preloader__image

Jasna Jašarević, direktorica

Jasna Jašarević je direktorica i jedna od idejnih tvoraca Fondacije tuzlanske zajednice. Jasna osim što vodi Fondaciju, uspostavlja i saradnju sa međunarodnim i domaćim donatorima i partnerima, vlastima, te drugim institucijama koji mogu pomoći ostvarenju misije Fondacije i jačanju civilnog sektora. Direktno je odgovorna za sprovođenje strateških planova i pisanje projektnih prijedloga prema donatorima i partnerima.

Volonterski je uključena u nekoliko upravnih odbora i savjetodavnih tijela, a trenutno je potpredsjednica upravnog odbora Međunarodnog programa za mlade „YEPP EUROPE” iz Berlina.

Opsežno znanje o međunarodnoj saradnji, podršci nevladinom sektoru, kao i razvoju filantropije stekla je kroz rad u organizacijama poput UNPROFOR-a, SFOR-a, ICMC-a i OSCE-a BiH, kao i kroz specijalizirane edukacije kakav je i Napredni program za profesionalni razvoj pri Centru za filantropiju i civilno društvo pri Gradskom Univerzitetu u New Yorku (CUNY) 2006. godine.