preloader__image

Kada i kako je sve počelo…

 

U februaru 2003. godine, u Osnovnoj školi Simin Han, šezdeset građana Tuzle, predstavnika različitih udruženja i institucija, škole, roditelja, mjesne zajednice, privatnih preduzeća i drugih građana, okupilo se da razgovara o tome šta bi svi zajedno mogli uraditi da naša lokalna zajednica postane prosperitetna sredina, sada i u budućnosti. Te godine je prvi put u Bosni i Hercegovini izložena ideja o osnivanju fondacije građana koja bi razvijala programe za razvoj lokalnih zajednica.

Ideju o osnivanju ovog jedinstvenog modela „građanske“ fondacije, koje se na engleskom govornom području nazivaju “Community foundations”, a na njemačkom govornom području “Bürgerstiftung”, razvijena je u projektnom timu njemačke Freudenberg fondacije tokom 2002. godine. Njega su činile gđa Monika Kleck, program direktorica i Jasna Jašarević i Vera Đezić, projekt koordinatorice, ali i volonterski član savjetodavnog odbora za YEPP program za mlade, gosp. Osman Hasić, tadašnji direktor OŠ Simin Han. S velikim žarom, tim je predstavio model „fondacije građana“ kao moćno sredstvo za jačanje građanskog učešća, osnaživanje zajednice i razvoj lokalne filantropije.

Nakon ovog istorijskog događaja, 18 građana iz Tuzle i Simin Hana se odlučilo potpisati osnivački akt, na osnovu čega je 2.7.2003. godine, zvanično registrovana Fondacija građana Simin Han. Kasnije u 2005. godini, njen naziv je promijenjen u naziv Fondacija tuzlanske zajednice, koji je zadržan do danas. Od te godine, Fondacija je svoje aktivnosti prenosila prvo na području Grada Tuzle, a kasnije i u ostale dijelove Tuzlanskog kantona. 

 

Osnivači i osnivački kapital

 

Inicijalna osnivačka sredstva su obezbjedili osnivači Fondacije (po abecednom redu): Bekić Munira, Ćatibušić Hana, Ćatibušić Mustafa, Davidović Danijel, Dobnik Nada, Halilović Mustafa, Hasić Osman, Horozić Sanela, Kleck Monika, Kovačević Marko, Lukić Čedomir, Mujković Enesa, Novalić Aida, Pelemiš Selma, Redžić Omer, Salaj Anton, Tanović Suad i Trle Magbula.

Freudenberg fondacija je svaku doniranu marku za osnivanje Fondacije udvostručila i nastavila redovno podržavati rad Fondacije sve do danas.

Naša vizija je bila da Fondacija pruži aktivnim građanima mogućnosti da ostvaraju svoje ideje za dobrobit zajednice, da je vide kao alat za svoje ideje, da osjećaju Fondaciju kao svoju. Tek kada građani počnu da ulažu u Fondaciju, da se razmjenjuju ideje, da podržavaju mlade, da razumiju koncept u kojem je dar zajednici ustvari dar samom sebi, tek tada će se i Fondacija istinski razvijati, a zajednica će postati živa, prosperitetna i održiva, odnosno mjesto gdje mladi vide sebe i gdje žele ostati.” dr. Monika Kleck, jedna od osnivačica Fondacije, izjava iz juna 2011. godine.