preloader__image

Rezultati podrške iz Fonda Kiseljak

Fond Kiseljak je namjenski fond za unapređenje i razvoj tuzlanske lokalne mjesne zajednice Kiseljak, koje je uključena u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo unutar mjesne zajednice Kiseljak, gdje se aktivisti redovno sastaju kako bi aktivno radili na riješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond su usklađeni sa potrebama zajednice, te uvršteni u godišnji akcioni plan zajednice. Projekti koji se finansiraju iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice. 

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za Kiseljak razmatrala je 7 aplikacija za sufinansiranje projekata pristiglih na Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama, te je donijela odluku o finansijskog podršci za:

R.br.

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

1

Neformalna grupa Lokalna grupa za razvoj MZ Kiseljak

Kiseljački dani 2020

977,00

2

Neformalna grupa Lokalna grupa za razvoj MZ Kiseljak

Dan dječije radosti 2020

440,00

3

OSKU Tunel

Završetak renoviranja i ograđivanja sportskih terena kod čitaonice Poljana 2020

2.000,00

4

Neformalna grupa Sekcija lovci Kiseljaka

Poboljšanje energetske efikasnosti na lovačkoj kući

1.999,00

5

Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost Grada Tuzla

Nastavak druge faze ograđivanja malonogometnog stadiona

2.000,00

6

Neformalna grupa OŠ Kiseljak

Školsko dvorište ogledalo naše škole

1.880,00

7

Neformalna grupa Lokalna grupa za razvoj MZ Kiseljak

Nastavak uređenja izvorišta Kiseljak

2.000,00

Ukupno je odobreno 11.296,00KM.
 

Aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice.

Potpisivanje Ugovora će se realizirati u narednim danima, o čemu će aplikanti biti obavješteni putem mail-a.

Više o podržanim projektima:

Kiseljački dani 2020

Kiseljački dani su manifestacija koja se održava već petu godinu za redom. Lokalna grupa za  Kiseljak se trudi da svake godine uključi što veći broj aktivista ali i da manifestaciju posjeti što veći broj mještana Kiseljaka, kao i osoba koje su ranije živjele u MZ Kiseljak. Ove godine kao i niz predhodnih godina mještani žele organizovati kulturno-sportsko zabavni program za sve stanovnike MZ Kiseljak, kao i pozvati ostale susjedne mjesne zajednice da im se pridruže u aktivnostima. 

Mještani kroz realizaciju ovog projekta žele da vrate dešavanja sportsko -kulturnog zivota na nivo kakav je nekada bio. Kiseljački dani su nekada imali veliku tradiciju gdje je dolazilo dosta građana iz drugih opština, a Kiseljak je bio poznat po tome , s toga mještani žele to ponovo oživiti i kontinuirano održavati tu tradiciju.

Dan dječije radosti 2020

Mještani MZ Kiseljak već treću godinu za redom žele organizovati jednodnevni kulturno zabavni program u kojem će učestvovati sva djeca iz OŠ Kiseljak sa svojim nastavnicima kroz recitacije, pjevanje, ples, glumu, te KUD  itd. Djeci će osmjeh izmamiti i paketići koje će u toku programa podjeliti Djeda Mraz. Kroz realizaciju ovog projekta žele povećati stepen kohezije u zajednici, povećati nivo organiziranja s ciljem da se stanovnici mjesne zajednice zbliže, te da više komuniciraju i zajedno kreiraju ideje koje bi bile od koristi svim stanovnicima. Kroz ovakav vid aktivizma žele pokazati da se može puno doprinijeti na unapređenju kulturno umjetničkog života na Kiseljaku, kroz organizaciju ovakvih i sličnih manifestacija.

Završetak renoviranja i ograđivanja sportskih terena kod čitaonice Poljana 2020

OSKU TUNEL je u 2019. godini krenulo sa renoviranjem i uređenjem nogometnog terena i terena za odbojku na pijesku. Zahvaljujući velikom aktivizmu te donatorskim sredstvima urađeno je jako mnogo aktivnosti koje su doprinjele razvoju i povećanju broja mladih ljudi koji koriste sportske terene. Ovim projektom žele završiti započeti projekat sa postavljanjem nedostajuće zaštitne ograde uradili sa jedne bočne strane igrališta za nogomet i tri strane igrališta za odbojku. Završetkom ovog projekta bi oba terena bila ograđena i zaštićena od ulaska motornih vozila, a mještani bi tako dobili jedan mali funkcionalni sportski centar koji bi imao sve predispozicije da bude jedno od najposjećenijih mjesta u zajednici. Realizacijom projekta potaknuli bi na okupljanje što više mladih kroz sport i zdrav način života.

Poboljšanje energetske efikasnosti na lovačkoj kući

Neformalna grupa Lovačka sekcija MZ Kiseljak želi da unaprijedi uslove u lovačkoj kućici, koju su samostalno izgradili prije nekoliko godina. S obzirom da na lokaciji na kojoj se nalazi objekat ne postoji električna energija, oni žele da uz pomoć solarnih panela omoguće korištenje električne energije koja je neophodna za rad. Ovim projektom bi zaokružili sve potrebne instalacije koje su potrebne za normalan boravak i korištenje same kućice. Mještani su već prethodno riješili problem pitke vode iskopavanjem bunara 15 metara i završili mokre cvorove. Trenutno je neophodna samo električna energija koju bi mogli dobiti isključivo postavljanjem adekvatne panel ploče koja bi mogla obezbijediti dovoljnu količinu električne energije u objektu. Pošto se radi o novim tehnologijama ova investicija bi bila i ekološki efikasna, te ne bi zagađivala životnu sredinu.

Nastavak druge faze ograđivanja malonogometnog stadiona

U neposrednoj blizini romske mahale Jezero u mjesnoj zajednici Kiseljak se nalazi malonogomentni stadion koji je prije nekoliko godina bio veoma zapušten. Zahvaljujući angažmanu mladih ljudi i mještana Kiseljaka, krenulo je renoviranje igrališta kako bi isto postalo uslovno za igranje malog fudbala. Shodno tome UŽR „Bolja budućnost“ zajedno sa tim mladim ljudima želi da ograde teren za mali fudbal s obzirom da sada na isti ulaze motorna vozila i na taj način ugrožavaju sigurnost djece ali i svih mladih ljudi koji koriste stadion. Djeca su se do sada igrala na improvizovanim površinama i vrlo često i na ulici. Realizacijom projekta obezbjediti će se uslovi za normalni rast i razvoj djece i mladih kroz organizovanje sportskih aktivnosti na području mjesne zajednice Kiseljak.

Školsko dvorište ogledalo naše škole

Projekat "Školsko dvorište ogledalo škole" ima za cilj uređenje tj. završetak uređenja školskog dvorišta čime bi se poboljšali uvjeti u kojima učenici i nastavnici, ali i roditelji učenika borave svakodnevno. Učenici su često, prije početka nastave, ali i za vrijeme velikog odmora i u sparnim ljetnim danima u dvorištu škole. Kroz projekat su osmislili završetak radova na školskom dvorištu i predviđeno je da urade na betoniranje podloge u šadrvanu - ljetnoj učionici koja se koristi za realizaciju nastave; zatim sadnja autohtonog voća, sadnja parcele bobičastog voća i sadnja novog ružičnjaka. Pored toga žele zajedno sa učenicima urediti i ofarbati postojeće klupe i žardinjere, te sakupljati reciklirani materijal od kojeg planiraju da naprave sakcije i kreiraju u dvorištu cvjetnjat od tih sakcija. Implementacijom ovog projekta učenici će dobiti životno učenje i praksu, spoznat će važnost očuvanja naših autohtonih biljaka, značaj vlastitog uzgoja voća i način na koji se to radi. Razvit će svijest o potrebi recikliranja materijala i značaju našeg ličnog angažmana u očuvanju eko sistema.

Nastavak uređenja izvorišta Kiseljak

Dugo godina je izvorište mineralne vode na Kiseljaku bilo neuređeno, ali zahvaljujući aktivizmu mještana, posebno lokalne grupe za razvoj Kiseljaka i podršku Fondacije isto je uređeno prije par godina. Nakon toga su mještani dalje nastavili sa uređenjem, tako da je prošle godine u neposrednoj blizino postavljen i street workout park, kao prvi takav park u mjesnoj zajednici te ujedno mjesto na kojem mladi ljudi mogu da vježbaju. Aktivisti iz zajednice sada žele dalje da nastave sa kreiranjem korisnog i zanimljivog sadržaja za sve mještane, te shodno potrebama u zajednici žele da na ovom prostoru sada naprave prvo dječije igralište sa mobilijarom prilagođenim za manje uzraste, te da postave klupe za roditelje. Dodatno, ovaj kompleks žele ograditi drvećem kako bi stvorili prirodni hlad i ujedno tako ogradili kompleks i zabranili vozilima ulazak na igralište. Mještani smatraju da bi realizacijom projekta Centar MZ Kiseljak dodatno bi bio uljepšan i izvorište bi postalo centar okupljanja stanovništva, a posebno roditelja sa manjom djecom.