preloader__image

Fond Kiseljak je namjenski fond za unapređenje i razvoj tuzlanske lokalne mjesne zajednice Kiseljak, koje je uključena u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo unutar mjesne zajednice Kiseljak, gdje se aktivisti redovno sastaju kako bi aktivno radili na riješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond su usklađeni sa potrebama zajednice, te uvršteni u godišnji akcioni plan zajednice. Projekti koji se finansiraju iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice. 

Ocjenjivanje i odabir pristiglih projekata vrši građanska Komisija Fonda Kiseljak imenovana od strane Upravnog odbora Fondacije tuzlanske zajednice. Komisija za dodjelu grantova je razmatrala 4 aplikacije za sufinansiranje projekata udruženja i neformalnih grupa sa područja MZ Kiseljak, pristiglih na Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama u okviru Fonda Kiseljak u periodu od 05.05. do 04.06.2023. godine, te je donijela odluku o finansijskog podršci za tri projekta, od kojih je jedan podržan uz uslov da se dostavi dodatna dokumentacija.  Za realizaciju ova tri projekta je ukupno izdvojeno 10.423,49 KM. 

Aplikant Opšta ženska zadruga „Bolja budućnost" p.p. Tuzla je odustao od realizacije zbog nemogućnosti da obezbjedi dodatnu dokumentaciju koja je bila neophodna za donošenje finalne odluke o podršci.

Komisija je, nakon provjere da li projekti zadovoljavaju uslove ovog Javnog poziva, vrednovala prijedloge projekata prema kriterijima s pripadajućim brojem bodova. Komisija je bodovala projekte ocjenom od 1-20 , te je vrednovala projekte na osnovu prosjeka ocjena iz pojedinačnih ocjena svakog od članova.

Kriteriji za ocjenjivanje su:
- Relevantnost u odnosu na temu;
- Relevantnost u odnosu na ciljne grupe;
- Volontersko učešće građana i sufinansiranje iz lokalnih izvora i dijaspore;
- Jačanje civilnih organizacije i sektora;
- Uticaj na vlasti i zajednicu.
- Budžet i relevantnost troškova

Komisija za dodjelu grantova odobrava dodjelu sredstva za dva projektna prijedloga i to:

R.br.

NOSILAC PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

1

FK Partizan

Tople prostorije za mlade

3.780,10

2

Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla

Promocija romske kulture na Kiseljaku i obilježavanje romskog praznika Aliđuna

2.666,89

 

                                                                                                                   UKUPNA PODRŠKA

6.446,99

 

Komisija je jedan projektni prijedlog uslovno odobrila, gdje će sredstva biti odobrena aplikantima, ukoliko obezbijede dozvole/saglasnosti od nadležnih gradskih službi za realizaciju projekta, nadograde projekat uspostavom dodatnih partnerstava. Rok za dostavljanje dodatne dokumentacije je 19.07.2023. godine te će nakon toga pristupiti potpisivanju ugovora. U slučaju da aplikanti ne dostave popratnu dokumentaciju, projekat neće biti podržan.

 

R.br.

 APLIKANT

 PROJEKAT

ODOBRENI IZNOS/km

1

Neformalna grupa “Stara prugica”

Izgradnja šetališta Stara prugica

3.976,50

 

                                                                                                                   UKUPNA PODRŠKA

3.976,50

 

Potpisivanje Ugovora će se realizirati u narednim danima, o čemu će aplikanti biti obavješteni putem mail-a.

Aplikanti koji trebaju ispuniti određene uslove, a o čemu su obaviješteni putem mail-a, će ugovore potpisati tek nakon što iste ispune i dostave dodatnu dokumentaciju.

Prigovor na rezultate komisije ima pravo podnijeti svaki aplikant javnog poziva u roku od 7 dana od dana objave rezultata na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice isključivo pismenim putem na mail: inicijative@fondacijatz.org. Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.

Više o podržanim projektima možete pročitati OVDJE.