preloader__image

Tarik Baraković, menadžer programa filantropije

Tarik Baraković je menadžer programa filantropije Fondacije tuzlanske zajednice i zadužen je za vođenje svih filantropskih aktivnosti, namicanje sredstava iz lokalnih resursa, kao i poduzetničkih programa koje Fondacija podržava kroz godišnje grantove. Svoje dugogodišnje iskustvo u marketingu, prodaji i menadžmentu Tarik je 2017. godine prenio u Fondaciju, kada je angažovan kao koordinator projekta za poduzetništvo.  

Već više od 7 godina se bavi držanjem treninga iz oblasti prodaje, komunikacije u prodaji i finansijske edukacije. Tarik smatra da su radna atmosfera i kultura komunikacije najveći motivacijski faktor u organizaciji, te se zalaže za prijatnu radnu atmosferu u kojoj će se svako osjećati slobodan da ulaže najbolje od sebe. 

Po zanimanju je magistar ekonomskih nauka, a trenutno je u fazi izrade doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.