preloader__image

Rezultati podrške projektima mladih sa područja općina Kalesija, Srebrenik, Lukavac, Živinice i Grada Tuzla

Komisije za dodjelu sredstava pri Fondu za mlade (Odbori omladinskih banaka Kalesija, Srebrenik, Lukavac, Živinice i Tuzla) razmatrale su aplikacije primljene na Javni poziv za podršku omladinskim organizacijama i neformalnim grupama mladih od 04.05. do 04.06.2017, i donijele odluku o podršci sljedećim projektima:

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

Podržani projekti sa područja Općine Kalesija

 

1.

Udruženje mladih „Vukovije“

UG

„Dan bez telefona“

800,00

2.

KUD „14 maj “ Tojšići

UG

„Zidna ogledala“

696,00

3.

Udruženje mladih aktivista Kalesija

FG

„Čista sredina zdravi ljudi“

555,00

UKUPNO ODOBRENO ZA KALESIJU:

2051,00

Podržani projekti mladih sa područja Općine Srebrenik

1.

Udruženje građana „Bosansko selo“

UG

„Pokrenimo igru šah i odbojku“

797,00

2.

NG „Mladi iz MZ Donji Moranjci“

NG

„Rekonstrukcija prostorija MZ“

662,00

UKUPNO ODOBRENO ZA SREBRENIK:

1459,00

Podržani projekti mladih sa područja Općine Lukavac:

1.

Interact Club Lukavac

UG

''Jedno drvo-hiljadu života''

720,00

2.

NG˝Mladi Modrac

NG

„Mi to možemo“

782,00

3.

Udruženje mladih Poljice

UG

„Sportsko-rekreativni park na obali Modrac“

784,00

4.

Udruženje mladih Babice

UG

˝Uređenje prostorija u sklopu Doma kulture˝

800,00

UKUPNO ODOBRENO ZA LUKAVAC:

3086,00

Podržani projekti sa područja Grada Tuzla:

1.

Ving Tchun Kung fu klub „Panther“

UG

„Kung fu za sve“

800,00

2.

CET Platforma

UG

„WoodNet“

91,00

3.

Udruženje građana „Multi“

UG

„Obojimo Tuzlu“

600,00

4.

Odred izviđača „Krin“

UG

„U zagrljaj prirode izviđači te vode“

800,00

5.

Studentski klub IPI Akademije

NG

„Studentski informator“

800,00

6.

Udruženje studenata elektrotehnike Europe-Lokalni komitet Tuzla

UG

„Soft skills Academy 2017“

800,00

7.

Tuzlanski otvoreni centar

UG

„Ne postojim ako nisam vidljiv/a“

795,00

8.

KAF „Saltminers“ Tuzla

UG

„Promocija američkog fudbala u Gradu Tuzla“

795,00

UKUPNO ODOBRENO ZA TUZLU:

5481,00

Podržani projekti mladih sa područja Općine Živinice

1.

 

NG Novi grad - Živinice

NG

„Zabavni park Hany“

800,00

2.

Crveni križ Živinice

UG

„Sigurno u planinu“

800,00

3.

NG Mladost  - Šerići

NG

„Moj dom je tamo u predgrađu“

794,00

4.

NG Mladi – Gornje Živinice

NG

„Sportom probudimo mlade“

800,00

5.

NG Djedino - Zenuni

NG

„Uljepšajmo prirodu“

800,00

6.

KUD Mladost - Suha

UG

„Smotra Suha 2017“

700,00

UKUPNO ODOBRENO ZA ŽIVINICE:

4694,00

 

Komisije nisu odbrile podršku za sljedeće projekte:

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Traženi iznos u KM

Projekti mladih sa područja Općine Kalesija koji nisu dobili podršku

1

Neformalna grupa mladih „Jajići“

NG

„Saobraćajan ogledala“

800,00

2.

Jedinstve organizacija mladih Hrasno

UG

„Podjelimo znanje i ideje“

700,00

Projekti mladih sa područja Općine Srebrenik koji nisu dobili podršku

1

UM-MZ Bjelave

UG

„Pomozimo prirodi-Uređenje eko izletišta Krčevine“

800,00

2.

NG „Muchachos“

NG

Česma „Studenac“

778,00

Projekti mladih sa područja Općine Lukavac koji nisu dobili podršku:

1

Neformalna grupa BFF Poljice

NG

„Ljeto na Modracu-3. turnir u odbojci na pijesku, Poljice 2017.“

525,00

2

Neformalna grupa mladih Prokosovići

NG

 „Ljepota igre“

800,00

3

UG Omladinac Bikodže

UG

˝Opremanje prostorije-osnaživanje pozicije mladih u MZ Bikodže''

789,40

Projekti mladih sa područja Grada Tuzla koji nisu dobili podršku:

1

Udruženje studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli „MEDICUS“

UG

„Adaptacija prostorije čitaonice na Medicinskom fakultetu“

800,00

2

KBS „Feniks“ Tuzla

UG

„Hajmo curice, hajmo dječaci-sportom se baviti kao profesionalci“

2000,00

Projekti mladih sa područja Općine Živinice koji nisu dobili podršku:

1.

Pokreni se - Dubrave

NG

„Dječije igraliste“

800,00

2.

PREC Živinice

UG

 „Znanje je imanje“

770,00

3.

Trešnjice - Živinice

NG

„Odmor s' prirodom“

780,00

4.

MZ Priluk – grupa mladi

NG

„Kreativni omladinci“

800,00

 

Aplikanti koji nisu dobili podršku biće pismeno obavješteni o razlozima odbijanja. Dodjela sredstava i potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava realizovat će se u narednim danima o čemu će korisnici biti blagovremeno obavješteni.