preloader__image

Rezultati podržanih projekata Fonda za aktivne zajednice

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za aktivne zajednice, formirana od strane Upravnog odbora Fondacije tuzlanske zajednice na sastanku održanom 21.04.2017. godine donijela je odluku o finansijskoj podršci projektima iz prvog aplikacionog kruga u 2017. godini, a u okviru Poziva za podršku projektima organizovanja kulturno-društvenih događaja u zajednici.

Komisija za dodjelu grantova odobrila je dodjelu sredstava za svih 12 pristiglih projektnih aplikacija:

Broj aplikacije

LGZR

Naziv projekta

Odobreni iznos

Učešće od 20 %

1-AZ-I-2017

Lokalna grupa za razvoj Grabovica

Šareni sajam u Grabovici- Dijaspora I mi

800,00

160,00

2-AZ-II-2017

Lokalna grupa za razvoj Dobrnja  

12.međunarodna smotra folklora – Dobrnja 2017

860,00

172,00

3-AZ-II-2017

Lokalna grupa za razvoj Seona

Festival, Koncert Ratiš 2017

850,00

170,00

4-AZ-II-2017

Lokalna grupa za razvoj Šerići Priluk

Međunarodni festival tradicije i umjetnosti

694,00

138,80

5-AZ-II-2017

Lokalna grupa za razvoj Gornja Tuzla

“DAN ZA SVE NAS” II godina realizacije

852,00

170,40

6-AZ-II-2017

Lokalna grupa za razvoj Bikodže

SMOTRA FOLKLORA „OTVORENA VRATA BIKODŽE 2017“

900,00

180,00

7-AZ-II-17

 Lokalna grupa za razvoj Živinice Gornje

DAN MJESNE ZAJEDNICE ŽIVINICE GORNJE 27. Juli

880,00

176,00

8-AZ-II-17

Lokalna grupa za razvoj  Hrasno

Druženjem do jačanja zajednice

774,00

154,80

9-AZ-II-17

Lokalna grupa za razvoj Kiseljak

Kiseljački dani 2017

870,00

174,00

10-AZ-II-17

Lokalna grupa za razvoj Prokosovići

Porodični dan u MZ Prokosovići

900,00

180,00

11-AZ-II-17

Lokalna grupa za razvoj Solina

Igrom do jače zajednice i većeg aktivizma

800,00

160,00

12-AZ-II-17

Udruženje žena  MZ Lisovići

Dječija sreća je najpreča, više cvijeća manje smeća

420,00

84,00

     

9600,00

1920,00

 

Isplata sredstava za odobrene projekte će se izvršiti nakon što aplikanti obezbijede obavezno novčano učešće u projektu u iznosu od 20% od odobrenog iznosa, a najkasnije do 27. aprila 2017. godine.

Svim aplikantima čestitamo na podržanim projektima! Za sva dodatna pitanja aplikanti se mogu obratiti na broj telefona 035 362 831. Vaša Fondacija tuzlanske zajednice...