preloader__image

POZIV ZA VOLONTERSKI ANGAŽMAN

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) objavljuje poziv za angažman:
Volonter_ka - asistent_ica na programu Omladinske banke (dvije pozicije)
Period angažmana: 1 godina sa mogućnošću produženja (februar 2022. - februar 2023.)

Opis angažmana:
Volonterski angažman u programu Omladinske banke podrazumijeva sudjelovanje i podršku realizaciji edukativnih, organizacionih i tehničkih aktivnosti u okviru ovog programa.
Radno vrijeme: fleksibilno radno vrijeme u dogovoru sa koordinatorom programa, maksimalno 4h sedmično. Za vrijeme trajanja angažmana , FTZ će obezbjediti  volontersku naknadu u skladu sa Zakonom o volontiranju FBiH.

Ključni zadaci:
Osnaživanje mladih
- Animiranje mladih na aktivno društveno djelovanje i učešće u programu Omladinska banka
-Rad na jačanju kapaciteta mladih što podrazumijeva pomoć pri organizovanju i sprovođenju edukacija, sastanaka, treninga.
-Provođenje istraživanja potreba mladih.

Podrška omladinskim organizacijama i neformalnim grupama mladih
-Promocija javnog poziva, informisanje i savjetovanje omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih o mogućnostima podrške njihovim projektima i idejama
-Podrška članovima i članicama odbora u donošenju odluka i pračenju podržanih inicijativa.

Organizacija događaja i manifestacija za mlade
-Učešće i podrška timu FTZ u pripremi i realizaciji aktivnosti i događaja za mlade (treninzi, kampovi, kampanje, konferencije).

Ključne vještine:
-razvijene socijalne vještine i vještine motiviranja  drugih.
-razvijene prezentacijske vještine i vještine javnog govora
-spremnost na rad u timu,
-poznavanje rada na računaru i opšta pismenost,
-spremnost na usvajanje novih znanja i vještina.

Mogućnosti:
-sticanje znanja i vještina u radu sa mladima i omladinskom sektoru
-sticanje iskustva i radnih navika u afirmativnom i proaktivnom radnom okruženju
-sticanja znanja i vještina kroz vlastito praktično iskustvo o upravljanju projektima i organizaciji događaja,
-učešće u edukativnim aktivnostima, konferencijama i studijskim posjetama (unaprjeđenje „soft skills“),
-putovanja u zemlji i inostranstvu.
-kontinuirano praćenje ličnog razvoja i ohrabrivanje za dalji profesionalni razvoj
-dobijanje preporuke o volonterskom angažmanu i iskustvu
-ostvarivanje prava u skladu sa Zakonom o volontiranju FBiH.

Uslovi za prijavu na ovaj poziv:
- Osoba koja se prijavljuje na ovaj poziv mora biti punoljetna.
- Na poziv se mogu prijaviti samo osobe koje su završila mandat u jednom od  odbora Omladinske banke (Tuzla, Kalesija, Živinice, Lukavac ili Srebrenik)
Prijava na poziv treba da sadrži CV, te motivaciono pismo u kojem kandidati_kinje trebaju istaći vlastitu motivaciju za prijavljivanje na ovaj poziv. Prijave slati na mail mirza@fondacijatz.org najkasnije do 22.12.2021. do 24.00h. Sve informacije možete saznati kontaktom na navedeni mail ili telefon 035 362 831. Kandidati_kinje koji_e budu zadovoljavali_e uslove proći će dodatnu obuku, nakon čega će biti izabrani_e najbolji_e kandidati_kinje. Prva radionica bit će održana u petak, 24.12.2021., u periodu od 11:00 do 14:00. Informacije o mjestu realizacije prve radionice dobit će svi_e prijavljeni_e kandidati_kinje.

O programu:
Omladinska banka je program Fondacije tuzlanske zajednice, koja na jedinstven način uključuje mlade u aktivnosti za dobrobit zajednice. U okviru ovog programa stvaramo mrežu aktivnih mladih, uključenih u odbore Omladinskih banaka, koji donose odluke i distribuiraju grantove za podršku projektima koje vode mladi u Tuzlanskom kantonu. Sredstva se usmjeravaju na projekte za dobrobit zajednice, koje predlažu i vode mladi uzrasta od 15 do 30 godina, s ciljem rješavanja problema mladih i zajednice.