preloader__image

Rezultati podrške projektima iz Fonda za aktivne zajednice

Komisija za dodjelu sredstava pri Fondu za aktivne zajednice na sastanku održanom 02.07.2020. donijela je odluku o podršci projektima Udruženja i neformalnih grupa iz Fonda za aktivne zajednice. Podržano je 11 inicijativa.

Pregled podržanih projekata:

R.br.

APLIKANT

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

1

Lokalna grupa za razvoj Seljublje

Udruženje za pokretanje i provedbu lokalnih inicijativa Naše Seljublje

Uređeno školsko dvorište za ljepše i sigurnije obrazovanje

2.654,00

2

Lokalna grupa za razvoj Turija

Mjesna zajednica Turija

Zamjena stolarije u prizemlju Doma kulture MZ Turija

2.837,00

3

Lokalna grupa za razvoj  Prokosovići

MZ Prokosovići

Zamjena preostale stolarije na mjesnom Domu kulture

3.000,00

4

Lokalna grupa za razvoj  Bokavići

UDRUŽENJE GRAĐANA ZA BOLJE SUTRA BOKAVIĆI

Za zdravu i ljepšu okolinu

2.990,00

5

Lokalna grupa za razvoj Gornja Tuzla

EUG Eko zeleni Gornja Tuzla

ZAJEDNO SMO JEDNO

2.104,00

6

Lokalna grupa za razvoj Dobrnja

Lokalna grupa za razvoj Dobrnja

Krečenje i uređenje kuhinje u DD Dobrnja

1.171,00

7

Lokalna grupa za razvoj Par Selo

Udruga žena snaga Timuna

Snaga Timuna na djelu – 2 faza

2.998,00

8

Lokalna grupa za razvoj Simin Han

Udruženje građana Agora, društveno - edukativni centar za obrazovanje i cjeloživotno učenje

Rekonstrukcija toaleta u Društvenom centru Agora

2.611,00

9

Lokalna grupa za razvoj Solina

UDRUŽENJE GRAĐANA FUDBALSKI KLUB MLADOST SOLINA

Izgradimo tribine spojimo starije i mlade

3.000,00

10

Lokalna grupa za razvoj Gnojnica

Udruženje mladih gnojnice Mladost

Život u zdravoj zajednici

3.000,00

11

Lokalna grupa za razvoj Bikodže

Vijeće mjesne zajednice Bikodže

Uređenje i zaštita rezervoara pitke vode

2.724,00

Ukupno odobreno:   29.089,00 KM

Komisija nije odobrila podršku za 2 projekta:

R.br.

APLIKANT

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

1

Lokalna grupa za razvoj Priluk

FUDBALSKI KLUB PRILUK ŽIVINICE

Ograđivanje fudbalskog igrališta FK Priluk

2

Lokalna grupa za razvoj Živinice Gornje

Savjet Mjesne zajednice Živinice Gornje

DOME, TOPLI DOME

 

Potpisivanje ugovora će biti realizovano u narednim danima, a aplikanti će biti obaviješteni telefonskim putem o terminu i lokaciji za potpisivanje.

Aplikanti, čiji projekti su podržani, obavezni su obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa. Donacije su namjenjene za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Promocijom filantropije, društvene odgovornosti i brige o lokalnoj zajednici stvaramo uslove za bolju budućnost svih nas.

TUZLA

Rekonstrukcija toaleta u Društvenom centru Agora

Objekat društvenog centra u kojem su smješteni Udruženje građana Agora (UG Agora) i Mjesna zajednica Simin Han (MZ Simin Han) i u kojem radi i sastaje se Lokalna grupa za razvoj Simin Han (LGzR), trenutno se suočava s problemom nefunkcionalnih toaleta .Kako bi centar nastavio raditi punim kapacitetom, želimo kroz ovaj projekat sanirati i rekonstruisati toalete u istom.  Svi toaleti su sa starom i dotrajalom vodovodnom infrastrukturom, te je otežano održavanje dobre higijene prostora. Mještani Simin Hana žele da realizovanim projektom  postignu uslove za nesmetan rad društvenog centra i realizovanje aktivnosti, kvalitetnije higijenske uslove u centru kao i povećan stepen sigurnosti korisnika i uposlenika centra.

Snaga Timuna na djelu - 2 faza

Udruga žena Snaga Timuna djeluje i postoji već dvije godine i svom radu naišle su na problem koji treba rješiti kako bi se aktivnosti nastavile i dalje i još uspješnije.  Projektom  Snaga Timuna na djelu - 2 faza žele riješiti problem nedostatka vlastitog prostora za rad. Ovim projektom rješiti će problem sjedišta, odnosno prostora za korištenje i djelovanje Udruge žena Snaga Timuna. Međutim, isti prostor ce biti na raspolaganju i drugim clanicama LGRZ Par Selo za svoje aktivnosti i svim drugim pojedincima iz lokalne zajednice koji iskazu objektivnu potrebu za prostorom. Stavljanjem prostora u funkciju otvaraju se nove mogucnosti poput organiziranja raznih proslava, edukacija, radionica i druženja.

Izgradimo tribine spojimo starije i mlade

Na području lokalne zajednice Solina postoji Fudbalski klub Mladost koje predstavlja najstarije, najbrojnije, a ujedno i najaktivnije udruženje građana. U sklopu kompleksa stadiona Studenac koje ovaj klub koristi već je dosta urađeno na poboljšanju kako trenažnih tako i drugih uslova vezanih za odvijanje sportskih aktivnosti, ali je ostao problem neizgrađenih tribina. Realizacijom projekta izradimo tribine povežimo starije i mlade žele da stadionu omoguće pristup što većem broju ljudi koji će posmatratiti i pratiti sportske aktivnosti, ali ujedno i da pruže priliku učenicima OŠ Solina da koriste stadion i tribine za svoje sportske aktivnosti - obzirom da se nalaze u neporednoj blizini. Većim brojem ljudi na tribinama I boljim uslovima na stadionu, povećati će se  broj mladih ljudi koji će se baviti sportom i povećati će se njihova želja za ostvarivanjem što boljih rezultata. Realizacijom ovog projekta mještani Soline će se vratiti na stadion i tako prati sporstka dešavanja u zajednici i mlade koji žele da se bave sportom.

Krečenje i uređenje kuhinje u DD Dobrnja

Mještani Dobrnje žele da urede prostoriju kao kuhinju I to zbog iskazane potrebe i dotrajalosti iventara u istoj. Ovim bi došlo do poboljšanja položaja svih korisnika DD jer bi sve imali na jednom mjestu. Djeca i stariji bi imali prostoriju za pripremu hrane i u istoj se obučavali, KUD bi dobio prostor za pripremu i distribuciju hrane prilikom održavanja smotri. Mještanima će prostor koristiti za više ciljnih grupa jer je obezbijeđena i voda , struja i grijanje kao i kuhinja. Okončanjem ovog projekta bilo bi omogućeno neometano i sigurno organizovnje posta bez bojazni za širenje bilokakve epidemije i zaraze.

ZAJEDNO SMO JEDNO

Društveni dom u mjesnoj zajednici Gornja Tuzla je u upotrebi oko 40 godina i ima sve više korisnika te se ukazala potreba za nastavkom ograđivanja platoa oko doma, kako bi mještani na taj način zaštitili imovinu i dobili adekvatan prostor za ljetne manifestacije. Prostor oko Društvenog doma je veliki i mogu ga koristiti svi mještani zajednice, međutim sve češće imaju problem uzurpacije od parkiranja, postavljanja raznog građevinskog materijala isl. Uređenjem preostalog dijela prostora mještani bi riješili taj problem. Realizacijom projekta žele zaštiti i urediti javno dobro,ograditi plato oko Društvenog doma kao i razviti ekološku svijest I animirati stanovništvo na radne akcije.

KALESIJA

Uređeno školsko dvorište za ljepše i sigurnije obrazovanje

Mještani Seljublja žele ovim projektom izvršiti uređenje dvorišta Područne škole Seljublje koja djeluje u okviru JU OŠ Tojšići. Planiraju popraviti dotrajalu ogradu koja ugrožava sigurnost učenika i postavljanje manjih tobogana i ljuljaški obzirom da je jedan jedini postojeći tobogan većih dimenzija i ne odgovara uzrastu djece (posebno djece predškolske dobi).Unapređivanje sigurnosti učenika Područne škole Seljublje uz poboljšavanje uslova za slobodne aktivnosti i igru. Realizacijom projekta mještani Seljublja popravit će se sigurnost učenika u Područnoj školi Seljublje, postavljanjem adekvatne vanjske igraonice omogućit će se kvalitetnije provođenje slobodnog vremena djece manjeg uzrasta iz cijelog Seljublja kao i postavljanjem ljetnje učionice omogućit će se prostor za druženje, realizaciju nastavnog procesa i konzumaciju užine u toku toplijih dana. Planirana je I sadnja ukrasnog bilja koje će popraviti izgled dvorišta i podići svijest djece o prirodi.

LUKAVAC

Uređenje i zaštita rezervoara pitke vode

Na brdu iznad Bikodža se nalazi rezervoar pitke vode od mjesnog vodovoda, izgrađen prije više od dvije decenije a koji je ograđen dotrajalom bodljikavom žicom. Prije dvije godine mještani zajednice Bikodže uredili su izvorište pitke vode i realizacijom ovog projekta nastavili bi sa uređenjem izvora i zaštite na mjesnom vodovodu, nakon čega bi se išlo u legalizaciju istog. Ovim projektom planiraju zamijeniti dotrajalu ogradu, povisiti i prefarbati stubove ograde, zamijeniti krov objekta koji se nalazi na rezervoaru, zamijeniti vrata, urediti vanjski izgled objekta i zaštititi rezervoar sa ugradnjom nadzornih kamera. Cilj njihovog projekta je osigurati rezervoar pitke vode, stvoriti uslove za konačnu legalizaciju vodovoda kao i žaštititi rezervoar pitke vode. Stvaranjem uslova za legalizaciju vodovoda. Stvorili bi se I uslovi za stabilnije finansiranje MZ i udruženja koja rade na području MZ Bikodže.

Za zdravu i ljepšu okolinu

MZ Bokavići nema riješenu kanalizacionu mrežu i u slučaju loših vremenskih uslova i velikih padavina dolazi do izlijevanja kanala na putnu komunikaciju što loše utiče na sredinu zajednice Bokavići i stanovištvo. Njihov cilj je da LGZR zajedno sa mještanima riješi dio ovog problema. Ocjevljivanje dvije dionice sprečili bi izlijvanje fekalni voda na putnu komunikaciju, Takođe biće urađeni i šahtovi za prikljućivanje na mrežu i postavljene rešetke . Ovim projektom riješiti će dio kanalzacione mreže u MZ Bokavić a za imaju da sva domaćinstva u zajednici Bokavići budu spojena na kanalizacionu mrežu.

Zamjena preostale stolarije na mjesnom Domu kulture

Projekat se bavi rješavanjem problema zastarjelih prozora koji su propusni te zbog prpusnosti troši se veća količina uglja – el. energije za zagrijavanje prostora u Domu culture u Prokosovićima. Prozori su dotrajali je su tu od same izgradnje doma te bi se trebali promijeniti. Takođe izgled sam zgrade doma bi se promijenio na bolje. Obzirom da su već ranije izmijenili skoro svu stolariju na Domu kulture ovim bi projektom realizovali utpljavanje zgrade Doma culture. Mještani za cilj imaju funkcionalan Dom kulture koji služi svojim građanima za njihove potrebe.

Zamjena stolarije u prizemlju Doma kulture MZ Turija

Dom kulture Turija trenutno nema adekvatnu stolariju na svojim prostorijama, jer se radi o staroj drvenoj stolariji dijelom starosti i do 50-ak godina. Projekat MZ Turija obuhvata zamjenu stolarije na prostorijama donjeg dijela doma culture a koji se nalaze u Domu kulture Turija. Trenutna stolarija jer dotrajala i tradi se drvenoj stolariji, a zamjenska bi bila pvc stolarija. Zamjenom pvc stolarije mještani bi  riješili problemi sa uštedom toplotne energije, zvučne izolacije u prostorijama koje se većinom koriste u svakodnevnim aktivnostima MZ-a. Realizacijom projekta mještani se raduju unapređenju kvaliteta života u MZ Turija kroz utopljavanje i zvučnu izolaciju prostorija koje se koriste u svakodnevnim aktivnostima stanovništva.

Život u zdravoj zajednici

Mladi mještani Gnojnice žele obezbjediti sigurnu i kvalitetnu vodo-kanalizacionu mrežu u MZ Gnojnica kao prevenciju nastanka poplava I materijalnih šteta. Projektom planiraju izvršiti  čišćenje potoka i kanala u dionicama koje su gusto naseljene. Trenutno ogromne količine mulja, kamena i ostalih materijala  sprečavaju neometan protok vode, te prilikom većih padavina brzo dolazi do izlijevanja vode van potoka i kanala.  Pročišćavanjem kanala i potoka žele da nagle količine vode u određenim dijelovima znatno uspore I spriječe naglo izlijevanje van korita. Ova inicijativa je jako vazna i za još jedan aspekt, a to je podizanje svijesti o tome da trebamo brinuti o okolišu.  Realizacijom projekta žele očistiti i urediti javne površine (kanali i potoci) na kritičnim mjestima izlijevanja na području cijele MZ., kao i razviti svijest o potrebi kontinuirane brige za javne površine u zajednici uključivanjem velikog broja građana u radne akcije.