preloader__image

Vitalni znaci uživo na RTV TK utorkom od 18:00 sati

Nastavljamo sa prezentacijom rezultata metodologije „Vitalni znaci“ za period od novembra 2015. do jula 2016. godine. Kako je ranije kazala koordinatorica projekta „Vitalni znaci“ Melika Mulaosmanović, iz želje da se zajednica nastavi graditi, lokalni aktivisti „moraju istinski prepoznavati njene potrebe i kontinuirano na terenu djelovati za ispunjavanje istih“.

Upravo zbog toga, ističe Mulaosmanović, pokrenuli smo novo istraživanje o kvalitetu življenja koje se temelji na „multidisciplinarnom pristupu“.

Vitalni znaci su pored ostalih uključili lokalne eksperte iz svih oblasti koje su istraživali, a čiji su rezultati dali realnu sliku o kvaliteti života u Tuzlanskom kantonu. Barem u četiri opštine i Gradu Tuzli, budući da je istraživanje ovoga puta provedeno i u Lukavcu, Kalesiji, Živinicama i Srebreniku. 

Druga od pet televizijskih emisija koju producira RTV TK se ovog utorka bazira na temi obrazovanja. Emisija je na rasporedu 6. decembra 2016. godine tačno u 18:00 sati.

Gosti su Sabina Sinanović Ćatibušić, izvršna direktorica Otvorenog Agora centra i Ismet Sokoljanin, menadžer programa finansijske podrške FTZ-a. U emisiji će govoriti i Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona; Edina Malkić, direktorica Međunarodnog udruženja „Interaktivne otvorene škole“ Tuzla i Ivana Pejić, učiteljica u Katoličkom školskom centru „Sv. Franjo“ Tuzla. 

O narednim emisijama ćemo vas blagovremeno informisati. Gledajmo se. Vaša Fondacija..