preloader__image

Rezultati podrške iz Fonda Kiseljak

Fond Kiseljak je namjenski fond za unapređenje i razvoj tuzlanske lokalne mjesne zajednice Kiseljak, koje je uključena u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo unutar mjesne zajednice Kiseljak, gdje se aktivisti redovno sastaju kako bi aktivno radili na riješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond moraju biti usklađeni sa potrebama zajednice, te uvršteni u godišnji akcioni plan te zajednice. Veoma je važno da se u cijeli proces uključe sva tri sektora, te predstavnici svih građana, posebno onih iz ranjivih kategorija, kao što su mladi, stari, Romi, osobe sa invaliditetom i drugi. Projekti koji budu finansirani iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice. 

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za Kiseljak donijela je odluku o finansijskoj podršci organizacijama i neformalnim grupama. Komisija je razmatrala 6 aplikacija za sufinansiranje projekata pristiglih na Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama u okviru Fonda Kiseljak od 17.09. do 17.10.2019. te odobrila  dodjelu  sredstva za 5 aplikanata i to:

R.br.

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

1

FK Partizan

Uređenje sportskih terena i zelenih površina u MZ Kiseljak

2.500,00

2

Udruženje za edukaciju, psihosocijalnu pomoć i resocijalizaciju osoba u stanju socijalne potrebe Početak

Pravilno kuhanje-Zdrav život

1.757,00

3

OSKU Tunel

Renoviranje i ograđivanje sportskih terena kod čitaonice Poljana

2.000,00

4

Neformalna grupa Aktiv žena MZ Kiseljak

Rekreacija i ručni radovi žena

1.967,00

5

Neformalna grupa penzionera MZ Kiseljak

Osnivanje šahovske sekcije

1.175,00

                                                                                                                         Ukupno odobreno:  9.399,00 KM

Komisija nije odobrila podršku za 1 projekt:

APLIKANT

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Razlog

Udruženje Roma Euro Rom

I žene Romkinje imaju slobodno vrijeme

0,00

Nepotpuna aplikacija

 

Aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice.

Više o podržanim projektima:

Uređenje sportskih terena i zelenih površina u MZ Kiseljak

Fudbalski klub Partizan želi preuzeti održavanje, pored samog fudbalskog terena, i drugih travnatih površina, malog sportskog terena kod čitaonice Poljana, održavanje zelene površine na izvorištu Kiseljak te oko Društvenog centra Kiseljak. Budući da se radi o velikim površinama, a da je košnja potrebna 15 do 20 puta godišnje, žele nabaviti profesionalnu kosilicu. Samu košnju će vršiti volonteri.

Pravilno kuhanje-Zdrav život

Udruženje za edukaciju, psihosocijalnu pomoć i resocijalizaciju osoba u stanju socijalne potrebe Početak želi organizirati kurs kuhanja za romkinje na Kiseljaku kako bi pomogli majkama i mladim djevojkama da onoga što mogu nabaviti naprave zdrav i ukusan obrok. U udruženju su primjetili da Romi često jedu nezdravu i nekvalitetnu hranu zbog čega dolazi do raznih bolesti u porodici kao što su visok krvni pritisak, dijabetes, srčane bolesti itd. Upravo zbog toga planiraju radionice sa akcentom na pripremanje hranjivih obroka tradicionalne i suvremene kuhinje na pravilan način, kroz teoretsku i praktičnu nastavu.

Renoviranje i ograđivanje sportskih terena kod čitaonice Poljana

Omladinska sportsko-kulturna udruga Tunel želi ograditi sportske terene za mali fudbal i odbojku na pijesku koji postoje već duži niz godina, ali nemaju ogradu. Na ovim terenima okuplja se, posebno tokom ljeta, veliki broj mladih gdje održavaju turnire u malom fudbalu i odbojci na pijesku. Tereni su osvijetljeni, a postavljanjem ograde mladi bi dobili uslove za organiziranja većih turnira.

Rekreacija i ručni radovi žena

Neformalna grupa Aktiv žena mjesne zajednice Kiseljak želi organizirati druženje svojih članica kroz fitness, izradu ručnih radova i zabavu. Žele kroz fitness steći kondiciju, opustiti se i pridonijeti svome zdravlju. Već aktivno druženje kroz fitness planiraju unaprijediti nabavkom potrebnih rekvizita. Osim toga, budući da su žene u kiseljačkom kraju tradicionalno vješte u pletenje planiraju i druženja uz ovu vještinu kroz izradu dekoracija, ručnih radova, nakita i drugih proizvoda.

Osnivanje šahovske sekcije

Neformalna grupa penzionera iz mjesne zajednice Kiseljak želi poboljšati uslove za bavljenje šahom na Kiseljaku. Već postojeća grupa od 5 penzionera koji igraju šah žele omasoviti ovu aktivnost. Planiraju nabaviti šahovske garniture, ustanoviti točne datume za šahovska okupljanja u Društvenom centru Kiseljak te informisati penzionere o osnovanoj šahovskoj sekciji. Planiraju 2 susreta tjedno, a nakon četiri mjeseca susreta organizirat će i šahovski turnir za mještane.