preloader__image

Rezultati podrške iz Fonda Kiseljak

Fond Kiseljak je namjenski fond za unapređenje i razvoj tuzlanske lokalne mjesne zajednice Kiseljak, koja je uključena u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo unutar mjesne zajednice Kiseljak, gdje se aktivisti redovno sastaju kako bi aktivno radili na rješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond su usklađeni sa potrebama zajednice, te uvršteni u godišnji akcioni plan zajednice. Projekti koji se finansiraju iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice. 

Komisija za dodjelu grantova je razmatrala 5 aplikacija za sufinansiranje projekata udruženja i neformalnih grupa u Tuzli pristiglih na Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama u okviru Fonda Kiseljak od 05.08. do 12.09.2021., te je donijela odluku o finansijskog podršci za:

 

 

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

1

Dramski klub “Fenix”

Dramski klub za djecu i mlade

1.707.00

2

Udruženje “Zemlja djece”

Promovisanje zdravih životnih stilova- stonoteniski kup Kiseljak

1.030,00

3

Udruženje “Početak”- za rehabilitaciju, psihosocijalnu pomoć resocijalizaciju osoba u stanju socijalne potrebe.

Kada brak prekine djetinstvo

2.207.00

4

Neformalna grupa “Aktiv žena” Kiseljnak

Udruženje izvora pitke vode Stubo Poljana

1.792,50

5

Neformalna grupa “Studenac”

Sanacija izvorišta “Studenac”

2.000,00

 

                                                                                              Ukupno odobreno:  8.736,50 KM

 

Potpisivanje Ugovora će se realizirati u četvrtak, 28.10. u 10h u prostorijama Društvenog centra na Kiseljaku.

Više o podržanim projektima:

Dramski klub Feniks - Dramski klub za djecu i mlade

Projekat Dramskog kluba se bazira na razvijanju socijalne odgovornosti i kulturološke svijesti kod djece i mladih na području MZ Kiseljak. Cilj ovog projekta je uključiti 20 novih članova od koji je barem 5 pripadnika romske populacije. Planirano je da polaznici učestvuju na 20 radionica "Uvod u pozorište i dramu", nakon kojih će krenuti u pripreme, a na kraju i realizaciju pozorišnih  predstava sa temama o problemima mladih. Partner u projektu je OŠ Kiseljak.

Udruženje “Zemlja djece” - Promovisanje zdravih životnih stilova- stonoteniski kup Kiseljak

Ovo udruženje se bavi pružanjem osnovne pomoći djeci u nevolji, neovisno o njihovoj rasnoj, etičkoj socijalnoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti. Udruženje je već tri godine radi na području Kiseljaka sa grupom mladića starosti izmežu 16 I 30 godina na projektu sa fokusom na promovisanju zdravih životnih stilova, osporavanju rodnih stereotipa i odgovornom roditeljstvu. U svrhu promovisanja zdravih životnih stilova educiraće se mladi ljudi organizovanjem besplatne škole stonog tenisa i stonoteniskog turnira kao završnog dijela projekta. Nabavka opreme će upotpuniti sadržaj Društvenog centra Kiseljak kao i održivu promociju sporta i zdravih životnih navika.

Udruženje “Početak”- za rehabilitaciju, psihosocijalnu pomoć resocijalizaciju osoba - Kada brak prekine djetinjstvo

Pridajući veliku važnost mladima u naporima na prevencijj ovisnosti, smanjenju maloljetničke delikvencije i drugih društveno neprihvatljivih ponašanja, UG Početak na području MZ Kiseljak djeluje duži niz godina tako da su vrlo dobro upoznati sa problemima mladih i marginalizovanih grupa, te sa problemima sklapanja maloljetničkih brakova. Mladi koji stupaju u takve zajednice su socijalno i ekonomski nezreli bez obrazovanja i samostalnog privređivanja zbog čega se nemogu brinuti o svojoj porodici. Cilj projekta je da se kroz interaktivne radionice mladi upoznaju sa problematikom ranih brakova, te da izgrade samopouzdanje i pozitivnu strategiju prema pritiscima okoline. Rezultat projektnih aktivnosti su povećanje informiranosti maldih o problemima ranih brakova  te da znaju kome da se obrate ako dođu u problem.

Neformalna grupa “Aktiv žena” Kiseljak - Uređenje izvora pitke vode Stubo Poljana

Aktiv žena MZ Kiseljak je osnovan prije 2 godine i broji 15 članica. Do sada su realizovali nekoliko aktivnosti od kojih bi izdvojili akciju šivenja i podjele 900 zaštitnih maski protiv Covida 19 za stanovnike MZ Kiseljak. Cilj projekta je uređenje izvora pitke vode Stubo Poljana, te podizanje svijesti o čuvanju prirodnih izvora, poboljšanje kvaliteta života mještana Kiseljaka, uređenje prilaza izvoru i uspostavljanje jače saradnje izmedju lokalnih organizacija. Realizacija projekta bi krenula od krčenja visokog i niskog rastija u okolini izvora, košenje trave i kopanja kanala u dužini od 50 m pomoću bagera i ravnanje terena. Pored zemljišnih radova predvidjeno je izlijevanje ploce i izrada  i postavljanje drvene kućice na izvor sa ciljem da se spriječi prodor oborinskih voda i nečistoća u izvor. tokom radova Zavodu za javno zdravstvo će biti upućen zahtjev da ispitivanje mikrobiološke ispravnosti kvaliteta vode za piće.

Neformalna grupa “Studenac” - Sanacija izvorišta “Studenac”

Grupa je osnovana prije tri mjeseca s ciljem da doprinese unapređenju uslova života građana MZ Kiseljak. Cilj ovog projekta je uređenje prostora oko izvorišta, te adaptacija prilaza radi sigurnijeg prelaza, tj.  pristupa izvoru od strane mještana i drugih korisnika izvora. U tu namjenu je planirana izgradnja-rekonstrukcija dva mostića-prelaza preko potoka, nasipanje puta i platoa oko izvora, izrada potpornih zidova, te uredjenje i iskop odvodnog kanala i dodatno betoniranje od izvora do potoka u dužini od 50 metara. Planirano je da se redovno upućuju zahtjevi Zavodu za javno zdravstvio TK radi ispravnosti vode za korištenje. Realizacijom projekta će se osigurati svaodnevno korištenje pitke vode, sačuvati izvor od oborinskih voda, obezbijediti bezbijedan pristup izvorištu, te uspostaviti saradnja sa Zavodom za javno zdravstvo.