preloader__image

Osam studenata izabrano za stipendiranje u 2022/2023. godini

Komisija za dodjelu stipendija iz Fonda Prometej donijela je odluku o izboru osam studenata koji će biti stipendirani u 2022/2023. Komisija je zasjedala 8. decembra, te izvršila uvid i bodovanje svih 28 pristiglih prijavnih obrazaca na osnovu jasno definisanih kriterija navedenih u javnom pozivu i Proceduri za dodjelu stipendija Fonda Prometej. Između ostalog, izbor je izvršen po osnovu dosadašnjeg angažmana u zajednici, ekonomskog statusa, uspjeha tokom studija, eseja sa prijedlozima rješenja nekog od problema bh. društva, potom motivacionog pisma koje afirmiše građanske slobode, demokratiju, antifašizam, sekularizam i solidarnost, kao i na osnovu intervjua. 

Imajući u vidu iznos prikupljenih donatorskih sredstva do dana zasjedanja, Komisija je odlučila da ove godine podrži osam studenata sa najvećim brojem bodova:

  1. Nura Hamzić – Edukacijsko rehabilitacijski fakultet,
  2. Nataša Josipović – Medicinski fakultet,
  3. Minela Dohranović – Filozofski fakultet,
  4. Vesna Divković – Prirodno matematički fakultet,
  5. Haris Mujić- Fakultet elektrotehnike,
  6. Azra Bašić- Medicinski fakultet,
  7. Jasmina Sivčević- Medicinski fakultet,
  8. Belma Ramić- Fakultet elektrotehnike.

 

Ovim putem, želimo čestitati stipendistima Fonda Prometej i pohvaliti njihovo zalaganje za izgradnju prosperitetnog bosanskohercegovačkog društva! Svi članovi Komisije su prepoznali njihov društveni angažman, ali i uspjeh na fakultetu, što se jasno vidi po visokom broju bodova koji ih je izdovjio od ostalih kandidata. 

Cjelokupnu rang listu sa dodjeljenim bodovima svim prijavljenim kandidatima možete pogledati u nastavku:

 

 

IME I PREZIME

MJESTO

FAKULTET

UKUPNO BODOVA SA INTERVJUOM

OSVOJILI STIPENDIJU

1

Nura Hamzić

Tuzla

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet

409,33

2

Nataša Josipović

Srebrenik

Medicinski fakultet

408,62

3

Minela Dohranović

Zavidovići

Filozofski fakultet

378,09

4

Vesna Divković

Tuzla

Prirodno matematički fakultet

368,28

5

Haris Mujić

Srebrenica

Fakultet elektrotehnike

365,37

6

Azra Bašić

Mramor

Medicinski fakultet

364,45

7

Jasmina Sivčević

Živinice

Medicinski fakultet

360,18

8

Belma Ramić

Živinice

Fakultet elektrotehnike

351,41

 

POZVANI NA INTERVJU NISU OSVOJILI STIPENDIJU

9

Amina Fazlić

Tuzla

Fakultet elektrotehnike

349

10

Lejla Čamdžić

Brčko

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet

348,67

11

Velma Mašić

Šerići

Ekonomski fakultet

347,25

12

Nerma Haračić

Tuzla

Ekonomski fakultet

340,25

13

Naida Salković

Tuzla

Medicinski fakultet

331,32

 

NISU POZVANI NA INTERVJU I NISU OSVOJILI STIPENDIJU

14

Dženita Mehinbašić

Gračanica

Filozofski fakultet

297,22

15

Selđana Hadžihrustić

Tuzla

Medicinski fakultet

289,67

16

Ena Bratovčić

Tuzla

Fakultet elektrotehnike

263,51

17

Adna Mujkić

Lukavac

Medicinski fakultet

260,01

18

Nejra Ibrišimović

Brčko

Medicinski fakultet

254,13

19

Amer Mukić

Tuzla

Fakultet elektrotehnike

245,09

20

Amila Jusufović

Kalesija

Fakultet elektrotehnike

243,59

21

Amina Čolakhodžić

Blagaj

Medicinski fakultet

231,51

22

Namir Mašić

Kladanj

Tehnološki fakultet

229,44

23

Ajla Medić

Tuzla

Farmaceutski fakultet

209,26

24

Ermina Fejzić

Tuzla

Medicinski fakultet

207,12

25

Amina Osmanović

Konjevići

Mašinski fakultet

202,27

26

Ajla Osmančević

Živinice

Filozofski fakultet

189,87

27

Minela Huremović

Tuzla

Medicinski fakultet

135,58

28

Hamza Suljanović

Tuzla

Fakultet elektrotehnike

125,37

 

U ime osnivača Fonda Prometej, želimo da se svima zahvalimo na interesovanju i podnesenim prijavama. 

Iskreno se nadamo da se drugi kandidati, koji nisu postali stipendisti Fonda Prometej ove godine, neće obeshrabriti i da će nastaviti pratiti naše pozive, te nastaviti graditi svoj volonterski angažman u organizacijama civilnog društva i time doprinijeti razvoju demokratije i građanskih sloboda u našoj zemlji.

Ukoliko do sada niste bili član neke organizacije civilnog društva, preporučujemo vam da se što prije uključite i da na taj način doprinesete svom ličnom razvoju i razvoju bosanskohercegovačkog društva u cjelini. Time ćete ostvariti veće šanse da u narednim godinama postanete stipendista Fonda Prometej.

Fond za stipendiranje Prometej je osnovan u avgustu 2017. pri Fondaciji tuzlanske zajednice od strane grupe mladih osoba na početku karijere, koji vjeruju da svako od nas može i treba da doprinese razvoju bh društva. 

„Mi smo izabrali ovaj način. Želimo ulagati u obrazovanje mladih kroz dodjelu stipendija“ poručuju osnivači Fonda koji kontinuirano rade na proširivanju kruga donatora i prijatelja kako bi Fond tokom godina stalno rastao i kako bi što više stipendista mogli podržati. 

Osnivači Fonda Prometej i Fondacija tuzlanske zajednice se nadaju da će u narednoj godini povećati krug donatora ovog fonda i tako osigurati veći broj stipendija za sve one koji se ističu svojim društvenimangažmanom i zalaganjem za vlastitu dobrobit i razvoj društva. 

Više o načinima doniranja i radu Fonda možete pogledati na: https://doniraj.ba/project/view/fond-za-stipendiranje-prometej-202223