preloader__image

Rezultati podrške projektima iz Fonda za aktivne zajednice

Komisija za dodjelu sredstava pri Fondu za aktivne zajednice na sastanku održanom 02.12.2020. godine donijela je odluku o podršci projektima udruženja i neformalnih grupa iz Fonda za aktivne zajednice. Podržano je 7 projekata.

Pregled podržanih projekata

R.br.

APLIKANT

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

1

Lokalna grupa za razvoj Turija

Mjesna zajednica Turija

Utopljavanje zgrade Doma kulture Turija

2.994,00

2

Lokalna grupa za razvoj Živinice Gornje

Udruženje žena Nada

Dome – topli dome

2.954,00

3

Lokalna grupa za razvoj Lisovići

Neformalna grupa Razvojni tim OŠ Podorašje

Formiranje školske biblioteke u OŠ Lisovići

2.965,00

4

Lokalna grupa za razvoj Par Selo

Udruga mladih Par Selo - Dubrave

Uređujemo svoje - podržavamo tuđe

2.900,50

5

Lokalna grupa za razvoj Priluk

Fudbalski klub Priluk

Uređenje fudbalskog igrališta - završna faza

2.989,00

6

Lokalna grupa za razvoj  Prokosovići

UG Vijeće roditelja JU OŠ Prokosovići

Adaptacija unutarnje i vanjske stolarije

3.000,00

7

Lokalna grupa za razvoj  Tuholj

NG LGZR Tuholj

I Tuholj treba društveni dom

3.000,00

                                                                                              

                                                                                                                      Ukupno odobreno:   20.802,50 KM

 

Komisija nije odobrila podršku za 3 projekta:

R.br.

APLIKANT

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

1

Lokalna grupa za razvoj Gnojnica

Udruženje mladih Gnojnice Mladost

Novi dani Mladosti

2

Lokalna grupa za razvoj Grabovica

NG LGZR Grabovica

Sanacija klizišta u centru Grabovice

3

Lokalna grupa za razvoj Tinja

KUD Tinja

Zimska čarolija u Tinji

 

POTPISIVANJE UGOVORA će biti realizovano u prostorijama Fonadcije tuzlanske zajednice u toku naredne sedmice, o čemu će aplikanti biti obaviješteni telefonskim putem

Aplikanti, čiji su projekti podržani, obavezni su obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa. Donacije su namijenjene za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Promocijom filantropije, društvene odgovornosti i brige o lokalnoj zajednici stvaramo uslove za bolju budućnost svih nas.

Više o podržanim projektima:

Turija

Utopljavanje zgrade Doma kulture Turija

Mjesna zajednica Turija koja se nalazi podno planine Ozren jedna je od rubnih zajednica Tuzlanskog kantona. Zgrada Doma kulture Turija, čije prostorije koriste Mjesna zajednica Turija i lokalna ambulanta je napravljena pedestih godina prošlog vijeka, a njena oštećena fasada predstavlja opasnost za prolaznike i pacijente. Zbog toga su mještani Turije odlučili obnoviti fasadu i utpljavanjem riješiti problem zvučne i toplinske izolacije, kako bi smanjili troškove grijanja i doprinijeli kvalitetnijem radu MZ i ambulante. Uz volonterski angažman mještana i podršku za kupovinu stiropora, mrežice i ljepila za fasadu zgrade površine 500m2 postigao bi se cilj bolje energetske efikasnosti, imajući u vidu da bi sagorijevanje uglja spalo sa 10 na 6 tona godišnje. Pored MZ i ambulante, prostorije Doma kulture koriste i Lokalna grupa za razvoj, IGAS Turija, Udruženje mladih Camp, Karate klub, Umirovljenici i svi ostali građani MZ.

Živinice Gornje

Dome – topli dome

Udruženje žena „Nada“ u fokusz ima stvaranje grupe aktivnih žena, svakodnevnu podršku i osnaživanje žena u MZ Živinice Gornje. Ujedno se udruženje počelo baviti i aktivnostima koje za cilj imaju povećanje finansijske stabilnosti žena. Ovo Udruženje želi povećati energetsku efikasnost Društvenog doma u svojoj zajednici tako što će izraditi fasadu sa termoizolacionim materijalom i stiroporom debljine 5 cm na ukupnoj površini od 200 m2. Kroz oblast armirano betonskih radova, planiraju uraditi pristupnu betonsku ploču od 10 m2 kao i trotoar u dužini od 25m, širine 60cm. Realizacijom ovog projekta Dom bi svi akteri lokalne zajednice mogli koristiti tokom cijele godine. Partneri na projektu su: Pekara "Budućnost", Vodovod "Kopjevići", građani - donatori sa područja MZ, Udruženje građana Vodovod "Pješinac"  Živinice Gornje i Vijeće roditelja JU OŠ "Živinice Gornje".

Lisovići

Formiranje školske biblioteke u OŠ Lisovići

Najbliža gradska biblioteka udaljena je od Lisovića 20 km. Biblioteka u JU OŠ „Podorašje“ (kojoj pripadaju područne škole u MZ Zahirovići, Lisovići, Jasenica i Gornja Maoča) skromno je opremljena, pa usljed manjka knjižnog fonda nastavnici moraju da odstupaju od nastavnog plana i programa. Ova neformalna grupa želi taj problem riješiti formiranjem biblioteke, kupovinom knjiga i adaptacijom posebne prostorije za tu namjenu, ali i druge razne aktivnosti i sekcije. Opremanje tehničkog dijela biblioteke (namještaj, kompjuterska oprema i dr.) obezbijediti će projektni tim škole, dok će fundus obogatiti kroz lokalne kampanje za doniranje knjiga. Projekat podrazumijeva građevinske i električne radove (ugradnja vrata, gletovanje i druge građevinske radove, kao i mijenjanje utičnica, utikača, rasvjete i sl.), kupovinu dijela knjiga , postavku namještaja, polica i tehničke opreme, te promociju projekta među korisnicima i građanima u cilju prikupljanja donacija dječije literature. Cilj ovog projekta je svakako povećanje fonda knjiga u školskoj biblioteci, ali i želja da se omogući učenicima, nastavnicima, roditeljima kao i ostalim stanovnicima MZ Lisovići da kvalitetno planiraju i provode svoje slobodno vrijeme, surađuju i proširiju svoja znanja.

Par Selo

Uređujemo svoje – podržavamo tuđe

Većina javnih površina u Par Selu je zapuštena ili neadekvatno uređena, zbog čega Udruga mladih „Par Selo – Dubrave“ želi riješiti taj problem na tri lokacije od društvenog značaja: Društveni dom, OŠ Pasci i kružni tok na rasrkšću. Prilično zapušteno dvorište Društvenog doma biće uređeno tako što će sve zelene površine biti očišćene, prekopane , poravnane, te će na koncu biti posađena trava, cvijeće, ruže i čempresi. Visoka trava i korov zapuštene zemljane površine na kružnom toku na raskšću nerijetko ometaju odvijanje saobraćaja jer zaklanjaju pogled, pa će na ovoj lokaciji površine biti pripremljene za sadnju niskog cvijeća i niskih puzajućih čempresa. Također će biti nabavljene ukrasne kore za cvijeće kojima će se spriječiti nekontrolisan rast trave, a u centru kružnog toka biće zasađena srebrna jelka. Kad je riječ o OŠ Pasci ova Udruga želi jedan dio školske zemlje veličine 1 dunuma, koji je trenutno neupotrebljiv, osposobiti za igru, parking i rekreaciju. Ovu zemlju tretrati će mašinski, adekvatno zbrinuti otpad, te zasaditi čemprese i posijati travu. Mladi realizacijom ovog projekta žele uticati na svijest građanstva o značaju zaštite i uređenja životne sredine.

Priluk

Uređenje fudbalskog igrališta – završna faza

Fudbalski klub Priluk se takmiči u II Federalnoj ligi i trenutno za svoje potrebe koristi stadion u Živinicama. Iako Priluk ima novoizgrađeno fudbalsko igralište, potrebno je da za upotrenu dozvolu izvrše i završne radove, u nadi da će narednu sezonu zaigrati na svom stadionu i smanjiti troškove koje trenutno imaju zbog korištenja udaljenijeg stadiona . Uređenje stadiona traje već nekoliko godina, a ovim projektom planiraju završiti uređenje terena tako što će ga izravnati, posuti pijeskom, posijati travu i postaviti kućice za goste, domaće igrače i delegata, što zahtijevaju propisani standardi. Projektne aktivnosti podrazumijevaju ugradnju nabavljenog materijala, odnosno pijeska za posipanje terena, postavljanje kućica i završne aktivnosti oko uređenja igrališta kao što je sijanje trave, za što će biti zaduženi aktivisti. Uređenjem fudbalskog igrališta FK Priluk želi mladima pružiti mjesto na kojem se mogu okupljati, uključivati u sport, dolaziti na rekreaciju i udruživanjem i volonterskim radom pomagati u rješavanju problema u  lokalnoj zajednici.

Prokosovići

Adaptacija unutarnje i vanjske stolarije

260 učenika različite socijalne strukture pohađa OŠ Prokosovići koja je izgrađena 1971. godine, što ukazuje na potrebe ulaganja u infrastrukturu škole. U proteklom četverogodišnjem periodu, kroz saradnju škole sa vladinim i nevladinim sektorom, mnogo problema je riješeno, no UG Vijeće roditelja smatra da su tek na pola puta. Kao prioritet izdvajaju problem dotrajale i zastarjele unutarnje stolarije u objektu škole. Vrata na učionicama su dotrajala i zastarjela i ne mogu se zatvoriti, što dovodi do otežanog odvijanja nastavnog procesa. Buka se prenosi iz učionice i hodnika, a ujedno dovoodi i do gubitka toplotne energije u učionicama. Ovim je i povećana i potrošnja goriva za zagrijavanje objekta. Shodno tome, žele zamijeniti unutarnja vrata na 9 učionica i na taj način stvoriti siguran i adekvatan ambijent u školi. Vanjska stolarija zamijenjena je u ranijim fazama kroz zagovaračke projekte. Zamjena vanjske stolarije na objektu učionice za `školu u prirodi` koja se nalazi u sklopu parka također je neophodna. Ova učionica je također izgrađena kroz zagovaračke projekte i osim školske djece, koriste je i mještani za svoje aktivnosti, tako da je od velikog značaja za cjelokupnu mjesnu zajednicu.

Tuholj

I Tuholj treba društveni dom

MZ Tuholj u poslijeratnom periodu nije imala svoj društveni dom. Veliki je problem za mještane kad za sva okupljanja i donošenje važnih odluke koriste ulicu. Ova MZ posjeduje objekat koji je izgrađen prije 35 godina, ali renoviran (krov, stolarija, zidovi) prije 3 godine. LGZR Tuholj želi adaptaciju ovog objekta završiti postavljanjem podne obloge i unutarnjeg sadržaja (kancelarijski sto, računar, printer, stolovi za druženje, edukaciju i sl.). Uređenje ovog objekta bi u mnogome pomoglo još boljiem povezivanju svih stanovnika Tuholja, kao i boljem cjelokupnom životu u zajednici, obzirom na to da će dom biti korišten i za druge edukativne aktivnosti. U cilju pružanja edukativnih sadržaja mještanima LGZR planira u ovom centru ponuditi obuke iz  poduzetništva,  tromjesečne kurseve engleskog jezika , matematičke sekcije, te obuku stanovnika o pokretanju mikropreduzetništva i pisanju projekata.