preloader__image

Vizija Fondacije tuzlanske zajednice je vitalna i perspektivna zajednica građana koji aktivnim učešćem i zajedničkim resursima stvaraju održivu i sigurnu budućnost za sve generacije. FTZ poboljšava kvalitetu života za sve, promovišući dobrotvorna davanja, povezujući donatore s ciljevima do kojih im je stalo i osiguravajući vodstvo u važnim pitanjima zajednice.

Ako dijelite ovu predanost zajednici, razmislite o pridruživanju našem timu. FTZ pruža prijateljsko i dinamično radno mjesto, ali i mogućnost profesionalnog i osobnog rasta.

Otvorene pozicije

Potrebna nam je motivirana, kreativna, organizovana i sistematična osoba da se pridruži našem dinamičnom timu!

Nadamo se da ćete biti zainteresirani da se prijavite na ovaj konkurs za posao i tako iskoristite šansu da radite u pozitivnom radnom okruženju gdje se njeguje kolegijalnost i poštuju prava svih.

FTZ je prepoznata kao jedna od vodećih fondacija u BiH koja se bavi promocijom filantropije i pružanju podrške aktivnim građanskim grupama i organizacijama civilnog društva, kroz grantove i neformalne edukacije za lidere u civilnom sektoru. Zahvaljujući transparentnom i odgovornom poslovanju na realizaciji velikog broja razvojnih projekata u oblastima osnaživanja mladih, organiziranja građana, otvorenog obrazovanja i brige za marginalizirane grupe u zajednici, FTZ je stekla značajnu reputaciju kod međunarodnih partnera, javnog i poslovnog sektora, organizacija civilnog društva (OCD), ali i pojedinaca i šire javnosti.

Ukoliko se želite pridružiti našem timu, u nastavku je opis posla sa konkretnim zadacima za navedenu poziciju, a za sva dodatna pitanja možete nam se javiti na dole navedeni email. Radujemo se vašoj prijavi!

 

 1. Asistent/ica na projektu u odjelu filantropije i komunikacija s javnostima, 1 izvršilac

Opis posla: Asistira i učestvuje u realizaciji poslova i zadataka koji se odnose na povećanje vidljivosti i promocije projekta, FTZ i filantropije, putem poslovnih pisama, na društvenim mrežama, medijima, na javnim prezentacijama i događajima.

Odgovornosti i radni zadaci u kancelariji i na terenu:

 • Ažurira bazu medija i redovno arhivira medijske objave (press-clipping),
 • Održava i ažurira bazu fotografija, te vrši digitalnu obradu istih za digitalne i štampane medije
 • Komunicira i šalje informacije e-mailom, poštom, telefonski korisnicima, partnerima i donatorima
 • Pruža podršku u pripremi tekstova, sadržaja i saopštenja za javnost kroz digitalne i štampane medije
 • Pruža podršku u pripremi tekstova za publikacije, brošure, biltene i izvještaje
 • Pruža podršku u objavljivanju vijesti na društvenim mrežama i korištenju alata digitalnog marketinga,
 • Realizira tehničke poslove u vezi nabavke i korištenja opreme,
 • Realizira administrativne poslove (Priprema i arhivira zapisnike, dopise, ugovore, pozive i objave u medijima, kao i materijal za sastanke, edukativne radionice i događaje).
 • Vrši uredno elektronsko i drugo arhiviranje dokumentacije i podataka
 • Pruža podršku u planiranju, pripremi i organiziranju događaja, sastanaka i promotivnih aktivnosti
 • Redovno prikuplja podatake o učesnicima i dostavlja izvještaje menadžmentu i donatorima
 • Redovno komunicira sa timom i menadžmentom o realiziranim zadacima
 • Izvršava i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Kvalifikacije i vještine:

 • VŠS-VSS bilo kojeg smjera
 • Odlične usmene i pismene komunikacijske sposobnosti, uključujući poslovno dopisivanje, te javno prezentiranje pisanog i vizuelnog sadržaja
 • Dobro poznavanje engleskog jezika (minimum B2)
 • Vještine u radu s MS Office 365 i drugim IT sistemom, aplikacijama i bazama podataka
 • Odgovorno i tačno izvršava zadatke i poštuje zadate vremenske rokove
 • Vozačka dozvola B kategorije i aktivan/na vozač/ica sa iskustvom
 • Prednost je iskustvo u postavljanju sadržaja na društvenim mrežama, osnovna znanja o digitalnom marketingu, te iskustvo u grafičkoj pripremi i digitalnoj obradi fotografija i materijala

Način i period zapošljavanja:

 • Ugovor o radu na određeno vrijeme u okvirnom vremenu od januara 2024. do decembra 2024., na puno radno vrijeme uz mogućnost produženja i probni period od 3 mjeseca.

Ostali važni kriteriji za procjenu i odabir kandidata za intervju i zaposlenje:

 • Prepoznaje važnost i vrijednosti filantropije za razvoj civilnog sektora i društva u cjelini
 • Prepoznaje važnost i značaj civilnog sektora u razvoju demokratije i društva u cjelini
 • Prihvata i uvažava različitosti i poštuje prava svih osoba bez ozbira na spol, etničku pripadnost, seksualna opredjeljenja i druge različitosti
 • Poštuje prava svih, a posebno osjetljivih grupa u zajednici
 • Poštuje druge i drugačije i bori se protiv predrasuda i stereotipa
 • Timski orijentiran stav i jake interpersonalne vještine
 • Spremnost na brzo učenje i sticanje novih vještina
 • Odgovorno i sa diskrecijom se ophodi prema povjerljivim informacijama.

Opšti uslovi za prijavu na konkurs:

 • Da je državljanin BiH bez obzira na spol, vjerska i druga opredjeljenja
 • Da je stariji od 18 godina
 • Da može dokazati da je zdravstveno sposoban/a za obavljanje poslova iz oglasa u slučaju zapošljavanja
 • Da može dokazati da se protiv lica ne vodi krivični postupak u slučaju zapošljavanja
 • Da može dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju u slučaju zapošljavanja.

Svi zainteresirani kandidati trebaju ispuniti prijavni obrazac OVDJE, te poslati svoje motivaciono pismo i kratku biografiju (CV) na e-mail fondtz@fondacijatz.org, sa naznakom da ste već izvršili prijavu putem obrazca. 

Prijave se primaju do petka, 07.01.2024. do 24:00h.

Nepotpune prijave nećemo uzeti u razmatranje!

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem emaila ili na telefon +38735 362 830/831, radnim danima, u vremenu od 8-16h.

Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije će biti pozvani na intervju najkasnije 10 dana od dana zatvaranja konkursa. Svi kandidati koji budu pozvani na intervju će biti obavezni da dostave pisma preporuke i kontakte osoba koje mogu dati informacije o prethodnom radnom iskustvu kandidata.

Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima, pri čemu ćemo kontaktirati i pozvati na intervju samo one čije kvalifikacije i iskustvo najviše odgovaraju profilu navedenih pozicija.  

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) poziva iskusne omladinske radnike da se prijave na poziciju Koordinatora/ica projekta Omladinske banke. Tražimo motiviranu, samostalnu, dinamičnu i organizovanu osobu koja želi raditi sa mladima i tako im pomoći u ličnom i društvenom razvoju, kako bi postali aktivni članovi/ce društva i učesnici/e u procesu donošenja odluka.    

Iskoristite priliku da radite u pozitivnom radnom okruženju gdje se njeguju vrijednosti filantropije i volonterstva, te poštuju prava svih. FTZ je prepoznata kao jedna od vodećih fondacija u BiH koja se bavi promocijom filantropije i pružanju podrške aktivnim građanskim grupama, omladinskim organizacijama i drugim organizacijama civilnog društva, kroz grantove i neformalne edukacije za lidere u civilnom sektoru. Zahvaljujući transparentnom i odgovornom poslovanju na realizaciji velikog broja razvojnih projekata u oblastima osnaživanja mladih, organiziranja građana, otvorenog obrazovanja i brige za marginalizirane grupe u zajednici, FTZ je stekla značajnu reputaciju kod međunarodnih partnera, javnog i poslovnog sektora, organizacija civilnog društva (OCD), ali i pojedinaca, te šire javnosti. 

U nastavku je Opis posla sa konkretnim zadacima za navedenu poziciju, a za sva dodatna pitanja možete nam se javiti na dole navedeni email. Radujemo se vašoj prijavi! 

 

 1. Koordinator/ica projekta za mlade - Omladinski/a radnik/ca, 1 izvršilac 

Opis posla: Koordinira poslovima i aktivnostima u okviru projekta za mlade “Omladinska banka” (OB), u kojem učestvuju mladi između 15 i 26 godina.  Koordinator/ica projekta je odgovoran/na za kreiranje sigurnog okruženja za aktivno učešće mladih u aktivnostima koje će im pomoći u procesu osamostaljivanja i sticanja kompetencija, vještina, pozitivnih vrijednosti i uvjerenja.  

Odgovornosti i radni zadaci u kancelariji i na terenu: 

 • Planira, organizira, koordinira i redovno prati realizaciju projektnih aktivnosti 
 • Organizira, vodi i nadgleda realizaciju sastanaka, treninga, radionica, konferencije, ljetnog kampa i drugih aktivnosti sa mladima 
 • Direktno komunicira, motivira i animira mlade za uključivanje u edukativne i druge projektne aktivnosti (direktnim kontaktom kroz posjete u zajednici i na događajima, telefonskim putem, slanjem emailova, kontaktima putem društvenih mreža, putem medija) 
 • Direktno komunicira, motivira i animira omladinske organizacije za uključivanje u volonterske projekte za dobrobit zajednice i mladih 
 • Redovno vodi evidencije o učešću mladih i vjerodostojno izvještava menadžment, partnere i donatore o napredovanju projekta i korisnicima projekta  
 • Preuzima brigu za korištenje i nabavku opreme, potrošnog materijala i drugih resursa Priprema i arhivira zapisnike, dopise, javne pozive, ugovore, obrasce i drugu dokumentaciju 
 • Efikasno komunicira i sarađuje sa eksternim partnerima na projektu i prati trendove i razvoj omladinskog sektora, te potrebe mladih 
 • Redovno komunicira i sarađuje sa eksternim partnerima, timom i menadžmentom  
 • Izvršava i druge poslove po nalogu menadžmenta. 

Kvalifikacije i potrebna znanja: 

 • VSS bilo kojeg smjera 
 • Posjedovanje kompetencija za omladinski rad 
 • Minimalno 1 godine iskustva u koordiniranju projekata za mlade 
 • Dobre organizacijske sposobnosti, sistematičnost i tačnost u realizaciji zadataka i poštivanju rokova 
 • Dobre usmene i pismene komunikacijske sposobnosti  
 • Vozačka dozvola B kategorije   
 • Vještine u radu s MS 365 i drugim aplikacijama i bazama podataka 
 • Znanje engleskog jezika u pisanoj i govornoj komunikaciji (minimalni B2) 

Način i period zapošljavanja: 

 • Ugovor o radu na određeno vrijeme sa punim radnim vremenu u periodu od februara 2024. do jula 2025, uz mogućnost daljeg produženja ugovora o radu. Za navedenu poziciju predviđen je probni radu trajanju od 3 do 6 mjeseci. 

Ostali važni kriteriji za procjenu i odabir kandidata za intervju i zaposlenje 

 • Prepoznaje važnost aktivnog uključivanja mladih u život zajednice 
 • Poštuje prava svih, a posebno osjetljivih grupa u zajednici 
 • Poštuje druge i drugačije i bori se protiv predrasuda i stereotipa 
 • Timski orijentiran stav i jake interpersonalne vještine 
 • Odgovorno i sa diskrecijom se ophodi prema povjerljivim informacijama.  

Opšti uslovi za prijavu na konkurs: 

 • Da je državljanin/ka BiH bez obzira na spol, vjerska i druga opredjeljenja 
 • Da je stariji/a od 18 godina  
 • Da može dokazati da je zdravstveno sposoban/a za obavljanje poslova iz oglasa u slučaju zapošljavanja 
 • Da može dokazati da se protiv lica ne vodi krivični postupak u slučaju zapošljavanja 
 • Da može dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju u slučaju zapošljavanja. 

Svi zainteresirani kandidati/kinje trebaju ispuniti prijavni obrazac OVDJE, te dostaviti motivaciono pismo i kratku biografiju (CV) putem emaila fondtz@fondacijatz.org, sa naznakom da ste već izvršili prijavu putem obrasca. Nepotpune prijave nećemo uzeti u razmatranje! Prijave se primaju do ponedeljka, 15.01.2024. do 24:00h.  

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem gore navedenog emaila ili na telefon +38735 362 830/831, radnim danima, u vremenu od 8-16h. 

Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije će biti pozvani na intervju najkasnije 10 dana od dana zatvaranja konkursa. Svi kandidati koji budu pozvani na intervju će biti obavezni da dostave pisma preporuke i kontakte osoba koje mogu dati informacije o prethodnom radnom iskustvu kandidata. 

Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima, pri čemu ćemo kontaktirati i pozvati na intervju samo one čije kvalifikacije i iskustvo najviše odgovaraju profilu navedenih pozicija. 

Arhiva konkursa