preloader__image

Rezultati podrške iz Fonda Kiseljak - II aplikacioni krug

Fond Kiseljak je namjenski fond za unapređenje i razvoj tuzlanske lokalne mjesne zajednice Kiseljak, koja je uključena u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo unutar mjesne zajednice Kiseljak, gdje se aktivisti redovno sastaju kako bi aktivno radili na riješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond moraju biti usklađeni sa potrebama zajednice te uvršteni u godišnji akcioni plan te zajednice. Veoma je važno da se u cijeli proces uključe sva tri sektora te predstavnici svih građana, posebno onih iz ranjivih kategorija, kao što su mladi, stari, Romi, osobe sa invaliditetom i drugi. Projekti finansirani iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice. 

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda Kiseljak, formirana od strane Upravnog Odbora Fondacije tuzlanske zajednice na osnovu zaključaka sa sastanka održanog 10.12.2018., donijela je ODLUKU o finansijskoj podršci projektima iz Fonda Kiseljak.

Komisija za dodjelu grantova razmatrala je 4 aplikacije za sufinansiranje projekata primljenih u II aplikacionom krugu te donijela odluku o podršci sve 4 inicijative.

R.br.

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

1

LGZR Kiseljak

Dan dječije radosti

1.080,00

2

NG Glas za mlade

Street workout

1.192,50

3

NK Kiseljak

Završetak ograde oko stadiona i pripreme nogometne ekipe za proljetnu sezonu

3.298,00

4

Udruženje poljoprivrednika Farmer

Priroda je naše bogatstvo vol. 2

580,00

Ukupno odobreno: 6.150,50KM.
 

Isplata sredstava za odobrene projekte će se izvršiti nakon potpisivanja Ugovora o čijem datumu će aplikanti biti informisani putem mail-a. Aplikanti čiji su projekti podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa, te iskazati minimum 10% volonterskog rada u projektnoj aplikaciji. Novčane donacije su namjenjene za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Promocijom filantropije, društvene odgovornosti i brige o lokalnoj zajednici stvaramo uslove za bolju budućnost svih nas.

Tim fondacije tuzlanske zajednice čestita aplikantima i želi im sreću pri realizaciji projekata!