preloader__image

Fond za mlade usmjeren je na podršku realizaciji inicijativa mladih koje imaju za cilj podstaknuti mlade da učestvuju u aktivnostima i kreiranju sadržaja za dobrobit zajednice i unaprjeđenje položaja mladih u tuzlanskoj zajednici. Podrška iz ovog fonda realizuju se u okviru Programa za mlade po modelu "Omladinska banka" što znači da odluku o distribuciji sredstava, praćenje realizacije ideja i podršku mladima u realizaciji iz ovog fonda donose također mladi ljudi. Kroz lični doprinos i aktivno djelovanje u zajednici, mladi imaju priliku da preuzmu inicijativu i da predlože projekte za poboljšanje uslova življenja u lokalnoj zajednici i otvaranje novih sadržaja i mogućnosti za mlade. U toku godine budu otvorena dva javna poziva (proljeće i jesen) na koji mogu aplicirati omladinske organizacije i neformalne grupe mladih ljudi sa područja Tuzlanskog kantona. 

Javni poziv

Javni poziv za podršku projektima omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih 

Fondacija tuzlanske zajednice (u daljnjem tekstu: Fondacija) poziva omladinske organizacije i neformalne grupe mladih da predlože projekte koji će omogućiti mladima da se aktivno uključe u aktivnosti i kreiranje sadržaja za dobrobit zajednice i unapređenje položaja mladih u Tuzlanskom kantonu.   

U partnerstvu sa USAID-om, u okviru programa „Snaga lokalnog“ Fondacija objavljuje Javni poziv za dodjelu finansijske podrške projektima mladih sa područja Tuzlanskog kantona. 

Podrška se realizuje kroz projekat ˝Naša zajednica je naša odgovornost¨ koji ima za cilj da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na samoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u rješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima i cijeloj državi. 

Ukupna finansijska vrijednost izdvojena za podršku projektima mladih u ovom javnom pozivu iznosi 44.000,00 KM. 

 

CILJEVI FONDA 

  • Osnaživanje kapaciteta mladih u svim sferama njihovog djelovanja 
  • Osnaživanje mladih na samostalno donošenje odluka i djelovanje u lokalnoj zajednici 
  • Osnažiti omladinski sektor kroz jačanje programskih i organizacionih kapaciteta omladinskih organizacija. 
  • Uspostaviti međusektorska partnerstva i promovisati važnu ulogu civilnog sektora i građanskih inicijativa u razvoju zajednice. 

 

Više informacija o javnom pozivu pročitajte OVDJE.

Ko može aplicirati?

  • Registrovana udruženja mladih sa područja Tuzlanskog kantona (Član 4, Zakon o mladima FBIH, stav 2); 
  • Neformalne grupe mladih od najmanje 3 punoljetna člana sa područja Tuzlanskog kantona (Član 4, Stav 1) 

Rok za prijavu

Poziv  za prijem aplikacija otvoren je od 5. februara do 11. marta 2024. godine.