preloader__image

Ismet Sokoljanin, direktor Odjela za filantropiju i partnerstva

Ismet Sokoljanin je direktor Odjela za filantropiju i partnerstva u Fondaciji tuzlanske zajednice, gdje je odgovoran za razvoj i provedbu programa filantropije, unapređenje međusektoralne saradnje i partnerstava sa lokalnim i interancionalnim partnerima, te kreiranje pozitivnog imidža Fondacije tuzlanske zajednice.

Fondaciju vidi kao most između civilnog, javnog i biznis sektora koja kroz sveobuhvatan, holistički pristup koristi dostupne resurse, kreira programe i razvojne inicijative kako bi odgovorila na potrebe građana i probleme u zajednici.

Svoj radni angažman u Fondaciji  započeo je 2009. godine na Programu za mlade, a potom je kao menadžer programa finansijske podrške, te menadžer za razvoj programa bio uključen u sva područja djelovanja Fondacije. Član je Upravnog odbora Mreže aktivnih zajednica i član organizacionog tima međunarodne mreže "Mladi ujedinjeni u miru".

Ismet je certificirani menadžer za strategijski i operativni menadžment, trener u oblasti projektnog menadžmenta, lobiranja i zagovaranja i strateškog razvoja organizacija civilnog društva.