preloader__image

Rezultati podrške iz Fonda Volim Tuzlu

 

Fond je osnovan 2003. godine s ciljem motiviranja građana da uzmu učešće u razvoju zajednice kako bi se unaprijedili uslovi življenja u Gradu Tuzli. Sredstva se obezbjeđuju kroz udruživanje donacija stranih i lokalnih donatora, društveno odgovornih preduzeća i filantropski orijentiranih pojedinaca i porodica. Podrškom iz ovog Fonda želimo ojačati rad civilnog sektora i potaknuti organizacije civilnog društva na realizaciju različitih projekata s ciljem izgradnje zajedništva, razvoja demokratskog društva, promocije volonterizma i aktivizma, rješavanja problema građana a posebno marginaliziranih skupina, i sl. Godišnje se podrži do 10 projekata u iznosima do 2.000 KM.

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda Volim Tuzlu formirana od strane Fondacije tuzlanske zajednice razmatrala je ukupno sedam aplikacija, a donijela je odluku da podrži jedan projekat. 

APLIKANT

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

Pčelarsko društvo ''Nektar'' Tuzla

Prvi urbani ogledni pčelinjak u BiH

1999,95

1999,95

UKUPNA PODRŠKA

 

 

1.999,95

 

Podrška odobrenim projektima će se realizovati nakon potpisivanja Ugovora o realizaciji projekta. Podrška će biti isplaćena putem prenosa  na žiro račun implementatora projekata kada su u pitanju formalno registrovana udruženja. U slučaju neformalnih grupa prenos sredstva vršit će se  ili  plaćanjem dobavljaču po prijemu fakture od strane Fondacije ili prenosom na račun ovlaštenog predstavnika  grupe.

Komisija nije odobrila podršku za sljedeće projekte:

APLIKANT

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

“Humanitarna organizacija “Merhamet” Muslimansko dobrotvorno društvo” Regionalni odbor Tuzla

Učenici pomažu „Narodnu kuhinju“

1.897,20

„Biciklistički klub Tuzla“

Panonika MTB Kup

2.000,00

LASTAVICA

Pruži ruku ekologiji i okolišu kroz umjetnike i likovne radove

720,00

LASTAVICA

Sačuvajmo okoliš i pomozimo ekologiji

730,00

Odbor etažnih vlasnika

Da i naša zelena površina zamiriše, zazeleni

717,00

Udruženje „Tuzla Uživo“ – „Tuzla Live“

DŽUMBUS DIYYF PROJEKAT (do it yourself youth festival)

1.965,00

 

Aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Donacije aplikanti trebaju uplatiti lično na blagajni ili na žiro račun Fondacije najkasnije do 31.05.2018. godine.