preloader__image

U okviru  programa filantropije Fondacija tuzlanske zajednice razvija i promoviše kulturu darivanja i podstiče uključivanje filantropa u organizovan razvoj zajednice. Aktivnosti u okviru ovog programa usmjerene su na povezivanje pojedinaca, preduzeća, porodica i drugih donatora kako bi zajednički organizovali dobrovoljno darivanje za podršku civilnom sektoru u cijeloj BiH.

Kroz razvoj udruženih i filantropskih fondova, on-line grupnog finansiranja, saradnju sa preduzećima, pojedincima i dijasporom, stvaramo okruženje i uslove za dugoročnu održivost civilnog sektora i kontinuiranu podršku građanskim inicijativama i projektima za opšte društvenu korist.

Javni poziv

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) objavljuje Javni poziv za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva[*] (OCD) s područja Bosne i Hercegovine (BiH) koji će im pomoći da unaprijede transparentno, odgovorno i etično poslovanje u svojoj OCD.

Javni poziv se realizuje u okviru FTZ projekta „Naša zajednica je naša odgovornost“, finansiranog od strane USAID Snaga lokalnog u BiH. Ukupna finansijska podrška koju je FTZ osigurala kroz ovaj poziv iznosi 25.000,00 KM.

U okviru ovog poziva FTZ, u saradnji sa partnerima, promoviše principe, vrijednosti i prakse prakse etičnog, odgovornog i transparentnog poslovanja u civilnom sektoru.  Iste su definisane u Etičkom kodeksu za OCD u BiH i Globalnim standardima za odgovorno poslovanje OCD-a, ali i u okviru radne grupe koja je radila na prijedlogu standarda transparentnosti i odgovornosti za OCD u BiH, u okviru USAID Snaga lokalnog.

II CILJEVI POZIVA

  • Podržati OCD u BiH da unaprijede prakse poslovanja u oblasti etičnog, transparentnog i odgovornog poslovanja,
  • Podržati OCD u BiH da informacije o svom radu učine dostupnim građanima, drugim sektorima i cjelokupnoj javnosti
  • Promovirati OCD u BiH, kao primjere dobre prakse u oblasti transparentnog i odgovornog poslovanja u civilnom sektoru.

Cijeli tekst javnog poziva možete pogledati OVDJE.

[*] Pod organizacijama civilnog društva ovdje se primarno misli na udruženja i fondacije koje su registrovane na bilo kojem nivou vlasti u BiH.

 

Ko može aplicirati?

Na javni poziv se mogu prijaviti:

  • Formalno registrovane OCD (udruženja i fondacije) iz cijele BiH na bilo kojem nivou vlasti
  • OCD koje djeluju najmanje 3 godine
  • OCD koje žele da unaprijede interne prakse etičnog, odgovornog i transparentnog poslovanja
  • OCD koji mogu realizovati projekat u periodu od 15.9.2023. do 30.6.2024. godine, u trajanju od maksimalno 6 mjeseci.

Rok za prijavu:

Poziv za prijem aplikacija otvoren je od 17. jula do 31. jula 2023. godine.