preloader__image

Fond za razvoj poduzetništva usmjeren je na podršku realizaciji poduzetničkih inicijativa i inicijativa koje imaju za cilj poboljšanje poduzetničkih kompetencija građana/ki s ciljem povećanja zapošljivosti i samozapošljivosti građana/ki. Podrška iz ovog fonda namjenjena je pokretanju i unaprjeđenju prihodovnih aktivnosti domaćinstva, te pokretanju i unaprjeđenju rada malih start-up preduzeća na području Tuzlanskog kantona.

Cilj fonda je doprinijeti stvaranju uslova za zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih osoba kroz jačanje poduzetničkih kompetencija učesnika kako bi ih osposobili za pokretanje malih biznisa i razvoj prihodovnih aktivnosti domaćinstva.

Javni poziv

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) poziva zainteresovane građane/ke sa područja MZ Kiseljak (Grad Tuzla), koji žele pokrenuti vlastiti ili porodični biznis ili prihodovnu aktivnost, kao i unaprijediti svoje poduzetničke vještine kroz neformalnu edukaciju, da se prijave na ovaj javni poziv od 19. aprila 2024.    

Poziv se realizuje u okviru projekta „Inkluzivni razvoj zajednice Kiseljak, za unaprjeđenje socijalno ekonomskog aspekta života građana, posebno Roma“, kojeg implementira FTZ uz partnersku saradnju Freudenberg fondacije i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ).  

Cilj programa je doprinijeti poboljšanju uslova za zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih osoba iz ranjivih kategorija, posebno žena i mladih kroz jačanje poduzetničkih kompetencija učesnika kako bi ih osposobili za pokretanje malih biznisa i razvoj prihodovnih aktivnosti domaćinstva.   

Prijavom na poziv, zainteresovani kandidati/kinje stiču pravo na: 

 • Jednomjesečnu obuku iz oblasti poduzetništva i poslovnog planiranja u periodu 22. aprila do 10. maja 2024.godine  
 • mentorsku podršku; FTZ će osigurati i stručnu mentorsku podršku svim polaznicama obuke, a kandidati i kandidatkinje koje dobiju finansijsku podršku će imati na raspolaganju i mentorsku podršku u prvim mjesecima razvoja svoje prihodovne aktivnosti ili preduzeća;   
 • stručnu obuku za kandidate koji dobiju finansijsku podršku, a koji se bave neregistriranom prihodovnom aktivnošću domaćinstva (stočarstvo i poljoprivreda)  
 • mogućnost apliciranja za finansijsku podršku za realizaciju svog poduzetničkog poduhvata, i to:  
  • do 3.500,00 KM za prihodovne aktivnosti domaćinstva ili  
  • do 5.000,00 KM za pokretanje registrovane poslovne aktivnosti.  

Cijeli tekst poziva možete pročitati OVDJE.

Ko može aplicirati?

EDUKACIJA 

 • Punoljetni građani/ke sa područja mjesne zajednice Kiseljak koji koji nemaju formalno registriran biznis i koji planiraju pokrenuti vlastiti biznis, i koji žele unaprijediti svoje poduzetnički vještine i kompetencije  
 • Punoljetni građani koji žele pokrenuti prihodovne aktivnosti domaćinstva (poljoprivreda i stočarstvo), a za koje posjeduju osnovne uslove  
 • Punoljetni građani koji se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina u momentu objave poziva, pod uslovom da su:  
  • spremni doprinijeti zaštiti okoliša   
  • spremni da učestvuju u organizovanom odvozu neželjenog otpada;  
  • spremni da obezbijede rješenje o oslobađanju od registracije poslovne djelatnosti (koje izdaje Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, a za čije obezbjeđenje će FTZ osigurati administrativnu podršku).   
 • Građani/ke koji imaju registrirani biznis na području MZ Kiseljak, koji nije stariji od 18 mjeseci i koji nije ranije dobijao podršku iz ovog programa,

(Za učešće na edukaciji se mogu prijaviti i punoljetne osobe iz drugih mjesnih zajednica sa područja Grada Tuzla, pod uslovom da svoje poduzetničke poduhvate žele realizovati na području MZ Kiseljak, te pružiti  mogućnost zapošljavanja korisnika iz ranjivih grupa sa područja mjesne zajednice Kiseljak. )

FINANSIJSKA PODRŠKA 

Pravo podnošenja zahtjeva imaju učesnici edukacije koji su: 

 • Prisustvovali na minimum 75% edukativnih radionica i koji žele pokrenuti prihodovnu aktivnost domaćinstva ili žele pokrenuti registrovanu poslovnu aktivnost 
 • Osigurali osnovne uslove za pokretanje prihodovne aktivnosti i/il osigurano vlastito učešće.  

 Detaljne kriterije za finansijsku podršku možete pogledati ispod.  

Rok za prijavu

Rok za prijavu na javni poziv je 19. april 2024. godine.

ARHIVA ODLUKA