preloader__image

Odluka o dodjeli podrške projektima aktivnih zajednica za dugoročne projekte zagovaranja 

Upravni odbor je na 84-toj sjednici održanoj 26.12.2019. godine razmatrao 6 zahtjeva za dugoročne projekta zagovaranja dostavljenih od strane Lokalnih grupa za razvoj zajednice iz sljedećih naselja: Dobrnja, Simin Han (Tuzla), Gornje Živinice i Priluk (Općina Živinice), te Lisovići i Tinja (Općina Srebrenik).  

Nakon uvida u sve pristigle projektne prijedloge kao i popratnu dokumentaciju UO FTZ je odlučio podržati 5 projekata, i to: 

Aplikant

Naziv projekta

Potraživanja od FTZ

Učešće aplikanta (donacije iz zajednice)

LGZR Dobrnja

Naš dom – naša dika II faza

5.000,00

6.960,70

KUD Priluk

Veseli kutak za školski trenutak – II Faza

2.739,00

2.815,00

LGZR Simin Han

Rekonstrukcija toaleta – II Faza

5.000,00

5.865,20

KUD Tinja

Ventilacija i klimatizacija na modernizaciji Doma mladih Tinja Gornja

4.954,00

6.462,00

NG Razvojni tim OŠ Podorašje

Renoviranje krova u P.Š. Lisovići

3.762,50

3.762,70

  UKUPNO ODOBRENO 21.455,50  

 

NAPOMENA: Projekat NG Razvojni tim OŠ Podorašje je podržan uslovno, te će projekat biti podržan tek nakon što se obezbijedi stručna dokumentacija koja će potvrditi sigurnost ulaganja u renoviranje krova. 

Ovim putem tim Fondacije tuzlanske zajednice čestita aplikantima na podržanim projektima. 

Uslov za dobijanje sredstava Fondacije jeste da korisnici sredstava obezbjede i sredstva iz lokalnih izvora koja će se također uložiti u projekat, a čija vrijednost mora biti jednaka ili veća od iznosa sredstava osiguranih od Fondacije tuzlanske zajednice. Sredstva iz lokalnih izvora mogu biti obezbijeđena u novcu, materijalu ili opremi neophodnoj za dalju realizaciju.

Shodno prethodno navedenom aplikanti čiji su projekti podržani trebaju obezbijediti donacije u iznosu koji je jednak sredstvima koja je odobrio Upravni odbor. Novčane donacije iz zajednice se uplaćuju na žiro račun Fondacije, najkasnije do 30.06.2019., a nakon čega će sredstva biti isplaćena grantiju ili pak direktno dobavljaču ukoliko je aplikant neformalna grupa.

Upravni odbor zbog ograničenih finansijskih sredstava nije odobrio podršku za 1 projekat:

R.br.

Aplikant

Nosilac projekta

Naziv projekta

1

LGZR Gornje Živinice

MZ Gornje Živinice

Izrada naučne studije o biodiverzitetu lokaliteta Rudine - Živinice Gornje

 

Ugovori o dodjeli grantova će biti potpisani kada aplikanti ispune prethodno navedene uslove.

Ukratko o projektima:
Naziv projekta: Naš dom – naša dika II faza

Aplikant: LGZR Dobrnja

Dom je sagrađen davnih 80-tih godina samodoprinosom građana i u to vrijeme je bio reprezentativni objekat višestruke namjene, Od tada u dom ništa nije ulagano do 2013. godine kada je jedan dio renoviran (zapadni) u područnu ambulantu sa komplet novim namještajem i stolarijom .Dom se grijao sa starom peći na ugalj (20 tona godišnje). 2014 g renoviran je dio bivšeg bifea i pretvoren u apoteku sa novim ulaznim vratima (plastičnim). Sva ostala infrastruktura prozori, vrata, oluci su stari od same izgradnje doma. Od 2018. godine stara peć je zamijenjena novom na pelet ali je i dalje potrošnja velika zbog loše stolarije koja je sva od drveta. Na domu nikada nije urađena toplotna izolacija što je itekako potrebno. U prvoj fazi uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice (5.000,00KM), zatim Grada Tuzla (3.000KM) i kompanije Bingo (2.500KM) su izvršili zamjenu dijela stolarije i vrata u prostoru Društvenog doma, te će u narednim danima izvršiti zamjenu oluka.

Šta planiraju uraditi u II fazi:

-              Toplificirati DD stiroporom EPS 8 cm,18 kilski, dvije strane oko 300 m2.

Naziv projekta: Veseli kutak za školski trenutak – II Faza

Aplikant: KUD Priluk ispred LGZR Priluk

JU OŠ Šerići u Priluku je obrazovna institucija koju pohađa svake godine od 100-120 učenika od I-V razreda, odnosno to je područna škola u Priluku. Sagrađena je početkom 60-tih godina, a počela sa radom 1968 godine. Osnovni i glavni problem koji će se kroz projekat zagovarati i pokušati riješiti jeste unaprijeđenje uslova za adekvatno , sigurno i kvalitetno odvijanje nastavnog procesa u područnoj školi OŠ Šerići u Priluku. U prvoj fazi uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice (3.600,00KM), te lokalnih donatora (3.450,00KM) su izvršili zamjenu stolarije na dvije učionice u područnoj školi.

Šta planiraju uraditi u II fazi:

-              zamjenu stolarije na 1 učionici i zbornici

Naziv projekta: Rekonstrukcija toaleta – II faza

Aplikant: LGZR Simin Han

Objekat centralne škole “Simin Han” je napravljen prije 45 godina i u velikoj mjeri je oštećen, a posebno toaleti. Niti jedan nije u potpunosti funkcionalan, a samim tim ne ispunjava ni zadovoljavajuće higijenske uslove. Često se dešava da učenici zbog dotrajalih česmi ili vodokotlića iz toaleta izađu mokri. Bez obzira na velika ulaganja u higijenska sredstva školom ponekad zaudara neprijatan miris koji je uzrok dotrajalih odvoda i ostalih sanitarni neispravnih dijelova toaleta. U prvoj fazi zagovaračkog projekta FTZ  u OŠ ‘’Simin Han’’ izvršili su rekonstrukciju jednog toaleta za dječake, jednog toaleta za djevojčice i dva toaleta za uposlenike škole. Ovom rekonstrukcijom su u pomenutim toaletima postavljene nove keramičke pličice, deset čučavaca, deset vodokotlića, šest umivaonika, šest česmi i šest ogledala.

Šta planiraju uraditi u II fazi:

  • rekonstrukciju jednog toaleta za dječake,
  • jednog toaleta za djevojčice i
  • jednog toaleta za uposlenike, te
  • zamjenu postojećih dotrajalih drvenih vrata sa novim PVC vratima.

Naziv projekta: Ventilacija i klimatizacija na modernizaciji Doma mladih Tinja Gornja

Aplikant: KUD Tinja ispred LGZR Tinja

Društveni domovi su važan socijalno-kulturni prostor u kome se generiraju i isprepliću kreativnost i inovativnost unutar jedne zajednice. Prostor šarolike namjene, od mjesta pružanja kulturnih sadržaja, sticanja vještina i znanja putem edukacija, poticanja saradničkih projekata do raznih društvenih angažmana, svakako je važan za zajednice, naročito rubne, u kojima su to često jedina mjesta okupljanja i djelovanja građana i organizacija. Sa željom da nastave raditi na uređenju doma aktivisti iz Tinje su u 2018.toj godini aplicirali sa zagovaračkim projektom Toplifikacije prostorija Doma mladih Tinja. Tako da je u okviru prve faze izvršena nabavka peći na pelet i instalacija grijanja u prostorijama Doma, što je uspješno završeno. Finansijska sredstva su obezbijedili kroz donaciju Općine Srebrenik u iznosu od 5.000KM i lokalnih donatora u iznosu od 400KM.

Šta planiraju uraditi u II fazi:

  • ugraditi novu ventilaciju u objekat

Naziv projekta: Renoviranje krova u P.Š. Lisovići

Aplikant: Neformalna grupa Razvojni tim OŠ Podorašje ispred LGZR Lisovići

Područna škola u Lisovićima bila je jedan od objekata sa najlošijim uslovima za rad, pa su u prethodnih nekoliko godina uložena određena sredstva kako bi se uslovi poboljšali (ugradnja PVC stolarije – prozori i vrata, centralno grijanje na pelet i adaptacija kotlovnice (MAZ)). Novi problem se pojavio u avgustu 2019. godine nakon zemljotresa koji je zabilježen na ovom području, gdje su se kao posljedica javile velike pukotine na školskom objektu. Prethodno su realizirane aktivnosti, pa su sa ovom problematikom upoznati Ministarstvo za obrazovanje, nauku i kulturu i Služba za civilnu zaštitu i dr. općinske službe.  U skladu sa tim urađena je i procjena štete. Ovim projektom žele da saniraju krov, odnosno, da stari crijep zamijene novim limenim krovom, pošto postoji vjerovatnoća da usljed čak i blažeg zemljotresa može doći do urušavanja krova i rušenja dimnjaka u unutrašnjost objekta, pa bi realizacijom ovog projekta  također stvorili bolje uslove i povećali stepen sigurnosti učenika ali i nastavnog osoblja.