preloader__image

Fondacija tuzlanske zajednice uspostavila je saradnju sa sedam općina i gradova na području Tuzlanskog kantona na realizaciji višegodišnjih projekata s ciljem unaprjeđenja okruženja za podršku aktivnom civilnom društvu i društvenim inovacijama koje su usmjerene ka održivom, ekološkom i inkluzivnom razvoju.  

Kroz projekat "Naša zajednica je naša odgovornost", koji Fondacija tuzlanske zajednice realizuje u okviru programa "Snaga lokalnog" koji se implementira uz podršku USAID-a BiH, kontinuirano će se raditi na razvoju kulture darivanja i jačanju organizacija civilnog društva kao važnog segmenta razvoja zajednice u Bosni i Hercegovini. 

Kroz projekat "Jačanje civilnog društva i demokratske kulture u Tuzlanskom kantonu", koji Fondacija tuzlanske zajednice i Mreža aktivnih zajednica realizuju uz podršku Ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju Savezne Republike Njemačke (BMZ) i Freudenberg Fondacije, radit će se na unapređenju okruženja i okvira za podršku aktivnom civilnom društvu i društvenim inovacijama usmjerenim na razvoj participativne demokratije u Tuzlanskom kantonu. Fondacija će sa partnerima na projektu potaknuti partnerstva između civilnog, javnog i biznis sektora da zajednički rade na poboljšanju okruženja za demokratski razvoj lokalnih zajednica. 

Do kraja 2025. godine Fondacija će partnerski djelovati na području cijelog Tuzlanskog kantona, tako da se, osim sa lokalnim samoupravama Kladanj, Kalesija, Čelić, Gradačac, Lukavac, Živinice i Teočak, u narednom periodu očekuje saradnja i sa ostalim općinama i gradovima. Zajedničko i sinergijsko djelovanje pomoći će boljoj komunikaciji i saradnji partnera na  provođenju aktivnosti koje će doprinijeti stvaranju okruženja za jačanje mladih, obuke članova vijeća/savjeta mjesnih zajednica, jačanja organizacija civilnog društva, finansijskoj podršci malim inicijativama u zajednici, kao i promociji kulture darivanja u Bosni i Hercegovini.