preloader__image

Rezultati podrške iz Fonda Kiseljak


Fond Kiseljak je namjenski fond za unapređenje i razvoj tuzlanske lokalne mjesne zajednice Kiseljak, koja je uključena u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo unutar mjesne zajednice Kiseljak, gdje se aktivisti redovno sastaju kako bi aktivno radili na riješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond moraju biti usklađeni sa potrebama zajednice te uvršteni u godišnji akcioni plan te zajednice. Veoma je važno da se u cijeli proces uključe sva tri sektora te predstavnici svih građana, posebno onih iz ranjivih kategorija, kao što su mladi, stari, Romi, osobe sa invaliditetom i drugi. Projekti finansirani iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice. 

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda Kiseljak, formirana od strane Upravnog Odbora Fondacije tuzlanske zajednice na osnovu zaključaka sa sastanka održanog 10.05.2018., donijela je ODLUKU o finansijskoj podršci projektima iz Fonda Kiseljak.

 

Komisija za dodjelu grantova razmatrala je 5 aplikacija za sufinansiranje projekata primljenih u I aplikacionom krugu te donijela odluku o podršci svih pet inicijativa.

 

R.br.

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

1

Kulturno umjetničko društvo Izvor Kiseljak

Vraćanje kulturnog života u mjesnu zajednicu Kiseljak

1500,00

2

MZ Kiseljak

Učionica u prirodi

2000,20

3

NK Kiseljak

Ograda oko stadiona

2000,00

4

Udruženje poljoprivrednika Farmer

Priroda je naše bogatstvo

580,00

5

Radna grupa projektne nastave OS Kiseljak

Sačuvajmo naše bogatstvo Jezero Modrac

320,00

 

                                                                                                                                                                                                                          Ukupno odobreno:  6.400,20 KM

Isplata sredstava za odobrene projekte će se izvršiti nakon potpisivanja Ugovora. Aplikanti čiji su projekti podržani su dužni prema kriterijima poziva da obezbjede obavezno novčano učešće u projektu u iznosu od 20% od odobrenog iznosa najkasnije do 31.avgusta 2018.te godine. 

Tim fondacije tuzlanske zajednice čestita aplikantima i želi im sreću pri realizaciji projekata!