preloader__image

Odluka o dodjeli podrške projektima aktivnih zajednica za dugoročne projekte zagovaranja

Upravni odbor je na 88-oj sjednici održanoj 22.12.2020. godine razmatrao 5 zahtjeva za dugoročne projekta zagovaranja dostavljenih od strane Lokalnih grupa za razvoj zajednice iz sljedećih naselja: Gornja Tuzla, Grabovica, Simin Han (Tuzla), Gnojnica (Lukavac), te Lisovići (Općina Srebrenik).

Nakon uvida u sve pristigle projektne prijedloge kao i popratnu dokumentaciju UO FTZ je odlučio podržati 5 projekata, i to:

R.br.

Aplikant

Nosilac projekta

Naziv projekta

Iznos u KM

1

LGZR Simin Han

LGZR Simin Han

Rekonstrukcija toaleta u OŠ Simin Han – III faza

5.000,00

2

LGZR Lisovići

NG Razvojni tim OŠ Podorašje

Uređenje interijera objekta PŠ Lisovići

5.000,00

3

LGZR Gornja Tuzla

Savjet mjesne zajednice Gornja Tuzla - LGZR Gornja Tuzla

Dišimo punim plućima

5.000,00

4

LGZR Grabovica

NG Mladi Grabovice

Uređenje prostora - Centar za djecu i mlade Grabovica

4.490,50

5

LGZR Gnojnica

Udruženje mladih Gnojnice Mladost

Novi dani Mladosti LOT 2

5.000,00

UKUPNO

24.490,50

Ovim putem tim Fondacije tuzlanske zajednice čestita aplikantima na podržanim projektima. 

Uslov za dobijanje sredstava Fondacije jeste da korisnici sredstava obezbjede i sredstva iz lokalnih izvora koja će se također uložiti u projekat, a čija vrijednost mora biti jednaka ili veća od iznosa sredstava osiguranih od Fondacije tuzlanske zajednice. Sredstva iz lokalnih izvora mogu biti obezbijeđena u novcu, materijalu ili opremi neophodnoj za dalju realizaciju.

Shodno prethodno navedenom aplikanti čiji su projekti podržani trebaju obezbijediti donacije u iznosu koji je jednak sredstvima koja je odobrio Upravni odbor. Novčane donacije iz zajednice se uplaćuju na žiro račun Fondacije, najkasnije do 30.06.2021., a nakon čega će sredstva biti isplaćena grantiju ili pak direktno dobavljaču ukoliko je aplikant neformalna grupa.

Ukratko o projektima:

 

Naziv projekta: Rekonstrukcija toaleta – III faza

Aplikant: LGZR Simin Han

Objekat centralne škole “Simin Han” je napravljen prije 45 godina i u velikoj mjeri je oštećen, a posebno toaleti. Škola se sastoji od suterena, prizemlja I dva sprata. Na svakom spratu imaju po dva toaleta za učenika i po dva za nastavnike. Ukupno ima osam toaleta za učenike i 8 toalate koje koriste nastavnici/ce i drugo osoblje škole.  U prvoj fazi zagovaračkog projekta FTZ  u OŠ ‘’Simin Han’’ izvršili su rekonstrukciju jednog toaleta za dječake, jednog toaleta za djevojčice i dva toaleta za uposlenike škole. Trenutno u drugoj fazi rade na renoviranju toaleta u sportskoj sali i očekuje se da će biti završene do kraja mjeseca februara 2021. godine

Šta planiraju uraditi u III fazi:

 • rekonstrukciju dva toaleta za dječake,
 • dva toaleta za djevojčice i
 • dva toaleta za uposlenike, te
 • zamjenu postojećih dotrajalih drvenih vrata sa novim PVC vratima.

 

Naziv projekta: Renoviranje krova u P.Š. Lisovići

Aplikant: Neformalna grupa Razvojni tim OŠ Podorašje ispred LGZR Lisovići

Osnovna škola „Podorašje“ jedna je od najstarijih obrazovnih ustanova na području grada Srebrenika. Pod okrilje O.Š. „Podorašje“ pripadaju i područne škole u mjesnim zajednicama: Zahirovići, Lisovići, Jasenica i Gornja Maoča. Područna škola u Lisovićima bila je jedan od objekata sa najlošijim uslovima za rad, pa su u prethodnih nekoliko godina uložena određena sredstva kako bi se uslovi poboljšali (ugradnja PVC stolarije – prozori i vrata, centralno grijanje na pelet i adaptacija kotlovnice). Novi problem se pojavio u avgustu 2019. godine nakon zemljotresa koji je zabilježen na ovom području, gdje su se kao posljedica javile velike pukotine na školskom objektu. Sa ovom problematikom upoznato je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i kulturu i Služba za civilnu zaštitu i dr. općinske službe. U skladu sa tim urađena je procjena štete, te su sa tim projektom aplicirali FTZ prošle godine i dobili podršku. U proteklom periodu je ta faza uspješno završena, ali dodatno je konstatovano da im je jedan od najvećih problema vanjski toalet, s obzirom da učenici moraju izaći van objekta škole ukoliko trebaju u toalet. Takođe te prostorije su bile jako neuslovne i nisu zadovoljavale osnovne uslove. Shodno tome aplicirali su Ministarstvu obrazovanja, gdje su dobili dio sredstava, nedovoljna za finalizaciju svih radova, pa je ovim projektom planirana sanacija podova u školi na način da se stari podovi zamijene sa keramičkim podovima.

Šta planiraju uraditi u II fazi:

 • sanaciju podova u 2 učionici;
 • sanaciju podova u zbornici i hodniku.

 

Naziv projekta: Dišimo punim plućima

Aplikant: Savjet MZ Gornja Tuzla – LGZR Gornja Tuzla

Ova grupa je 2015te godine pokrenula zagovarački projekat ekologija i energetska efikasnost kako bi zaštitili životnu sredinu i postigli dobre uslove za život svih građana u svojoj zajednici. U proteklih 5 godina radili su na utopljavanju, zamjeni stolarije i prelazku na pelet u Osnovnoj školi, zatim zamjenili peći na pelet, vanjsku stolariju i trenutno završavaju utopljavanje objekta Društvenog doma, a u međuvremenu je i objekat Pošte prešao na zagrijavanje na pelet i postao potpuno energetski efikasan. U akcionom planu za ovu godinu planirali su da i objekat Ambulante stave u funkciju energetski efikasnog objekta, tj. da izvrše zamjenu vanjske stolarije i zamjenu peći na pelet. Bitno je istaknuti da je još prije nekoliko godina projektom koji je finansiran iz sredstava EU fondova rađeno utopljavanje fasade, te urađena rekonstrukcija krova, tačnije nefikasne salonit ploče zamjenjene su adekvatnom limenim krovom u objektu ambulante. S obzirom da je objekat porodične ambulante vlasništvo Mjesne zajednice Gornja Tuzla tj. Grada Tuzla, građani žele da i ovaj objekat, iz razloga što se radi o objektu zdravstvene zaštite, bude u funkcije energetske efikasnosti i zaštite okoline.

Šta planiraju uraditi u I fazi:

 • zamjenu obične peći sa peći na pelet,
 • zamjenom stolarije (13 prozora).

 

Naziv projekta: Uređenje prostora - Centar za djecu i mlade Grabovica

Aplikant: Neformalna grupa Mladi Grabovice

Proteklih godina su aktivnosti pretežno vodili stariji mještani, dok se ove godine okupila grupa mladih ljudi koji su odlučili da naprave promjene u svojoj zajednici. Odmah su pokrenuli nekoliko inicijativa i sada su za prioritet svog djelovanja u bližoj budućnosti odredili stvaranje uslova za bolji, konstruktivniji i sadržajniji život djece i mladih u zajednici. To podrazumijeva nastojanje Neformalne grupe da kroz svoje djelovanje pruži djeci i mladima iz zajednice uslove i sadržaje u zajednici za rad, učenje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Njihova zamisao je da pored osnivanja formalnog Udruženja, krenu sa aktivnostima u vezi pokretanja Centra za djecu i mlade Grabovica. Žele animirati djecu i mlade pružajući im sadržaje u zajednici poput večeri društvenih igara, kreativnih radionica, radionica za neformalno učenje i slično.  S tim u vezi, predstavnici NG su završili pregovore sa Savjetom MZ Grabovica, koji će pružiti podršku grupi mladih i zagovarati kod Gradskih službi za ustupanje na korištenje prostorija nekadašnje Područne škole Grabovica, koje su sada u nadležnosti upravljanja Savjeta MZ. Riječ je o prostorijama ukupne površine oko 60m2, koje su u proteklom periodu djelimično adaptirane od strane MZ Grabovica i najviše uz podršku FTZ i lokalnih donatora. U okviru ovog zagovaračkog procesa i projekta sa kojim su aplicirali prema FTZ planirano je stvaranje infrastrukturnih uslova u dvije prostorije ukupne površine oko 40m2, za rad i korištenje Neformalne grupe i budućeg Centra za djecu i mlade Grabovica. Pored infrastrukturnih radova, u ovoj fazi zagovaračkog projekta predviđeno je i opremanje prostorija.

Šta planiraju uraditi u I fazi:

 • zamjenu adaptaciju poda;
 • izljevanje ploče;
 • zamjenu stolarije (dva prozora i jedna vrata);
 • adaptaciju zidova lijepljenje rigips ploča; i
 • sanaciju krova.

 

Naziv projekta: Novi dani Mladosti LOT 2

Aplikant: Udruženje mladih Gnojnice Mladost

UM Mladost je u posljednjih 5 godina iniciralo i finaliziralo rješavanje nekolicine ključnih problema u zajednici, te je prepoznato kao subjekt koji doprinosi razvoju zajednice. Predstavnici udruženja žele u svojoj zajednici kreirati zonu za druženje neformalnog tipa, a koja bi bila smještena u prostorija udruženja građana NK. "Mladost" Gnojnica. Navedeni objekat je izgrađen 1980-tih godina, te kao takav do danas nije adaptiran, prepušten zubu vremena. Objekat se nalazi na parceli u društvenom vlasništvu i nema riješenu legalizaciju. Mjesna zajednica je taj proces pokrenula prije nekoliko godina, a s obzirom da Općina Lukavac nije taj proces riješila, objekat i dalje nije upisan u službene knjige. Evidencijom u bazi katastra upisana je samo parcela čiji je vlasnik skupština Općine Lukavac, tako da projektom treba raditi na rješavanju ovog problema. U proteklom periodu prizmelje objekta su zatvorili u pvc prostoriju, sa novim projektom su aplicirali Komisiji za mlade Općine Lukavac i obezbijedili dio sredstava za PVC stolariju na spratu objekta u maksimalnom iznosu 2.000,00KM, a potrebnu razliku od 1.100,00KM skupljaju od mještana (skupljeno 85%). Projekat se sastoji iz više pojedinačnih projekata zbog velkih potrebnih sredstava. Za zamjenu krova potrebno u materijalu pet do 5-6000 KM. Iz tog razloga, ovaj projekat planiraju rješavati u fazama, shodno obezbijeđenim sredstvima, kako od donacija tako od sredstava obezbijeđenih od donatora putem pisanja projektnih prijedloga.

Šta planiraju uraditi u I fazi:

 • sanaciju krova;
 • zamijenu dijela stolarije;
 • zamjenu oluka;
 • adaptacija unutrašnjosti objekta (obim radova zavisni od raspoloživih sredstava).