preloader__image

Saradnja javnog i civilnog sektora u skladu sa Strategijom razvoja TK

Na sastanku održanom sa ministrom privrede u Vladi TK, Mevludinom Hodžićem, kojem su pored direktorice FTZ Jasne Jašarević, prisustvovali i partneri iz civilnog sektora: direktor IC Lotos Suvad Zahirović, sekretarka Crvenog križa TK Merima Sarajlić i direktorica Amice Educe Selma Aličić, govorili smo o uticaju pandemije Covid 19 na organizacije civilnog društva i kategorije stanovništva kojima pružaju podršku. S tim u vezi istaknut je značaj međusektorske saradnje javnog i civilnog sektora u stvaranju boljih uslova življenja svih kategorija stanovništva na području TK.

Ministar Hodžić istakao je značaj doprinosa civilnog sektora društvu, te potrebu formiranja koordinacionog tijela, čiji rad bi doprinio jačanju saradnje javnog i nevladinog sektora, kao i uspostavljanje registra nevladinih organizacija i obezbjeđivanje sistema sufinansiranja projekata organizacija civilnog društva koje su u skladu sa razvojnim prioriteta, a u skladu sa Strategijom razvoja TK.

Koordinaciono tijelo čije je formiranje već predviđeno i Strategijom razvoja TK bi moglo otvoriti prostor intenzivnijoj komunikaciji i saradnji vladinih i nevladinih organizacijama u planiranju i implementaciji projekata koji bi bili usklađeni sa Strategijom razvoja TK, čime bi oba sektora djelovala sinergijski i uz veće efekte.  Razmjena informacija bila je ključna kako bi se u narednom periodu kreirali konkretni koraci djelovanja u ovom pravcu.

Sastanak je realiziran kao projektna aktivnost Fondacije tuzlanske zajednice u okviru projekta “Borba protiv pandemije Covid 19 kroz filantropiju i solidarnost”, čiji cilj je osnaživanje organizacija civilnog društva koje rade sa najugroženijim kategorijama u vrijeme pandemije Covid 19 – mladima, osobama treće životne dobi i ženama. Projekat je podržan od Balkanskog fonda za demokratiju, projekta Nemackog Marsalovog fonda SAD i USAID-a, kao i Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona.