preloader__image

Saopštenje o početku redovne registracije pasa u Gradu Tuzla

Obaviještavaju se građani Tuzle da od subote, 25. aprila 2015. godine kreće redovna registracija vlasničkih pasa u u Gradu Tuzla u JP Veterinarska stanica Tuzla, Ambulanta u Bukinju.

Kako bi se ispoštovala zakonska obaveza, a ujedno ne bi opteretio lični budžet građana, Gradsko vijeće je odobrilo sredstva za subvencioniranje registracije vlasničkih pasa. U skladu sa Odlukom o uslovima, držanju i načinu postupanja sa domaćim životinjama, kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama, građani su dužni prijaviti svoje kućne ljubimce.

Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH propisuje slijedeće obaveze za vlasnike životinja:

1.       upis u jedinstveni Registar pasa Grada Tuzle;

2.       posjedovanje pasoša/putovnice;

3.       mikročipovanje;

4.       antirabičnu vakcinu i

5.       antiparazitni tretman

Zahvaljujući subvencijama iz budžeta Grada Tuzle, te umanjenjem cijena u iznosu od 27% od strane JP Veterinarske stanice Tuzla, za sve gore navedene usluge vlasnici će trebati izdvojiti 20 KM, umjesto dosadašnjih 75 KM.

Registracija pasa je prvi korak u procesu kontrole populacije pasa i smanjenju broja napuštenih životinja u Gradu Tuzla. Na ovaj način se želi zadržati i visok stepen javnog zdravlja naročito kada su u pitanju bolesti koje se sa životinja prenose na ljude.

Problematikom zbrinjavanja pasa u gradu aktivno se bavi Radna grupa za kontrolu populacije pasa u Gradu Tuzla koju vodi Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa gradskim vlastima, a čine je još predstavnici JP Veterinarska stanica Tuzla, Služba za komunalne poslove i poslove mjesnih zajednica, Služba civilne zaštite, JP Komunalac Tuzla, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline TK, Centar za ekologiju i energiju Tuzla, Zavod za javno zdravstvo TK, JU Mješovita srednja škola Tuzla i Udruženje za zaštitu životinja „Nirina“. Sve informacije o dosadašnjim aktivnostima i događajima koji slijede možete naći na: www.praviprijatelji.info.