preloader__image

Nastavak pružanja podrške aktivistima u cilju bolje brige o mentalnom zdravlju

 

Kad nakon redovnog posla, porodičnih obaveza i aktivističkog djelovanja koje rade i srcem i dušom, dođe kraj danu, aktivistima Lokalnih grupa za razvoj koje djeluju u okviru Mreže aktivnih zajednica, ostane malo ili nikako vremena za brigu o sebi.

„Dan je kratak, a planovi i problemi beskonačni. Ja se trudim djelovati na neki način preventivno, pa sebi uvijek kažem da ništa ne trebam uraditi ja sam, nego mi svi zajedno. Tako uvijek nastojimo podijeliti zaduženja i aktivnosti iznijeti timski. Mislim da je takav način rada dobar, jer za svoju zajednicu želim raditi dugoročno, koliko mogu, inače bih sagorio i možda odustao u kratkom periodu“, kaže Osman Nurkić, aktivista iz Škahovice i dodaje da mu kao mlađoj generaciji aktivista dodatno pomaže činjenica da se bavi brdskim biciklizmom, te da je to njegov način relaksacije.

Neformalne edukacije brige o sebi od velike pomoći

Biti aktivista može biti veoma koristan oblik brige o sebi, ukoliko osoba vodi računa o svom mentalnom zdravlju i zna postaviti jasne granice. Izazovi koje je sa sobom donijela pandemija COVID-19, diljem svijeta, pa i u našim zajednicama, ostavili su mnoge aktiviste, od kojih se očekivalo da budu jaki - uznemirene, anksiozne i izolovane. U tom smo periodu kao prvi vid podrške za ovu kategoriju stanovništva organizovali sesije sa stručnjacima, tokom kojih su osvijestili značaj brige o sebi.

Mnogi od aktivista, do tada, sebe su imali zadnje na listi prioriteta, no nakon inicijalne podrške mnogi od njih počeli su bolje brinuti o sebi i djelovati preventivno. Tako smo sa koordinatorima Lokalnih grupa za razvoj, koje djeluju u okviru Mreže aktivnih zajednica, razgovarali upravo na radionici koja je imala za cilj kod učesnika osvijestiti potrebe, identifikovati osjećanja i ukazati na značaj jasno iskomunicirianih očekivanja. Radionicu su vodile članice Mreže nenasilne komunikacije, koja je podršku za ove aktivnosti dobila kroz Fond Volim svoj grad. Na taj način je, kroz projekt „Naša zajednica je naša odgovornost“ nastavljeno pružanje pomoći aktivistima.

Ako se umoriš - odmori, nemoj odustati, kad odmoriš - nastavi

Jusuf Musić, iz Dragunje, jedne od najstarijih lokalnih grupa u Mreži aktivnih zajednica, zbog svog lošeg zdravstvenog i psihičkog stanja, na neko vrijeme se morao povući, a grupa u tom periodu nije ni funkcionirala. Nakon što je pretprio nesreću na poslu, pao je u depresiju i, kako kaže, jedostavno se više nije mogao nositi sa svim što se od njega očekivalo: „Nakon što sam potražio stručnu podršku, danas je aktivizam ponovo dio mog života, ali ovaj put kao terapija. Bilo mi je nezamislivo teško živjeti između četiri zida, jer sam ja navikao da radim s ljudima, za ljude. Zato danas danas otvoreno pričam o svemu i govorim svima da svaki problem moraju iznijeti i o svemu pričati. Stvari se čine nerješivima, sve dok ih čuvamo isključivo u svojim glavama. Mi aktivisti smo posebno u riziku i često obolimo zbog svega s čim se nosimo, jer ne znamo stati, ne znamo priznati sebi kad smo umorni. Nakon svega što mi se desilo, moja parola danas je -  ako se umoriš nauči da odmoriš, nemoj da odstaneš, kad se odmoriš nastavi. Otkako znam prepoznati simptome umora i sagorijevanja, i na vrijeme postaviti granicu, osjećam se zadovoljnije.“

Dugogodišnja aktivistica iz Bokavića, Vesna Morankić, kaže da ljudi u aktivistima vide sigurnost i nadu da će se neke stvari uraditi: „Zbog toga zna biti teško nositi se sa dodatnim stresom. Ali, zahvaljujući upravo ovakvim radionicama koje nam daju alate i uče nas kako brinuti o sebi, ja za sada uspješno balansiram svu kompleksnost aktivističkog života. Drago mi je da sam na vrijeme shvatila važnost očuvanja mentalnog zdravlja.“

Budući da su ljudi najveći resurs svakog društva, a aktivisti oni rijetki koji odluče svoj život pokloniti misiji dobra, Fondacija tuzlanske zajednice odlučna je u namjeri da ovim ljudima pruži podršku i ukaže na različite načine brige o sebi. Model nenasilne komunikacije daje odgovor upravo na pitanja kako očuvati, istaknuti i cijeniti vlastiti integritet i autentičnost, a istovremeno uravnoteženo i uspješno svladavati izazove na koje nailazimo u interakciji s okolnim kontekstom življenja. S ovim izazovima posebno se susreću aktivisti lokalnih grupa za razvoj, jer su oni ti koji mobiliziraju svoje zajednice na mikronivou i od kojih se očekuje neiscrpna energija u pokretanju novih inicijativa.