preloader__image

Podržano devet inicijativa Lokalnih grupa za razvoj koje djeluju u okviru Mreže aktivnih zajednica

Fondacija tuzlanske zajednice je na osnovu prijedloga Komisije za dodjelu grantova i odluke Upravnog odbora podržala pet projekata udruženja i neformalnih grupa, koji su izabrani na javnom pozivu Fonda za aktivne zajednice od 15.09. do 09.10.2022. godine za podršku organizacijama i neformalnim grupama za realizaciju akcija u zajednici.

Nakon uvida u pristigle projektne prijedloge Fondacija tuzlanske zajednice podršku dodijeljuje sljedećim projektima:

PODRŽANI PROJEKTI

R.br.

APLIKANT

Tip org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

1

Udruženje građana „Behar“

UG

Kuća susreta

2.890,00

2.890,00

2

Lokalna grupa za razvoj Solina

NG

Rastemo zajedno

2.590,00

2.590,00

3

Lokalna grupa za razvoj Dubrave

NG

Vanjska dječija igraonica

3.000,00

3.000,00

4

Lokalna grupa za razvoj Lipnica

NG

Vesela učionica

1.733,60

1.733,60

UKUPNA PODRŠKA

10.213,60

10.213,60

 

Osim ova četiri projekta, Komisija za dodjelu grantova je uslovno odobrila još pet projekata, koje će Fondacija tuzlanske zajednice također podržati, pod uslovom da aplikanti obezbijede dozvole/saglasnosti od nadležnih javnih, kantonalnih ili federalnih institucija za realizaciju predloženih projektnih ideja.

Rok za dostavljanje dodatne dokumentacije za uslovno podržane propjekte je 25.11.2022. godine, a u slučaju da aplikanti ne dostave popratnu dokumentaciju, projekat neće biti podržan.

USLOVNO PODRŽANI PROJEKTI

R.br.

APLIKANT

Tip org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

1

MZ Šibošnica

UG

Moderna autobuska stanica

2.469,85

2.319,90

2

Lokalna grupa za razvoj Kreka

NG

Vrata u svijet sporta

556,00

556,00

3

Lokalna grupa za razvoj Dobrnja

NG

Ozelenjavanje javnih površina u MZ Dobrnja-Čanići

640,00

640,00

4

Lokalna grupa za razvoj Dragunja

NG

Svi za zajednicu

2.963,40

2.963,40

5

Lokalna grupa za razvoj Tinja

NG

Sjedi i odmori

2.965,95

2.966,00

UKUPNA PODRŠKA

9.595,20

9.445,30

 

Fondacija tuzlanske zajednice čestita aplikantima na uspješno pripremljenim projektima i raduje se saradnji na njihovoj realizaciji. Predstavnici organizacija i neformalnih grupa kojima je odobrena podrška će u narednom periodu biti telefonski obaviješteni o terminu za potpisivanje ugovora. Aplikanti koji nisu podržani u narednim danima će dobiti pismeni odgovor uz objašnjenje razloga zbog kojih njihovi projekti nisu podržani.

Prigovor na rezultate komisije ima pravo podnijeti svaki aplikant javnog poziva u roku od 7 dana od dana objave rezultata na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice isključivo pismenim putem na mail: inicijative@fondacijatz.org .

Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.

Više o podržanim projektima možete pročitati OVDJE.