preloader__image

Poziv za školske projekte

PROGRAM PODRŠKE OTVORENOM OBRAZOVANJU
-FOND ZA OTVORENE ŠKOLE-

Program podrške otvorenom obrazovanju usmjeren je na jačanje onih resursa u lokalnoj zajednici koji će proces otvorenog obrazovanja  učiniti dostupnim, sadržajnijim i kvalitetnijim za sve građane. Prvenstveno program je usmjeren na jačanje demokratizacije škola, obrazovnih institucija ali i onih organizacija i grupa koji provode programe cjeloživotnog učenja i otvorenog obrazovanja.  

Poziv za apliciranje je zatvoren 30. aprila 2015. godine.


CILJEVI
-    Unapređenje razvoja škola u zajednici na području Grada Tuzla
-    Izgradnja demokratskih procesa i podsticanje učešća svih aktera u razvoju škole i zajednice
-    Jačanje organizovanja građana i razvoj ključnih kompetencija cjeloživotnog učenja

KO MOŽE APLICIRATI?
-    Obrazovne institucije sa područja Grada Tuzla
-    Registrovana udruženja koja se bave otvorenim obrazovanjem i cijeloživotnim učenjem, posebno ako su u pitanju programi saradnje sa obrazovnim institucijama
-    neformalne grupe koje svoj rad vežu uz obrazovne institucije (razvojni timovi škola, aktivi nastavnika, vijeća učenika, vijeća roditelja, sekcije, itd.)

ŠTA PODRŽAVAMO?
-    Inovativne projekte iz različitih oblasti koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice ali i potrebe škole kojim se direktno unapređuje kvalitet sadržaja cjeloživotnog učenja ali i otvorenosti škole prema zajednici
-    Male projekte u vrijednosti od 100-1000 KM
-    Projekte koji traju od 1 mjesec do 1 godinu
-    Projekti  promovišu građanski aktivizam, volonterizam, cjeloživotno učenje i zasnovani su  na volonterskom angažmanu aplikanata (više u kriterijima)

KAKO APLICIRATI?
Prilikom apliciranja potrebno je dostaviti projektni prijedlog u standardnoj aplikacionoj formi FTZ-a. koju možete preuzeti na dnu teksta. U koliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju aplikacje možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 362-832.
Potpisanu i ovjerenu dokumentaciju treba dostaviti poštom ili lično u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice, na adresu:  Pozorišna 13, 75000-Tuzla, i u elektronskoj formi na e-mail: fondtz@fondacijatz.org do 30.04.2015.


ROK ZA PRIJAVU
-    Poziv  za prijem aplikacija otvoren je od 02. do 30. aprila 2015. godine.

 

OBAVZENO pročitajte detaljnije informacije, aplikaciju, upute i kriterije u prilozima ispod:   

Kako aplicirati?

Microsoft Word iconAplikacija za prijedloge projekata

Microsoft Word iconUpute za popunjavanje aplikacije

 Kriteriji izdavanja grantova programa podrške otvorenom obrazovanju-Fond za otvorene škole

Microsoft Word iconIzvještajni obrazac