preloader__image

U okviru  programa filantropije Fondacija tuzlanske zajednice razvija i promoviše kulturu darivanja i podstiče uključivanje filantropa u organizovan razvoj zajednice. Aktivnosti u okviru ovog programa usmjerene su na povezivanje pojedinaca, preduzeća, porodica i drugih donatora kako bi zajednički organizovali dobrovoljno darivanje za podršku civilnom sektoru u cijeloj BiH.

Kroz razvoj udruženih i filantropskih fondova, on-line grupnog finansiranja, saradnju sa preduzećima, pojedincima i dijasporom, stvaramo okruženje i uslove za dugoročnu održivost civilnog sektora i kontinuiranu podršku građanskim inicijativama i projektima za opšte društvenu korist.

Javni poziv

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) objavljuje Javni poziv za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva (OCD) s područja Bosne i Hercegovine (BiH) koji će im pomoći da unaprijede transparentno, odgovorno i etično poslovanje u svojoj OCD.  

Javni poziv se realizuje u okviru FTZ projekta „Naša zajednica je naša odgovornost“, finansiranog od strane USAID Snaga lokalnog u BiH. Ukupna finansijska podrška koju je FTZ osigurala kroz ovaj poziv iznosi 50.000,00 KM za period 2023/2024. Fondacija će zadržati pravo da ne potroši sva sredstva u ovom javnom pozivu, ukoliko projektni prijedlozi ne budu zadovoljili postavljene kriterije. U tom slučaju će biti objavljen novi javni poziv sa ostatnim sredstvima za podršku, kao i novim rokovima za realizaciju projekata. 

U okviru ovog poziva FTZ, u saradnji sa partnerima, promoviše principe, vrijednosti i prakse prakse etičnog, odgovornog i transparentnog poslovanja u civilnom sektoru.  Iste su definisane u Etičkom kodeksu za OCD u BiH i Globalnim standardima za odgovorno poslovanje OCD-a, ali i Standardima transparentnosti i odgovornosti za OCD u BiH u okviru USAID programa Snaga lokalnog.  

CILJEVI POZIVA 

  • Podržati OCD u BiH da unaprijede prakse poslovanja u oblasti etičnog, transparentnog i odgovornog poslovanja, 
  • Podržati OCD u BiH da informacije o svom radu učine dostupnim građanima, drugim sektorima i cjelokupnoj javnosti 
  • Promovirati primjere dobre prakse transparentnog i odgovornog poslovanja OCD u BiH. 

Cijeli tekst javnog poziva možete pogledati OVDJE. 

Ko može aplicirati?

Na javni poziv se mogu prijaviti:  

  • Formalno registrovane OCD (udruženja i fondacije) iz cijele BiH na bilo kojem nivou vlasti 
  • OCD koje žele da unaprijede interne prakse etičnog, odgovornog i transparentnog poslovanja 
  • OCD koji mogu realizovati projekat i unaprijediti prakse transparentnog i odgovornog poslovanja u periodu od maksimalno 6 mjeseci.  

Rok za prijavu:

Poziv  za prijem aplikacija otvoren je od 25. aprila do 31. maja 2024. godine.