Istraživanje o kvaliteti življenja u tuzlanskoj regiji

 

Fondacija tuzlanske zajednice se zalaže za pozitivno dugoročno ulaganje svih građana u budućnost zajednice, kako bi se izgradio ambijent za ugodniji život u našem društvu. U želji da gradimo našu zajednicu, mi je moramo istinski poznavati prateći njene potrebe kroz kontinuirano prisustvo u zajednicama i direktne kontakte sa građanima. Osim toga, da bismo pravilno usmjeravali naša ulaganja i ulaganja iz zajednice koja su nam povjerena, moramo imati i stručno, kritičko znanje o njenom stanju, potrebama i perspektivama.

Upravo zbog toga, u 2012/13. godini smo pokrenuli istraživanje o kvalitetu življenja koje se temelji na multidisciplinarnom pristupu. S jedne strane, istraživanje uključuje lokalne eksperte iz svih oblasti koje se istražuju i oni pomažu u izboru statističkih podataka koji daju realnu sliku o kvalitetu života u Tuzli, dok, s druge strane, ispitivanje mišljenja i stavova javnosti daje lični pečat istraživanju, jer način na koji ljudi doživljavaju zajednicu u kojoj žive i kako se u njoj osjećaju jednako je važan kao i statistika. Analizom istraživanja stavova građana i statističkih podataka dobija se puna slika o vitalnosti tuzlanskog kraja.

Istraživanje radimo periodično, a posljednje je urađeno 2019. godine. Rezultate istraživanja možete pogledati na web stranici www.vitalniznaci.ba