preloader__image

Potpisani Ugovori za realizaciju 29 omladinskih projekata

Komisija za dodjelu grantova iz fonda za mlade, tačnije članovi Odbora Omladinske banke Kalesija, Lukavac, Živinice, Srebrenik i Tuzla su u periodu od 14. maja do 26. juna tekuće godine vršili prijem omladinskih  projekata iz svojih općina, te su donijeli odluku o finansijskoj podršci inicijativama koje za cilj imaju poboljšanje položaja mladih u zajednici.

Ukupno je odobreno 20.785 KM za 29 projekata koji će biti realizovani na području pomenutih pet općina.

U procesu donošenja odluka je učestvovalo oko 90 volontera Fondacije tuzlanske zajednice, članova Omladinske banke, koji su odluke donijeli na osnovu potreba mladih iz njihove okoline.

Pregled odobrenih projekata po općinama je prikazan ispod:

 

Kalesija

Rb

PROJEKAT

APLIKANT

Vrsta grupe

Traženi iznos

Odobreni iznos KM

Učešće aplikanta

1.

Pčelarstvom do zdravlja

Vijeće učenika MSŠ Kalesija

NG

995

995

600

2.

Koreografija i narodna nošnja Makedonija

KUD 14 MaJ Tojšići

UG

1.000

1.000

3.500

3.

Stanica „Stižem na vrijeme“

NG Mladi Prnjavor

NG

800

800

44

4.

Voćnjak

UG Cezam Tojšići

UG

931,3

931

200

5.

Da se čuje naš glas i naš korak

GKUD Halisije Kalesija

UG

800

274

433,5

 

 

Lukavac

Rb

PROJEKAT

APLIKANT

Vrsta grupe

Traženi

Odobreni iznos KM

Učešće aplikanta

iznos KM

1.

Uređenje riječnog korita

UM Mladost Gnojnica

UG

669

531,5

1000

2.

Rekreativno-sportsko izdanje u MZ Bikodže

UM Kruna Bikodže

UG

995,5

759,5

1205

3.

Turistička mapa Općine Lukavac

Rotaract i Rotary Club Lukavac

UG

778

597

963

4.

Obojimo monotoniju

NG Street artisti

NG

995

525

315,5

5.

Igradnja terena za odbojku na pijesku

NG mladih Poljice

NG

1000

522

300

6.

Dobre strane ulice

NVO Građanska mreža

UG

800

500

720

7.

Autizam danas

UG Mali svijet

UG

1000

500

500

 

Živinice

Rb

PROJEKAT

APLIKANT

Vrsta grupe

Traženi iznos

Odobreni iznos KM

Učešće aplikanta

1.

Poligon za stvaranje novih zvijezda

Ekološko udruženje Sastavci

UG

800

800

440

2.

Čista strana obale

NG Šerići

NG

800

600

160,5

3.

Solarno drvo

NG Ekosi

NG

1000

800

1600

4.

Veseli kutak za svaki trenutak

NG Mladost Priluka

NG

1000

1000

540

5.

Obogatimo tradiciju našeg kraja

KUD Modraški mornari Šerići

UG

1000

800

2567

 

Srebrenik

Rb

PROJEKAT

APLIKANT

Vrsta grupe

Traženi iznos KM

Odobreni iznos KM

Učešće aplikanta

 
 

1.

Druga smotra folklora Tinja 2015

UM Tinja

UG

980

980

725

 

2.

Uređenje i osvjetljenje šehidskog spomenika

NG Mladost

NG

989

989

610

 

3.

Zabavni park Bjelave

Mladi aktivisti Bjelave

NG

1000

800

300

 

4.

Pokreni se, osvijesti se!

GSS Srebrenik

UG

1000

625

200

 

5.

Veseli kutak za dječiji trenutak

UG Bosansko selo

UG

997

606

1780

 

 

Tuzla

Rb

PROJEKAT

APLIKANT

Vrsta grupe

Traženi iznos

Odobreni iznos KM

Učešće aplikanta

1.

Weekend relaxation, no connection

Odred izviđača „KRIN“

UG

980

900

175

2.

You(th) Pol(itcs)

Youth Activating youth

NG

1.000

800

370

3.

Budimo kao djeca

NG Mladi iz Breze

NG

794,2

700

1.288

4.

Živi zdrav život

Omladinski resursni Centar

UG

770

600

380

5.

Časopis studenata Medicinskog fakulteta „PULSUS“

Udruženje „Medicus“

UG

1.000

700

1.420

6.

Siguran sex, spokojan život

NG Mladi medicinari

NG

471

450

350

7.

Vatrogasac u školi

Dobrovoljno Vatrogasno Društvo  „Mladi Vatrogasci“ Tuzla

UG

800

700

200

 

Sredstva će biti isplaćena putem prenosa na žiro-račun implementatora projekata (u slučajevima kada su implementatori pravna tijela) ili gotovinskom isplatom preko blagajne Fondacij (u slučaju da je implementator neformalna grupa).