preloader__image

Udružite se sa nama u promociji lokalne filantropije

 

Fondacija tuzlanske zajednice ima jedinstvenu misiju da promovira filantropiju i uključivanje svih u razvoj zajednice.  Mi radimo na povezivanju pojedinaca, preduzeća, porodica I drugih donatora da, pod istim krovom, zajednički organizujemo dobrovoljno darivanje za podršku civilnom sektoru u tuzlanskoj regiji i cijeloj BiH. Kroz razvoj udruženih i filantropskih fondova, on-line grupnog finansiranja, saradnju sa preduzećima, pojedincima i dijasporom, zajedno sa vama, stvaramo okruženje i uslove za dugoročnu održivost civilnog sektora i kontinuiranu podršku građanskim inicijativama i projektima za opštedruštvenu korist.

Donirajte već danas
za zajednicu koju volite