preloader__image

Rezultati podrške projektima iz Fonda za aktivne zajednice

Komisija za dodjelu sredstava pri Fondu za aktivne zajednice na sastanku održanom 13.6.2022. godine donijela je odluku o podršci projektima udruženja i neformalnih grupa iz Fonda za aktivne zajednice. Podržana su 4 projekata.

Pregled podržanih projekata

R.br.

APLIKANT

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

1

Lokalna grupa za razvoj Par Selo

Udruga mladih Par Selo - Dubrave

Uređenje dijela društvenog doma u Par Selu - Faza 2

3.000,00

2

Lokalna grupa za razvoj Hrvati

Udruženje građana 1 Maj Hrvati

Srce na teren

2.979,00

3

Lokalna grupa za razvoj Seljublje

Udruženje "Naše Seljublje"

Uredimo naš dom za više manifestacija

2.972,00

4

Lokalna grupa za razvoj Husino

Udruga srce Husina

Uređenje životne sredine

2.777,50

                                                                                            

                                                                                                                   Ukupno odobreno: 11.728,50 KM

 

Komisija nije odobrila podršku za 3 projekta:

R.br.

APLIKANT

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

1

Lokalna grupa za razvoj Turija

MZ Turija

Soba Zavičajni muzej MZ Turija

2

Lokalna grupa za razvoj Škahovica

FK Škahovica

Mi želimo stadion

3

Lokalna grupa za razvoj Gornja Tuzla

Neformalna grupa žena

Različite a iste, snažne i vidljive

 

POTPISIVANJE UGOVORA će biti realizovano u prostorijama Fonadcije tuzlanske zajednice u toku naredne sedmice, o čemu će aplikanti biti obaviješteni telefonskim putem.