preloader__image

Vitalni znaci ovog utorka o poduzetništvu

Fondacija tuzlanske zajednice nastavlja sa prezentacijom rezultata istraživanja „Vitalni znaci“ koji se ovog utorka, uživo u programu RTV TK bave temama ekonomije, poduzetništva i zapošljavanja. Ponovo ćemo kroz razgovore sa kompetentnim sagovornicima o ovoj temi govoriti kroz priloge ali i konkretne pokazatelje stvarnog stanja u kojem je poduzetništvo u TK.

„U želji da gradimo našu zajednicu, mi je moramo istinski poznavati prateći njene potrebe kroz kontinuirano prisustvo na terenu i direktne kontakte sa građanima“ ponovo ističe Melika Mulaosmanović, koordinatorica projekta „Vitalni znaci“. Upravo zbog toga, ističe Mulaosmanović, pokrenuli smo istraživanje o kvalitetu življenja koje se temelji na „multidisciplinarnom pristupu“ koji između ostalog obrađuje i teme ovosedmične emisije. Podsjetimo, vitalni znaci su pored ostalih uključili brojne lokalne eksperte iz svih oblasti koje su istraživali, a čiji su rezultati dali realnu sliku o kvaliteti života u Tuzlanskom kantonu. Barem u četiri opštine i Gradu Tuzli, budući da je istraživanje ovoga puta provedeno i u Lukavcu, Kalesiji, Živinicama i Srebreniku. 

Četvrta od pet televizijskih emisija koju producira RTV TK se ovog utorka bavi ekonomijom, poduzetništvom, zapošljavanjem i onim najhrabrijima koji „plivaju u ovim vodama“. Emisija je na rasporedu 10. januara 2017. godine tačno u 18:00 sati.

Gosti su Emir Bašić, menadžer za razvoj programa Fondacije tuzlanske zajednice i Admir Čavalić, asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. 

O narednoj emisiji ćemo vas blagovremeno informisati. Gledajmo se. Vaša Fondacija...