preloader__image

Rezultati podrške I javnog poziva Fonda za mlade u 2020. godini 

Komisije za dodjelu sredstava pri Fondu za mlade (Odbori omladinskih banaka Kalesija, Srebrenik, Lukavac, Živinice i Tuzla) razmatrale su aplikacije primljene na I Javni poziv za podršku omladinskim organizacijama i neformalnim grupama mladih. Komisije su donijele odluku o podršci sljedećim projektima:

Živinice:

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

NG Rekreativci Živinice

NG

„Uređenje staze za trčanje - Zaokruži cenera“

1988,00 KM

2.

Odred izviđača CROA Živinice

UG

„Ekološka izviđačka patrola“

2000,00 KM

UKUPNO ODOBRENO:

3.988,00 KM

 

Uređenje staze za trčanje - Zaokruži cenera

Rekreativci Živinice su neformalna grupa mladih ljudi koji žele ralizirati projekat uređenja rekreativne staze odmah izvan samog centra grada Živinice. Projekat „Uređivanje staze za trčanje - Zaokruži cenera“ ima višestruki značaj ne samo za mlade ljude koji se bave sportom, već za cjelokupnu zajednicu i građane koji žele provesti aktivno svoj odmor sa porodicom u prirodi. Sve aktivnosti projekta su usmjerene na podizanje svijesti kod mladih ljudi o važnosti sporta, zaštite okoliša, solidarnosti. Odobrenom donacijom i uređenjem ove staze obogatiti će se i turistička ponuda Grada Živinice.

Ekološka izviđačka patrola

Kako bi učinili svoju zajednicu ljepšom za život, Odred izviđača CROA Živinice želi kroz svoj projekat izvršiti identifikovanje ekoloških problema svog grada i ukazati na moguće načine rješavanja istih. Cilj projekta je  upućivanja apela, da se promjene u društvu koje se tiču negativnih navika moraju sprovoditi na nivou lokalnih zajednica. Kroz realizaciju projekta okupljanjem djece i mladih u ekološke izviđačke patrole, mladi će identifikovati ilegalne deponije u zajednici koje će objaviti u jednoj publikaciji te organizovati ekološke akcije otklanjanja istih. Dodatno će imati priliku da prisustvuju obukama o značaju očuvanja ekologije te promocijom zdravog stila života koji promovišu izviđači, slati pozitivne primjere ponašanja i izrasti u osvještene građane koji svoj rast i razvoj posvećuju unapređenju zajednice iz koje potiču.

Kalesija: 

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

UG Biciklistički klub Kalesija

UG

„Budi dio nas, spasi okolinu u pravi čas“

1919,25 KM

2.

Udruženje za promociju Bosanskohercegovačke vrijednosti Creativa- UZPBV Creativa

UG

„Oživimo volonterizam i aktivizam“

1922,00 KM

UKUPNO ODOBRENO:

3.841,25 KM

 

Budi dio nas, spasi okolinu u pravi čas

Biciklistički klub „Kalesija“ želi kroz projekat „Budi dio nas, spasi okolinu u pravi čas“ dati svoj doprinos razvijanju kulture vožnje biciklom na području općine Kalesije. Realizacijom projekta planirano je  obaviti akcije ekološkog čićenja zelenih površina i s tim akcijama poslati jasnu poruku da zajednica treba čuvati zelene površine. Nakon ekoloških akcija, ljubitelji biciklizma žele održati vožnju kroz Kalesiju i biciklističke staze na kojima redovno prolaze. Na vožnju će rado pozvati građane/građanke da se pridruže i da time promovišu biciklizam i aktivizam u zajednici.

Oživimo volonterizam i aktivizam

Udruženje za promociju Bosanskohercegovačke vrijednosti želi doprinijeti promociji volonterizma i aktivizma u svojoj zajednici. Cilj projekta je  probuditi svijest mladih o važnosti volontiranja i važnosti neformalnog obrazovanja kroz njihov domen djelovanja-  a to su mediji i fotografija. S obzirom da veoma mali broj mladih zna i poznaje rad sa fotografijom i videom, članovi udruženja održati će radionice snimanja i montaže, kako bi upoznali mlade osobe o fotografiji i video zapisima. Nakon održanih edukacija, mladi će snimati kratke filmove o aktivnim volonterima iz njihove zajednice koji će u konačnici biti prikazani i promovisani u JU BKC Kalesija. Na ovaj način, šira zajednica će imati priliku da upozna aktivnosti koje se provode na području općine Kalesija a koje su vođene od strane aktivnih mladih ljudi.

Srebrenik:

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

NG MTB Gradina

NG

„PRObike Srebrenik“

1770,00 KM

2.

Vijeće mladih Grada Srebrenika

UM

„Nauči i promijeni“

1868,00 KM

UKUPNO ODOBRENO:

3638,00 KM

 

 

PRObike Srebrenik

NG MTB Gradina su veliki ljubitelji sporta koji žele svojim projektom okupiti biciklističke entuzijaste sa cijelog kantona. Kroz projekat PRObike Srebrenik će biti realizirano nekoliko aktivnosti čiji je zajednički cilj promocija biciklizma i zdravog načina života, kao i kreiranje boljeg okruženja za bicikliste na području grada Srebrenika. Kroz aktivnosti na čišćenju, kreiranju i obilježavanju brdske staze, animirati će više mladih biciklista koji će se na ovaj način povezati kako sa ovim sportom, tako i sa aktivizmom mladih u Srebreniku. Kao završnicu projekta, organizovat će biciklističku trku za sve ljubitelje biciklizma sa područja Tuzlanskog kantona, koje će pozvati da uzmu učešće u istoj te na ovaj način provesti kroz turističke potencijale grada Srebrenika.

Nauči i promijeni

Vijeće mladih Grada Srebrenika  želi osnažiti mlade da postanu pokretači incijativa za bolju budućnost. Kroz projekat žele da mladim aktivistima koji su članovi različitih političkih partija koje djeluju na području grada Srebrenika,  omoguće edukaciju na teme:  Zakon o mladima FBiH, politički aktivizam, te javno zagovaranje i lobiranje. Ideja projekta je i da učesnici dobiju podršku za realizaciju jedne jednostavne akcije/inicijative/kampanje za poboljšanje položaja mladih u Srebreniku. Svi učesnici projekta će kroz posljednju aktivnost - panel diskusiju u Zoni mladih, iskazati svoje stavove o položaju mladih u BiH te važnosti uključivanja mladih u politički život i inicijative u njihovoj zajednici.

 

Lukavac:

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

Omladinsko udruženje CAMP Turija

OU

„Laboratorij smijeha i sreće-park za djecu Turije“

2000,00 KM

2.

UM „Gnojnice“ Mladost

UM

„Klupa za druženje“

1290,00 KM

UKUPNO ODOBRENO:

3.290,00 KM

 

*Napomena: Uslovno podržan jedan projekat:
 UM „Gnojnice“ Mladost – „Klupa za druženje“ sa odobrenim sredstvima od 1290,00KM u slučaju da ispune zahtjeve Odbora Omladinske banke Lukavac.

Laboratorij smijeha i sreće-park za djecu Turije

Rad sa djecom i mladima, rad kroz igru, smijeh i druženje cilj je projekta novoosnovanog udruženja mladih CAMP Turija. S obzirom da se radi o jako mladom udruženje za početak je potrebno stvoriti osnovne uslove za rad udurženja I urediti prostorije u kojima će mladi boraviti. Kroz projekat planiraju izgraditi i dječiji park, a mladi i djeca će imati priliku da tokom projekta učestvuju u volonterskim akcijama i edukativnim radionicama. Na ovaj način udruženje će pokrenuti mlade, probuditi motivaciju i želju za volonterizmom te želju da svojim radom daju doprinos zajednici.

Klupa za druženje

Kao jedan od problema u mjesnoj zajednici Gnojnica, mladi su identifikovali neuređene javne površine na kojima bi se mogli okupljati kako mladi tako i stariji mještani zajednice. Udruženje mladih Gnojnice Mladost će kroz projekat urediti nekoliko javnih površina u okviru zajednice, na koje će postaviti klupe I kante za smeće, urediti prilazne staze te posaditi ukrasno drveće. Lokaciju na ulazu u zajednicu će dodatno ukrasiti sa grafitom koji će predstavljati osnovne karakteristike zajednice I njenih mještana.

Tuzla:

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta u Tuzli- MEDICUS

UG

„Prijateljsko takmičenje Specijalne olimpijade PARALLEL“

1074,00 KM

2.

Asocijacija srednjoškolaca u BiH-Lokalni tim Tuzla

UM

„Korak ka aktivizmu“

721,00 KM

3.

Tuzlanski otvoreni centar

UG

„Queer životne priče“

1747,00

4.

Omladinski pokret Revolt

UM

„Održiva moda za okoliš“

1700,00

UKUPNO ODOBRENO:

5.242,00 KM

 

 

Prijateljsko takmičenje Specijalne olimpijade PARALLEL

Prijateljsko takmičenje Specijalne olimpijade „PARALLEL“je prvi projekat ovakve vrste na nivou države I regiona koji su pokrenuli student Medicinskog fakulteta u Tuzli, a koji se aktivno realizuje već petu godinu . Proglašen je najinovativnijim projektom na globalnom nivou od strane Specijalne olimpijade Europe /Euroazije. Projekat uključuje treninge i takmičenja za osobe sa intelektualnim nedostacima, gdje učestvuju specijalne škole, dnevni centri, zavodi i sportski klubovi koji rade sa osobama sa intelektulanim poteškoćama, a koji su prevashodno članovi Specijalne olimpijade BiH. Realizacijom programskih aktivnosti „PARALLEL“ radi se na animaciji cjelokupne društvene zajednice, na socijalizaciji i poboljšanju zdravstvenog stanja ove populacije kao i njihovih porodica kroz sportske aktivnosti.

Korak ka aktivizmu

Asocijacija srednjoškolaca u BiH-Lokalni tim Tuzla želi podržati, edukovati i ohrabriti sve srednjoškolce u BiH da učestvuju u procesu donošenja odluka koje se tiču srednjoškolaca. Projekat “Korak ka Aktivizmu” će obuhvatiti organizaciju seminara sa svrhom pružanja neformalnog obrazovanja srednjoškolcima I budućim srednjoškolcima o aktivizmu i srodnim temama na području grada Tuzla. Osnovni cilj seminara jeste da pruži odskočnu dasku mladima da postanu aktivni članovi lokalne zajednice, edukuje ih o njihovoj ulozi u procesu donošenja odluka i njihovim mogućnostima u gradu Tuzla, te da na što ljepši način predstavi aktivizam i volonterizam kroz jednostavna objašnjenja formalnih aspekata i pozitivna lična iskustva predavača.

Queer životne priče

Nedostatak sadržaja sa kojima bi se mlade lezbejke, gej, biseksualne, transrodne, interspolne i queer (LGBTI) osobe identifikovale i osnažile, problem je čijem rješenju Tuzlanski otvoreni centar želi doprinijeti implementacijom ovog projekta. Mlade LGBTI osobe odrastaju u odsustvu mreže podrške, modela uloga i sadržaja koji bi validirali njihova iskustva. Queer životne priče projekat je koji kroz publikaciju “Ono što nije vidljivo” I njenu promociju,  povezuje širu javnost sa životnim pričama LGBTI osoba .Generalni cilj projekta je povećanje vidljivosti lezbejki, gejeva, biseksualnih, trasrodnih, interspolnih i queer (LGBTIQ) osoba tako što će njihove životne priče učiniti dostupnima široj javnosti.

Održiva moda za okoliš

Brza moda je treći najveći uzrok klimatske krize u svijetu, pored saobraćaja i prehrambene životinjske industrije. Glavni cilj projekta Omladinskog pokreta Revolt je osvještavanje mladih o problematici brze mode, efektima koje ona ima na ljude, planetu Zemlju i životinje.  Aktivnosti projekta će se odvijati u smjeru osvještavanja mladih o ovim temama, razotkrivanje mitova o rabljenoj odjeći, te promociju održivosti - cirkulaciju i produženje životnog vijeka odjeće. Važnost ovog projekta se ogleda u poražavajućoj činjenici sve prisutnijeg konzumerizma. Korisnici ovog projekta će kroz interaktivne radionice, shop-swap aktivnosti te prikazivanje filma o problematici modne industrije naučiti kako sami mogu doprinijeti održivom načinu odijevanja i smanjiti negativne ekološke efekte na planet Zemlju.


Čestitamo svim aplikantima koji su dobili podršku, u izuzetnoj velikoj konkurenciji pristiglih ideja. Aplikanti koji nisu dobili podršku biće pismeno obavješteni. Dodjela sredstava i potpisivanje ugovora sa podržanim korisnicima sredstava realizovat će se u narednom periodu, o čemu će korisnici biti blagovremeno obavješteni.