preloader__image

Fondacija tuzlanske zajednice poziva zainteresovane mlade sa područja Tuzlanskog kantona da nam se pridruže u Omladinskoj banci. Omladinska banka će djelovati kroz pet Odbora: Odbor regije centar (Tuzla, Čelić), Odbor regije zapad (Lukavac, Gračanica, Doboj Istok), Odbor regije istok (Kalesija, Sapna, Teočak), Odbor regije jug (Živinice, Banovići, Kladanj) i Odbor regije sjever (Srebrenik, Gradačac).  

Omladinska banka je program Fondacije tuzlanske zajednice, koji na jedinstven način uključuje mlade u aktivnosti za dobrobit zajednice. U okviru ovog programa stvaramo mrežu mladih koji donose odluke i distribuiraju grantove za podršku projektima koje vode mladi u Tuzlanskom kantonu. Sredstva se usmjeravaju na projekte za dobrobit zajednice s ciljem rješavanja prioritetnih problema mladih i njihove lokalne zajednice. 

Članovi/ce Odbora Omladinske banke rade timski, donoseći odluke samostalno. Oni su ti koji odlučuju koje će teme i oblasti podržavati Omladinska banka u njihovoj zajednici, kreiraju kriterije za dobijanje bespovratnih sredstava, vrše promociju u medijima i u zajednici, vrše selekciju pristiglih ideja i inicijativa, razgovaraju sa aplikantima i donose konačnu odluku o projektima koji će biti sufinansirani. 

Mladi će kroz angažman u Odboru učestvovati u: 

  • radionicama i edukativnim treninzima, 
  • analizi potreba i problema u zajednicama, 
  • procesu donošenja odluka o sufinansiranju omladinskih projekata, 
  • ljetnom kampu, 
  • putovanjima i druženjima. 

Predviđeni mandat za nove članove odbora Omladinske banke će trajati od jula 2024. do decembra 2025. godine. Od učesnika se očekuje aktivno učešće u  edukacijama i ostalim aktivnostima odbora, kako bi se postigli ciljevi projekta. Pravo na prijavu imaju svi mladi uzrasta između 15 i 25 godina sa područja Tuzlanskog kantona. 

Molimo sve zainteresovane da se prijave najkasnije do ponedjeljka 20.05.2024. godine putem obrasca koji se nalazi OVDJE. Za sva pitanja budite slobodni da se javite na e-mail belma@fondacijatz.org ili na broj telefona 061 229 240. 

Program Omladinske banke organizovan je u okviru projekta “Jačanje civilnog društva i demokratske kulture u Tuzlanskom kantonu“, kojeg Fondacija tuzlanske zajednice realizuje u partnerstvu sa Mrežom aktivnih zajednica uz finansijsku podršku Freudenberg fondacije i Njemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). 

Pridružite nam se, čekamo Vas! :)