preloader__image

Rezultati podrške iz Fonda Volim svoj grad

U okviru projekta “Naša zajednica je naša odgovornost˝, kojeg Fondacija tuzlanske zajednice provodi u partnerstvu sa USAID-om kroz program „Snaga lokalnog“, 28.02.2022. objavljen je poziv za podršku projektima organizacija, javnih ustanova i neformalnih grupa građana sa područja TK (Br. JP 1 – FVSG - 1/2022; Pr.br. 83/22) na koji je do 30.03.2022. (roka predviđenog za prijem aplikacija) na adresu Fondacije tuzlanske zajednice pristiglo ukupno 55 aplikacija.

Komisija za dodjelu grantova pri Fondu Volim svoj grad Fondacije tuzlanske zajednice razmatrala je svih 55 aplikacija za sufinansiranje projekata organizacija, javnih ustanova i neformalnih grupa građana sa područja TK i donijela odluku o podršci za 14 projekata, u ukupnom iznosu od 44.209,00 KM.

Vodeći se kriterijima i činjenicom da prednost imaju inovativni projekti, data je podrška najboljim projektima koji najbolje odgovaraju na potrebe lokalne zajednice u sljedećim oblastima:

  • Očuvanje prirode, briga o okolišu i klimi;
  • Kvalitetno obrazovanje i cjeloživotno učenje;
  • Smanjenje nejednakosti i ljudska prava.

Ocjenjivanje i odabir pristiglih projekata vrši građanska Komisija Fonda Volim svoj grad imenovana od strane Upravnog odbora Fondacije tuzlanske zajednice. Komisija je, nakon provjere da li projekti zadovoljavaju uslove ovog Javnog poziva, vrednovala prijedloge projekata prema kriterijima s pripadajućim brojem bodova. Komisija je bodovala projekte ocjenom od 1-10 za svaki od kriterija, te je vrednovala projekte na osnovu prosjeka ocjena iz pojedinačnih ocjena svakog od članova.

Kriteriji za ocjenjivanje su:

- Relevantnost u odnosu na temu;

- Relevantnost u odnosu na ciljne grupe;

- Volontersko učešće građana i donatora;

- Jačanje civilnih organizacije i sektora;

- Uticaj na vlasti i zajednicu.

Komisija je odobrila podršku za 14 projekata.

R.br Općina Aplikant Naziv projekta Iznos tražene donacije Iznos odobrene donacije SUMA OCJENA Prosječna ocjena Projekat odobren Uslov koji ni/je ispunjen
1 Gradačac UG Ronilački klub ''Vidara'' Gradačac EKO RONILAČKA AKCIJA VIDARA 2022 2.985,00 2.985,00 248 41,33 DA Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima.
2 Tuzla Udruženje građana Tuzla Trail Klupa 1.500,00 1.500,00 248 41,33 DA Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima.
3 Tuzla Neformalna grupa Skojevska Boćanjem do zajedništva 2.340,00 2.340,00 246 41 DA Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima.
4 Gradačac Udruženje Ekološki pokret – EKO ZELENI Gradačac Za ljepšu Vidaru 3.950,00 3.950,00 240 40 DA Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima.
5 Kladanj Sportski savez Općine Kladanj Mi volimo svoju planetu 3.045,00 3.045,00 235 39,16 DA Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima.
6 Čelić Udruženje građana - Udruženje mladih Rebuff Čelić Save the Planet fest Čelić 3.999,00 3.999,00 219 36,5 DA Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima.
7 Tuzla Udruženje za psihološku podršku i edukaciju ACTUM Tuzla Moje bolje JA 3.995,00 3.995,00 217 36,16 DA Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima.
8 Banovići Udruženje djece sa poteškoćama u razvoju Leptir Banovići Hej… I mi smo dio društva! 2.485,50 2.485,50 216 36 DA Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima.
9 Gračanica FK Škahovica Škola sporta za malu raju 3.680,00 3.680,00 213 35,5 DA Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima.
10 Gradačac Neformalna radna grupa Razvojnog tima JUOŠ Hasan Kikić Dječiji razvoj tijela i uma kroz sport 3.414,00 3.414,00 209 34 DA Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima.
11 Kladanj BZK Preporod Kladanj LIKOVNA KOLONIJA Pogled ispunjen ljepotom 4.000,00 4.000,00 195 32,5 DA Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima.
12 Tuzla Neformalna grupa Stručni tim Zavoda Radom do socijalne inkluzije 3.996,53 3.996,50 191 31,8 DA Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima.
13 Živinice Udruženje žena ,, ŽivAktiv,, Živinice Suradnja i psihosocijalno osnaživanje za prevenciju porodicnog nasilja 2.623,72 2624 180 30 DA Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima.
14 Tuzla Udruženje građana Klub lavova-Lions club Tuzla Podrška unapređenju kulture zdravog življenja kroz održivo korištenje javnih površina i prirodnih resursa 2.195,00 2195 213 35,5 DA Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima.
  UKUPNO (KM): 44.208,75 44.209,00        

 

APLIKANTI ČIJE APLIKACIJE NISU ISPUNILE USLOVE JAVNOG POZIVA FONDA VOLIM SVOJ GRAD nisu osvojile dovoljan broj bodova ili nisu u skladu sa kriterijima Fonda, više na linku
https://admin.fondacijatz.org//FileRepository/3234283_KriterijiFONDVOLIMSVOJGRAD_februaru2022final.pdf  )

R.br Općina Aplikant Naziv projekta Iznos tražene donacije Iznos odobrene donacije SUMA OCJENA Prosječna ocjena Projekat odobren Uslov koji nije ispunjen
1 Banovići Javna  ustanova Centar za socijalni rad Banovići Više znanja, više mogućnosti 1.599,80 0 159 26,5 NE U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku.
2 Gradačac Neformalna grupa Neformalci Vodica 3.945,00 0 159 26,5 NE U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku.
3 Teočak Vijeće Mladih Općine Teočak Međuentitetski edukativni susreti mladih 3.998,50 0 156 26 NE U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku.
4 Srebrenik Udruženje žena Siriusa Srebrenik Ravnopravne,solidarne,aktivne 3.727,31 0 150 25 NE U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku.
5 Lukavac Crveni Križ/Krst Lukavac Kamp mladih - Mladi u odijelu heroja 4.000,00 0 149 24,83 NE U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku.
6 Tuzla Udruženje građana Vive Žene Multisektorskom saradnjom do prevencije maloljetničkog prijestupništva 4.000,00 0 138 23 NE U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku.
7 Tuzla Udruženje Tuzla Live Permakultura i Urbane Bašte - Tuzlanski pokret! 3.986,00 0 135 22,5 NE U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku.
8 Gračanica Biciklistički klub MTB Trebava Gračanica Škola brdskog biciklizma 3.846,00 0 114 19 NE U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku.
9 Tuzla Klub ekstremnih sportova >SALT< BICIKLIONICA - biciklističkim pokretom jačati brigu o okolišu i zdravlju te razvijati cjeloživotno učenje 3.895 0 62 10,33 NE U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku.
10 Čelić JU Centar za socijalni rad Čelić Soba za stručnu pomoć i savjetovanje 50 - - - NE Nepotpuna aplikacija
11 Živinice Centar Javna ustanova Bosanski kulturni centar Živinice, PJ br. 1 Biblioteka  Živinice Nabavka lektirnih naslova za osnovne i  srednje škole 50 - - - NE Nepotpuna aplikacija – Aplikant odustao od projekta
12 Kalesija Centar Udruženje Roma ,,SAEROMA,, Edukacijom do uspjeha - Socijalna zaštita i obrazovanje za sve  0 - - - NE Nepotpuna aplikacija.
13 Gradačac JU Gimnazija ''Mustafa Novalić''  Fun-Attic – Zabavno potkrovlje  0 - - - NE Nepotpuna aplikacija.
14 Tuzla Neformalna grupa roditelja Osnovne škole ''Lipnica'' Svi napolje 700,64 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 1.500 do 4.000KM. Aplikanti nisu dostavili aplikaciju, niti odobrenje od škole da mogu realizovati projekat.
15 Tuzla Udruženje za zaštitu životinja Nirina Tuzla Eko cuko 623,94 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda.: Vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 1.500 do 4.000 KM.
16 Srebrenik  Neformalna grupa Cjeloživotno učenje Cjeloživotno učenje žena treće životne dobi 800 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda.: Vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 1.500 do 4000 KM.
17 Tuzla Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Glavna podružnica Tuzla Umjetnost za sve DJEČIJA LIKOVNA KOLONIJA 1.030,00 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 1.500 do 4000 KM.
18 Srebrenik Udruženje građana Bosansko selo Babunovići  Igrališta bez smeća naša su sreća 1.481,25 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 1.500 do 4000 KM.
19 Čelić Udruga mladih Drijenča Nastavak uređenja izletišta Korona 3.890,00 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda:  Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi,
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina)
20 Gradačac JU OŠ Mehmed beg Kapetanović Ljubušak Igrom za drugarstvo 2.550,00 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi,
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina)
21 Gradačac Udruženje mladih FUTURA Gradimo za sve nas  3.996,00 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi,
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina)
22 Kalesija Centar Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija Uređene i svježije prostorije za bolje usluge 4.006,29 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda:  Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi,
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina). Vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 1.500 do 4000 KM.
23 Tuzla JU Centar za kulturu Tuzla   Otvori širom vrata, zakorači u čudesni svijet književnosti 3.960,00 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi,
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina).
24 Dragunja Neformalna grupa Lokalna grupa za razvoj Dragunja Rekreacija i zdravlje 2.897,50 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Učešće aplikanata mora iznositi najmanje 50% od potraživanog iznosa, Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi,
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina).
25 Kladanj Neformalna grupa HAB Za bolji radio 3.870,00 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi,
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina).
26 Kladanj Neformalna grupa Mladi u akciji Vatrogasci 3.950,00 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi,
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina).
27 Kladanj JU OŠ ,,KLADANJ,, Učimo i rastimo zajedno 3.990,00 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi,
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina).
28 Doboj Istok MZ Stanić Rijeka Doboj Istok Izgradnja izletišta na području MZ Stanić Rijeka 3.986,00 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda:  Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi,
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina).Ne možemo podržati projekte čija ukupna vrijednost prelazi 10.000 KM
29 Kalesija Planinarsko društvo Resnik Memići Planinarski turizam 3.810,00 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda:  Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi,
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina).
30 Gradačac Mjesna zajednica Ledenice Donje Dječija igraona 3.900,00 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi,
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina).
31 Gračanica Nevladina organizacija Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) Eko put od deponije do izletišta 3.629,96 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi,
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina).
32 Tuzla Neformalna grupa Lokalna grupa za razvoj Husino Uređenje životnog okoliša i javnih površina MZ Husino 2.995,50 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi,
postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična
rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina).
33 Kladanj Crveni križ Općine Kladanj Održavanje radionica na temu iz oblasti prve pomoći i samopomoći  3.700,00 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati projekte ako je iznos vlastitog učešća u projektu, uključujući i volonterski rad manji od 50% u odnosu na
vrijednost tražene donacije od strane Fondacije.
34 Čelić Udruženje Zambak Stecak kao historijski spomenik 3.600,00 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati projekte ako je iznos vlastitog učešća u projektu, uključujući i volonterski rad manji od 50% u odnosu na
vrijednost tražene donacije od strane Fondacije.
35 Čelić NG Lokalna grupa za razvoj Čelić Sadnjom do kvalitetnijeg života - MZ Čelić 1.695,00 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati projekte koji u svojim aktivnostima imaju uređenja i renoviranja spomen obilježja, groblja i mezarja.
36 Čelić Mjesna zajednica Šibošnica Uređenje Spomen-parka 1.810,00 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati projekte koji u svojim aktivnostima imaju uređenja i renoviranja spomen obilježja, groblja i mezarja.
37 Čelić JU Gradska biblioteka Izdanje zbornika učeničkih radova 4.000,00 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Projekti treba da imaju dugoročan efekat u lokalnoj zajednici i dobru šansu da postanu samoodrživi i nakon završetka projekta; Projekti treba da pokažu vidljivu saradnju i podršku lokalnih partnera u zajednici (posebno lokalnih vlasti, ali i poslovnih subjekata, udruženja, pojedinaca, javnih institucija itd.). Prednost se daje projektima koji uključuju veći broj građana iz lokalne zajednice u realizaciju projekta.
38 Gračanica Udruženje građana IZVOR Škahovica Socijalizacija mladih kroz igru i druženje 2.130,50 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati projekte čija potraživanja za opremu iznose više od 30% od vrijednosti traženog granta. Ne možemo podržati projekte ako je iznos vlastitog učešća u projektu, uključujući i volonterski rad manji od 50% u odnosu na vrijednost tražene donacije.
39 Gradačac Udruzenje žena oboljelih od Karcinoma i drugih malignih oboljenja "Zmajice" Gradačac Čuvajući  prirodu  čuvamo zdravlje    1.540,00 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati projekte čija potraživanja za opremu iznose više od 30% od vrijednosti traženog granta. Ne možemo podržati projekte ako je iznos vlastitog učešća u projektu, uključujući i volonterski rad manji od 50% u odnosu na vrijednost tražene donacije.
40 Lukavac UG MZ Hrvati Od malena za sva vremena 1.754,65 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati projekte ako je iznos vlastitog učešća u projektu, uključujući i volonterski rad manji od 50% u odnosu na vrijednost tražene donacije.
41 Gradačac Neformalna grupa Roditelji 6c Za našeg druga i sve nas 3.010,50 - - - NE Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati projekte ako je iznos vlastitog učešća u projektu, uključujući i volonterski rad manji od 50% u odnosu na vrijednost tražene donacije.

Potpisivanje ugovora održat će se 18.5.2022. godine u 13:00 sati u Međunarodnoj galeriji portreta. Pri potpisivanju ugovora potrebno je prisustvo jednog člana organizacije, dok je za neformalne grupe neophodno prisustvo sva tri člana projektnog tima.

Aplikanti koji nisu podržani u narednim danima će dobiti pismeni odgovor uz objašnjenje razloga zbog kojih njihovi projekti nisu podržani.

Prigovor na rezultate komisije ima pravo podnijeti svaki aplikant javnog poziva u roku od 7 dana od dana objave rezultata na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice isključivo pismenim putem na mail: inicijative@fondacijatz.org .

Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.

Više o podržanim proojektima možete pročitati OVDJE.