mjeseci u momentu zatvaranja Javnog poziva).

Više informacija o pozivu pročitajte OVDJE.

Ko može aplicirati?

EDUKACIJA:

  • Punoljetni građani/ke, sa područja svih gradova/općina Tuzlanskog kantona;
  • Punoljetni građani/ke kojikoji nemaju formalno registriran biznis i koji planiraju pokrenuti vlastiti biznis i koji žele unaprijediti svoje poduzetničke vještine i kompetencije.
  • Punoljetni građani/ke, građani Tuzlanskog kantona, koji imaju formalno registriran biznis, ne stariji od 18 mjeseci (u momentu zatvaranja javnog poziva), i koji žele unaprijediti svoje poslovanje s ciljem povećanja broja zaposlenih kroz postojeći biznis.

Napomena:

    • Prednost u pozivu imaju nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje TK, kao i mladi građani/ke dobi do 30 godina.
    • Broj polaznika/ica edukacije je ograničen na maksimalno 20 osoba.

Rok za prijavu

JAVNI POZIV JE ZATVOREN.

ARHIVA ODLUKA