preloader__image

Uposlenici i saradnici

Jasna Jašarević

Direktorica
e-mail: jasna@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 833

Vera Đezić

Direktorica Odjela za finansije i administraciju
e-mail: vera@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 830

Ismet Sokoljanin

Direktor Odjela za filantropiju i partnerstva
e-mail: ismet@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 257 101

Sabina Sinanović Ćatibušić

Direktorica odjela za implementaciju programa i projekata
e-mail: sabina@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 257 101

Selma Memišević

Menadžerica Odjela finansija i računovodstva 
e-mail: selma@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 830

Tarik Baraković

Menadžer programa filantropije
e-mail: tarik@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 368 387

Amila Čitaković

Menadžerica za komunikacije i odnose sa javnošću
e-mail: info@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 368 387

Melika Mulaosmanović

Koordinatorica programa organiziranja zajednice
e-mail: melika@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 368 388

Azra Isanović

Koordinatorica programa finansijske podrške
e-mail: azra@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 831

Andrijana Čajić

Koordinatorica uredskih poslova
e-mail: andrijana@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 832

Nerma Sakić

Koordinatorica programa otvorenog obrazovanja
e-mail: nerma@fondacijatz.org 
Telefon: + 387 35 368 388

Edin Suljagić

Koordinator programa otvorenog obrazovanja (Kiseljak)
e-mail: edin@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 382 325

Dario Hudić

Koordinator projektnih aktivnosti
e-mail: dario@fondacijatz.org 
Telefon: +387 35 362 831

Belma Skopljaković

Koordinatrorica programa za mlade
e-mail: belma@fondacijatz.org 
Telefon: + 387 35 368 388

Miren Aljić

Koordinator za komunikacije i odnose s javnošću
e-mail: miren@fondacijatz.org
Telefon: + 387 35 368 388

Albina Beganović

Asistentica programa otvorenog obrazovanja (Kiseljak)
e-mail: albina@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 382 325

Emina Kurtalić

Asistentica za zagovaranje i javne politike 
Telefon: +387 35 362 832
e-mail: emina.kurtalic@fondacijatz.org

Tatjana Kušljugić

Asistentica u finansijama i računovodstvu
e-mail: tatjana.kusljugic@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 830

Amila Sofić

Asistentica u uredu
e-mail: office@fondacijatz.org 
Telefon: +387 35 362 831

Merima Džubur Grbić

Asistentica u odjelu za filantropiju i odnose s javnošću
e-mail: merima@fondacijatz.org 
Telefon: +387 35 362 832