preloader__image

Investirajte u zajednicu putem udruženih fondova, koje je osnovala Fondacija tuzlanske zajednice u skladu sa potrebama lokalnih zajednica u TK.

Udruženi možemo ostvariti veće promjene

U Fondaciji tuzlanske zajednice imamo nekoliko udruženih fondova za podršku civilnom sektoru u tuzlanskoj regiji, koji su osnovani u saradnji sa domaćim i stranim donatorima tokom proteklih godina. 

Ukoliko se opredjelite da donirate u jedan od ovih fondova, bez obzira na visinu, vaša donacija će biti udružena sa drugim donacijama za opšte dobro čime će se osigurati veći efekat u zajednici i lakše će se odgovoriti na potrebe građana u lokalnim zajednicama u Tuzlanskom kantonu.

Čak i sa relativno malim donacijama doprinosite riješavanju velikih problema u zajednici, te se povezujete sa osobama u zajednici i donatorima koje imaju slična razmišljanja kao i vi.

Podržite udruženi fond blizak vašim interesima

Fond je osnovan 2003. godine pod nazivom "Volim Tuzlu", kao prvi nezavisni fond za podršku građanskim inicijativama u Gradu Tuzla i šire. Od novembra 2020. godine fond djeluje pod novim imenom Fond “Volim svoj grad" iz kojeg se podržavaju građanske inicijative na cijelom području TK. Pružanjem redovne finansijske podrške građanskim inicijativima i projektima na godišnjem nivou, pomažemo radu i održivosti civilnog sektora u TK. Od 2012 do 2020. godine, građanska udruženje i grupe su realizovale 167 projekata, uredili su javne površine i prostore za okupljanje građana, organizovali kreativne i edukativne radionice, aktivnosti prevencije mentalnog i fizičkog zdravlja, realizovali projekte očuvanja tradicije, kulture i sporta. Sredstva obezbjeđujemo kroz udruživanje donacija domaćih i stranih donatora, društveno odgovornih preduzeća i pojedinaca.  Krug prijatelja ovog Fonda stalno se povećava, tako da je do kraja 2021. iz ovog fonda distribuirano više od 270.000 KM.

Postanite prijatelj i donator ovog Fonda "Volim svoj grad" i donirajte jednokratno ili redovno OVDJE.

Fond za mlade je osnovan 2003. godine s ciljem pružanja podrške mladima u Tuzli i Tuzlanskom kantonu i inicijativama i projektima koje vode mladi.  Pod sloganom "Mladi za mlade", sredstva iz Fond za mlade se distribuiraju u okviru programa "Omladinska banka". Odluke o finansijskoj podršci omladinskim inicijativama donose Odbori Omladinske banke koji se educiraju u periodu od jedne godine za odgovorno upravljanje sredstvima i donošenje odluka o podršci iz ovog fonda. Na ovaj način razvijaju se kapaciteti članova odbora, ali i omladinskih organizacija koje sprovode društveno korisne projekte u zajednici.  U periodu od 2012. do 2021. godine, iz ovog fonda je podržano 385 omladinskih projekata i distribuirano više od 580.000 KM. Sredstva obezbjeđujemo kroz udruživanje donacija domaćih i stranih donatora, društveno odgovornih preduzeća i pojedinaca.

Postanite prijatelj i donator Fonda za mlade putem jednokratne ili redovne godišnje donacije OVDJE.

Ovaj memorijalni fond je osnovan u aprilu 2016. na inicijativu porodice, prijatelja i kolega iz Fondacije tuzlanske zajednice u cilju očuvanja sjećanja na Angelinu (Avramović) Hodžić (1976-2015), koja ih je prerano i zauvijek napustila 2015. godine.  Kao sjajna organizatorica zajednice, djelila je svoj entuzijazam i optimizam sa velikim brojem aktivista u Tuzlanskom kantonu, zalažući se za dobre međuljudske odnose, solidarnost i ljubav, kao i očuvanje prirode.  Angelinina porodica, volonteri i aktivisti iz Fondacije tuzlanske zajednice i Mreže aktivnih zajednica TK su prvobitnoj inicijativi "Drvo za Angelinu" dali širi društveni značaj kroz poziv svojim sugrađanima da se priključe godišnjoj akciji sadnje drveća pod nazivom "Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja". 

U periodu 2016-2021. nesebičnim donacijama više od 100 donatora godišnje i zahvaljujući volonterskom zalaganju aktivista u Mreži aktivnih zajednica TK, posađeno je više od 700 sadnica drveća širom TK u vrijednosti višoj od 15.000 KM.  Sadnice javora, breze, topole, zimzelenog i žbunastog bilja, kruške, jabuke i kajsije, danas ponosno rastu u dvorištima domova kulture, školskim dvorištima, parkovima i mjestima za igru i sport naših aktivnih zajednica.

Svako zasađeno drvo će nas uvijek podsjećati na dobra dijela naših dragih i rano izgubljenih prijatelja, kolega i supružnika, koji su živjeli kao istinski humanisti i dobri ljudi, koračajući dostojanstveno, odgovorno i opitimistično kroz život, njegujući dobre prijateljske i međuljudske odnose sa svima, brižno čuvajući prirodno okruženje na lokalnom i globalnom nivou.

Ukoliko i vi želite posaditi drvo u sjećanje na svog dragog prijatelja, bližnju osobu koja vas je prerano napustila, možete to učiniti putem ovog fonda. Donirajte 30 KM ili više za vaše "Drvo za prijatelja" OVDJE.

Fond je osnovan 2011. godine uz podršku stranih donatora, a zahvaljujući partnerstvu sa općinama i velikom broju preduzeća i pojedinaca spremnih da kontiuirano ulažu u vidljive projekte u zajednicama u kojima žive i rade. Ovo je ujedno i naš najveći fond koji na efikasan način motivira građane za uključivanje u razvoj zajednice putem modela organiziranja zajednice. Kroz ovaj fond pružamo podršku organizovanim građanima u mjesnim zajednicama i naseljima Tuzlanskog kantona, koji razvijaju partnerstvo između civilnog, javnog i poslovnog sektora, kako bi riješili konkretne probleme u svojim naseljima, ali i ostvarili svoja demokratska prava da se slobodno organizuju, udružuju i donose odluke o prioritetima svoje zajednice i načinima njihovog rješavanja.

Zahvaljujući stranim ulaganjima, ali i doprinosu lokalnih donatora i vlasti, kroz ovaj fond je do 2021. godine, podržano 260 građanskih inicijativa i projekata u iznosu višem od 700.000 KM. Projekti su realizovani od strane udruženja, mjesnih zajednica i pojedinaca okupljenih u lokalne grupe za razvoj zajednice koje su ujedno i članice Mreže aktivnih zajednica. Zajedničkim volonterskim radom uredili su veliki broj društvenih prostora, sportskih terena, ali su realizovali i čitav niz društvenih događaja i manifestacija za jačanje društvene kohezije. Možete i vi pomoći realizaciju sličnih projekata u mjesnim zajednicama širom Tuzlanskog kantona, putem saradnje sa Lokalnim grupama za razvoj i doniranjem jednokratne ili redovne godišnje za njihove akcije i projekte.

Fond za poduzetništvo se realizuje kroz operativne programe Fondacije tuzlanske zajednice u okviru kojih se organizuju edukacije za mlade, žene, nezaposlene i druge zainteresovane građane u Tuzlanskom kantonu koji žele ojačati svoje poduzetničke kompetencije i stvoriti uslove za samozapošljavanje. Od 2017. godine, zahvaljujući udruženim sredstvima od međunarodnih donatora i društveno odgovornih preduzeća, realizovano je nekoliko obuka za mlade i druge teško zapošljive građane koji žele postati poduzetnici i započeti vlastiti biznis. U okviru ovih programa pružena je i finansijska podrška za 18 start-up biznisa u iznosu od 100.000 KM, te više od 50 prihodovnih aktivnosti u iznosu višem od 70.000 KM u oblasti poljoprivrede, kućne radinosti, stočarstva, sakupljanja sekundarnih sirovina i slično. Sredstva su obezbjeđenja kroz operativne programe FTZ, ali i kampanje za prikupljanje sredstava za podršku start-up poduzetnicima, koje su podržale društveno odgovorne firme i pojedinci iz Tuzlanskog kantona.

Ukoliko želite podržati razvoj poduzetničkog duha i pokretanje start-up preduzeća u Tuzlanskom kantona, pozivamo vas da postanete prijatelj i donator ili pokrovitelj Fonda za poduzetništvo putem jednokratne ili redovne godišnje donacije OVDJE.

Fond solidarnosti je interventni fond, koji je osnovao Upravni odbor FTZ-a 2008. godine, s ciljem pružanja pomoći našim sugrađanima koji su se našli u teškoj životnoj situaciji izazvana iznenadnom nesrećom ili nepogodom. Kako bi lakše prebrodili ovakvu krizu, ovim porodicama se povremeno dodjeljuju kratkoročne pomoći, u saradnji sa Centrima za socijalni rad i Savjetima MZ. Trenutno se sredstva u ovaj fond prikupljaju putem donacijskih kutija, koje su smještene na terminalu Međunarodonog aerodroma Tuzla i tržnim Bingo centrima u TK, ali i putem povremenih uplata putem blagajne, računa ili on-line uplata od dobrih ljudi iz lokalne zajednice i inostranstva.   

Ukoliko želite pokazati solidarnost prema svojim sugrađanima koji se trenutno nalaze u stanju socijalne potrebe, onda je Fond solidarnosti pravi izbor za vas! 

Svojim redovnim uplatama na godišnjem nivou, pomoći ćete u održavanju ovog fonda za hitne pomoći prema porodicama koji ovakvu pomoć trebaju. Donirajte OVDJE.

Ideja za preduzeća! Postanite pokrovitelj ovog fonda tako što ćete udvostručiti iznos koji se prikupi od individualnih donatora. Javite nam se na telefone + 387 35 3362 830/831/832.

Fond za otvorene škole je osnovala Fondacija tuzlanske zajednice 2012. godini u cilju promocije otvorenog obrazovanja kroz koncept razvoja otvorenih škola i otvorenih centara u zajednici, ne samo na području Tuzlanskog kantona, nego i cijele BiH.  

Ovaj fond ima za cilj da podrži projekte koji će unaprijediti rad i razvoj škola kako bi se razvijale kao otvorene škole/centri u zajednici koje i pomažu demokratske procese i podstiču aktere u zajednici da učestvuju u razvoju škole, ali i učenike, nastavnike i roditelje da učestvuju u razvoju zajednice. Time se jača građansko učešće i razvijaju ključne kompetencije za život kod svih učesnika.

Sredstva za ovaj fond se obezbjeđuju kroz programske aktivnosti FTZ, ali i udruživanje donacija od stranih i lokalnih donatora, društveno odgovornih preduzeća i pojedinaca.

Od osnivanja do danas, podržano je 75 školskih projekata u ukupnom iznosu od oko 60.000 KM. 

Kroz ovaj Fond se u skladu sa željama donatora, realizuje i namjenska podrška za razvoj organizacija koje promovišu otvoreno obrazovanje kao što je UG Društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje “Agora”, te Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole-MIOS”.

Dodatno, od sredine 2013. godine Fondacija je kroz partnerstvo sa Rotary Deutschland Gemeindenst e.V., Dueseldorf i Kultur Kontakt Austria na projektu "Borba protiv siromaštva mladih", osigurala podršku i za 15 srednjih škola u BiH za opremanje multifunkcionalnih centara, odnosno preduzeća za vježbu učenika koji se školuju za turističke radnike. Svaka od škola je dobila donacije u opremi i namještaju u ukupnoj vrijednosti 178.600 KM.

Vijeća roditelja, aktivi nastavnika i učeničke sekcije mogu i sami sakupljati namjenska sredstva u ovaj ili vlastiti namjenski fond za razvoj škola. Za više informacija kontaktirajte nas već danas!

Sve neusmjerene donacije i donacije u iznosima manjim od 50KM godišnje se udružuju u ovaj fond. Sredstva iz ovog fonda se usmjeravaju u ad-hoc podršku malim inicijativama u zajednici do 500 KM i na vitalne projekte i potrebe zajednice na godišnjem nivou. Podržite naš fond za opšte namjene OVDJE.

Podržite naš Fond zadužbine

Fondacija tuzlanske zajednice je od svog osnivanja počela sa izgradnjom finansijske zadužbine, koja predstavlja ulaganje u budućnost naših zajednica. Svaki pojedinac ili preduzeće može pomoći da se uveća Fond zadužbine iz kojeg ćemo dugoročno ulagati u razvoj zajednice i u lokalne projekte OVDJE.

Ne možemo predvidjeti budućnost, ali se možemo zajedno pripremati za nju! 

Kontaktirajte nas za dodatne informacije

Tarik Baraković, menadžer programa filantropije

Email: tarik@fondacijatz.org

 

Nerma Sakić, koordinatorica programa otvorenog obrazovanja

Email: nerma@fondacijatz.org

Savjesno rukujemo svim sredstvima

Fondacija tuzlanske zajednice savjesno rukuje svim donacijama i redovno informiše donatore i javnost o distribuiranim sredstvima u razvoj zajednice putem godišnjih revizorskih izvještaja.