preloader__image

Fond Kiseljak je namjenski fond za unaprjeđenje i razvoj tuzlanske lokalne zajednice Kiseljak, koja je uključena u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo unutar mjesne zajednice Kiseljak, gdje se aktivisti redovno sastaju kako bi aktivno radili na rješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond moraju biti usklađeni sa potrebama zajednice, te uvršteni u godišnji akcioni plan te zajednice. Veoma je važno da se u cijeli proces uključe sva tri sektora, te predstavnici svih građana, posebno onih iz ranjivih kategorija, kao što su mladi, stari, Romi, osobe sa invaliditetom i drugi. Projekti koji budu finansirani iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice.

Javni poziv

Javni poziv za podršku projektima Lokalne grupe za razvoj tuzlanske zajednice Kiseljak 

 

Fondacija tuzlanske zajednice (u daljem tekstu: Fondacija) poziva građane, udruženja i institucije sa područja mjesne zajednice Kiseljak (Grad Tuzla) da pokažu koliko vole mjesto u kojem žive i predlože projekte za dobrobit svih građana, koji će omogućiti rješavanja ključnih problema u zajednici i napraviti pozitivne promjene u okruženju.  

U partnerstvu sa Freudenberg fondacijom i Njemačkim saveznim ministarstvom za vanjski razvoj (BMZ) Fondacija objavljuje Javni poziv za dodjelu finansijske podrške projektima sa područja mjesne zajednice Kiseljak; Grad Tuzla. 

Podrška se realizuje kroz projekat “Inkluzivni razvoj zajednice Kiseljak, za unaprijeđenje socijalno ekonomskog aspekta života građana, posebno Roma” čiji je cilj doprinijeti održivom razvoju zajednice Kiseljak kroz unapređenje saradnje i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, kako bi zagovarale i stvarale bolje uslove življenja za cijelu zajednicu. 

Ukupna finansijska vrijednost izdvojena za podršku projektima u ovom javnom pozivu iznosi 12.000,00 KM (8.000,00KM Za ekološke inicijative, 4.000,00KM za društvene inicijative). 

 

CILJEVI POZIVA 

  • Povećati učešće građana u razvoju mjesne zajednice Kiseljak; 
  • Unaprijediti uslove življenja u zajednici;
  • Ojačati civilni sektor i kapacitete lidera u civilnom sektoru; 
  • Osnažiti i uključiti građane, posebno onih iz ranjivih kategorija u razvoj zajednice kroz sistemsko organiziranje zajednice; 
  • Uspostaviti međusektorska partnerstva i promovisati važnu ulogu civilnog sektora i građanskih inicijativa u razvoju zajednice. 

Više informacija o pozivu pročitakte OVDJE.

Ko može aplicirati?

  • članice Lokalne grupe za razvoj Kiseljaka pri čemu je jedna organizacija ili grupa nosilac projekta;
  • nezavisne organizacije i udruženja koja djeluju i rade za unapređenje uslova življenja ljudi u MZ Kiseljaku, a koja će projekat realizirati isključivo u MZ Kiseljak;
  • neformalne grupe građana od najmanje 3 punoljetna člana sa područja mjesne zajednice Kiseljak (Grad Tuzla).

Rok za prijavu

Poziv za prijem aplikacija otvoren je od 17. aprila do 17. maja 2024. godine.