preloader__image

Poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama - FOND VOLIM TUZLU

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE podstiče građanski aktivizam  i podržava ideje i inicijative koje će doprinijeti poboljšanju uslova življenja, podstaći na volonterizam i animirati građane  da se uključe u razvoj zajednice i civilnog sektora. U okviru ovog programa FOND VOLIM TUZLU usmjeren je na podršku inicijativama građana, udruženja i institucija sa područja Grada Tuzla.

Poziv  za prijem aplikacija u I aplikacionom krugu otvoren je do 10. maja 2015. godine.

CILJEVI PROGRAMA
•    Unapređenje uslova življenja na području Grada Tuzla
•    Veće učešće građana u razvoju zajednice
•    Jačanje civilnog sektora na području Grada Tuzla


KO MOŽE APLICIRATI?
•    nezavisne organizacije i udruženja sa područja Grada Tuzla
•    nezavisne samoupravne institucije sa područja Grada Tuzla (biblioteke, obdaništa, umjetničke škole...)
•    neformalne grupe građana sa područja Grada Tuzla
 

ŠTA PODRŽAVAMO?
•    Inovativne projekte iz različitih područja društvenog života koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice i kojim se direktno unapređuju uslovi življenja u Tuzli.
•    Podržavamo projekte koji traju od 1 mjesec do 1 godinu
•    Projekti  promovišu građanski aktivizam i volonterizam i zasnovani su  na volonterskom angažmanu aplikanata
•    Projekti su usmjereni prema poboljšanju uslova življenja u zajednici, tj. na konkretno rješavanje određenog problema ili zadovoljene određene potrebe u zajednici  
•    Donacije se izdaju u vrijednosti od 100-2000 KM (više u kriterijima)


ROK ZA PRIJAVU
•    Poziv  za prijem aplikacija u I aplikacionom krugu otvoren je do 10. maja 2015. godine.

KAKO APLICIRATI?
Prilikom apliciranja potrebno je dostaviti projektni prijedlog u standardnoj aplikacionoj formi FTZ-a. koju možete preuzeti na dnu teksta. U koliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju aplikacje možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 362-832.
Potpisanu i ovjerenu dokumentaciju treba dostaviti poštom ili lično u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice, na adresu:  Pozorišna 13, 75000-Tuzla, i u elektronskoj formi na e-mail: fondtz@fondacijatz.org do 10.05.2015.

OBAVEZNO pročitajte detaljnije informacije, aplikaciju, upute i kriterije u prilozima ispod: