preloader__image

Poziv za dostavljanje ponuda za evaluaciju projekata - ZATVOREN POZIV

Fondacija tuzlanske zajednice poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponude za eksternu evaluaciju projekata: „JAČANJE LOKALNE DEMOKRATIJE“ 2015. - 2018. 

Uvodni podaci

Fondacija tuzlanske zajednice  je u  partnerstvu sa njemačkom Freudenberg fondacijom i uz podršku Ministarstva za međunarodnu saradnju i razvoj SR Njemačke (skraćeno BMZ), u periodu od 2013. do 2017. godine, provodila dva sadržajno vezana projekta: „Razvoj ugroženih naselja i osnaživanje mladih na području TK“ 2013. - 2015. i „Jačanje lokalne demokratije“ 2015. - 2018. godine. Oba projekta su se provodila na području pet gradova Tuzlanskog kantona u Bosni i Hercegovini: Kalesiji, Lukavcu, Tuzli, Srebreniku, Živinicama.

Svrha i cilj evaluacije

Evaluacija navedenih projekata treba da utvrdi stepen ispunjenja postavljenih ciljeva i procjeni uticaj projekata na korisničke grupe. Dodatno, evaluacija treba da identifikuje snage i slabosti korištenih pristupa i metoda, kako bi se dobile preporuke za dalji rad i nastavak aktivnosti u polju organiziranja zajednice, jačanja lokalne demokratije u lokalnim zajednicama, osnaživanja mladih i razvoja nezavisne organizacije civilnog društva „Mreže aktivnih zajednica“. 

Rezultate evaluacije će koristiti partneri na projektu, donatori projekta, a biće dostupna i drugim organizacijama koje se bave razvojem zajednice i osnaživanjem mladih.  Specifični cilj evaluacije jest procjena relevantnosti, efektivnosti, efikasnosti i održivosti projektnih aktivnosti. Više u punom tekstu poziva na ponude koji se nalazi u prilogu.

Zadatak i metodologija evaluacije

Evaluacija ću obuhvatiti period od 01.03.2013. - 30.04.2017. na geografskom području Tuzle, Lukavca, Živinica, Srebrenika, Kalesije.

Proces evaluacije će obuhvatiti sljedeće faze:

 • Pregled postojeće projektne dokumentacije
 • Intervjui i terenske posjete mjestima implementacije aktivnosti.
 • Pisanje tri (3) studije slučaja   
 • Završni izvještaj evaluacije

Produkti evaluacije

Po okončanju evaluacije, angažovani evaluatori će dostaviti pripremni i finalni izvještaj evaluacije Izvještaji trebaju biti na engleskom i bosanskom jezikuViše u punom tekstu poziva.

Vremenski okvir evaluacije

Početak evaluacije se očekuje u tokom maja 2017. godine. Nacrt izvještaja se očekuje do 31.07.2017., a finalni izvještaj do 30.10.2017. godine. Više u punom tekstu poziva.

Profil evaluatora/ice

Na ovom zadatku će biti angažovana/e dva/ije evaluatora/ice i to:

 • Glavni evalutor/ica iz Njemačke odgovoran/na za priremu nacrta i finalnog izvještaja evaluacije.
 • Evaluator/ica saradnik/ica iz BiH koji će dogovorit raspodjelu zadataka sa glavnim/om evaluatorom/icom.

Angažovani evaluatori trebaju imati sljedeće kvalifikacije:

 • Formalno univerzitetsko obrazovanje društvenog smjera
 • Poznavanje načina funkcionicanja organizacija civilnog društva
 • Poznavanje standarde evaluacije
 • Obavezno poznavanje engleskog jezika
 • Obavezno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Iskustvo u vođenju i relizaciji minimalno tri evaluacije
 • Kooperativnost, dobre komunikacijske vještine i spremnost na timski rad;

Organizacija evaluacije

Kontakt osoba za njemačkog evaluatora je Kleck dr. Monika, savjetnica Freudenberg Fondacije, dok je za bosanskog evaluatora Jasna Jašarević, izvršna direktorica Fondacije tuzlanske zajednice. Osoba koja će izvšiti pripremu dokumentacije i logističku pripremu posjeta korisnicima na terenu, te obezbjediti sve relevantne dokumente za oba projekta je Emir Bašić, projekt menadžer Fondacije tuzlanske zajednice.

Toškovi evaluacije

 • honorar za oba evalutora
 • troškovi prevoza i smještaja za oba evaluatora.

Rok za dostavljanje prijava - ZATVOREN POZIV! 

Ponude treba dostaviti na e-mail adresu fondtz@fondacijatz.org također do 10.04.2017. godine do 24.00h. Kontakt osoba za dodatna pitanja je Jasna Jašarević, direktorica Fondacije tuzlanske zajednice.

Prijava treba sadržavati:

 1. Biografiju evaluatora/ice sa opisom relevantog iskustva
 2. Opis metodološkog pristupa koji će biti korišten tokom evaluacije

Napomena: Sa odabranim kandidatima će se obaviti dodatno usaglašavanje metodologije i toka evaluacije.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće biti uzete u razmatranje. 
​Svi ponuđači će najkasnije do 21.04.2017. biti obavješteni o ishodu procesa odabira najpovoljnije ponude.