preloader__image

Upoznajte junake Živinica

12. novembar 2015. godine – Nakon Lukavca, Kalesije i Srebrenika, svoje junake dobile su i Živinice. To su predstavnici pet formalnih i neformalnih grupa koji su se svojim projektima za poboljšanje života svih, a posebno mladih ovoga kraja, već dokazali kod predstavnika Omladinske banke Živinica, a potom i kod naših dobrih vila.

Naime, u okviru kampanje „Budi junak svoje zajednice“, koju Fondacija tuzlanske zajednice realizuje već drugu godinu, organizuju se „Potrage za blagom“ u svakom od gradova u kome djeluje Fondacija. Najbolje projekte svojih vršnjaka najprije odaberu predstavnici Omladinskih banaka, a potom je njihova zadaća da se kod predstavnika odgovornih kompanija prezentuju kao najbolji od čega ovisi ukupna količina novca – dukata koje će osvojiti.

Tokom dnevnih posjeta, posjećene su ZH Zola i Sberbank BH d.d. Sarajevo koje su se pokazale kao društveno odgovorne kompanije koje su podržale mlade Živinica. Njihovi predstavnici su pažljivo saslušali opise projekata, a na svečanosti organizovanoj u sali Općinskog vijeća Živinice odlučili o načinu raspodjele svojih dukata.

Tako su junacima Živinica postali predstavnici Neformalne grupe „Suha, Šerići, Priluk” (projekat „Ljepši trenuci u školskoj muci“), Neformalna grupa Mladi Barice (projekat „Izgradnja omladinskog parka“, KUD Modraški mornari „Šerići“ (projekat „Žene za tradiciju“), Neformalna grupa Mladost (projekat „Moj dom“) i Ekološko udruženje „Sastavci“ (projekat „Drveni kutak za sportiste“). Svi ovi projekti su dobili podršku u iznosu od 1.344 KM što je suma dobivena od induvidualnih donacija, dukata naših vila i iznosa koji je obezbijedila Fondacija tuzlanske.

Živiničani sada mogu započeti sa realizacijom svojih projekata, a ostaje još da se vidi koliko junaka donosi posljednja u nizu “Potraga za blagom” koja će se realizovati u Tuzli.