preloader__image

Poziv za upis na edukacije za nezaposlene „Posao se ne čeka, posao se traži!”

Fondacija tuzlanske zajednice u partnerstvu sa Udruženjem građana Agora organizuje edukaciju za poboljšanje kompetencija za zapošljivost sa ciljem podrške dugotrajno nezaposlenim osobama da prepoznaju i iskoriste vlastite potencijale u svrhu pronalaska zaposlenja.

Edukacija je  namijenjena nezaposlenim osobama nastanjenim u mjesnoj zajednici Kiseljak koje žele unaprijediti vještine koje traže poslodavci i dobiti podršku u traženju zaposlenja.  Program mogu upisati i pohađati osobe koje imaju završeno minimalno osnovno obrazovanje, odnosno mogu komunicirati, pisati i razumjeti maternji jezik.

Nakon završene edukacije učesnici će:

 1. Naučiti kako da na pravi način traže posao, pokažu svoje znanje, sposobnosti i vještine prilikom konkurisanja na posao.
 2. Imati izrađen vlastiti CV (biografiju) koji mogu koristiti prilikom podnošenja prijave za posao.
 3. Imati završen A1 stepen engleskog jezika u skladu sa  Zajedničkim evropskim referentim okvirom za jezike.
 4. Steći praktična znanja iz informatike, te će moći izrađivati dokumente, primati i slati elektronsku poštu i pretraživati internet  s fokusom na stranice s prilikama za zaposlenje.
 5. Unaprijediti vještine komunikacije primjenjive u poslovnom okruženju, kao što je prvi kontakt sa poslodavcem, razgovor za posao i slično.
 6. Uz podršku mentora, biti u mogućnosti da odrede svoj profesionalni cilj i interesovanja,  sagledaju mogućnosti i iskoriste svoje kvalitete na pravi način.
 7. Znati gdje da potraže infomacije  o slobodnim poslovima i poslodavcima

Program edukacije obuhvatit će 70 sati obuke, što će biti realizovano kroz sljedeće module:

 1. Upoznavanje sa programom i dinamikom realizacije aktivnosti, srijeda 22. 12. 2021. godine od 12.00 do 15.00 sati
 2. Komunikacija i predstavljanje na poslu, decembar 2021. i januar 2022. godine
 3. Kurs engleskog jezika,  januar i februar 2022. godine
 4. Kurs informatike, mart 2022. godine
 5. Individualni rad sa mentorom, decembar 2021 – maj 2022. godine

 

Kroz individualno savjetovanje, na raspolaganju će imati savjetnika iz Udruženja građana Agora koji će im pružati nove informacije o prilikama za zaposlenje, samozaposlenje, edukacije, i slično. Istovremeno, savjetnik će pratiti polaznike tokom trajanja programa i biti na raspolaganju za dodatne informacije i podršku.

Iskustvo edukatora i savjetnika u radu u oblasti obrazovanja odraslih garancija je da će polaznici imati kvalitetne i interaktivne edukacije koje će ih ohrabriti da stiču znanja te da ih kasnije i primjenjuju.

Sve aktivnosti će se održavati u Društvenom centru  Kiseljak.  Na prvoj aktivnosti bit će dogovorena dinamika realizacije sljedećih aktivnosti.

Zainteresovane osobe mogu se prijaviti na edukacije do 20.12.2021. godine.

Prijave se mogu izvršiti putem telefona 035 277 114 ili 035 277 115, direktno u Društvenom centru Kiseljak, ili putem prijavnog obrasca koji se nalazi  OVDJE.

Dodatne informacije možete dobiti u Društvenom centru Kiseljak, svake srijede u terminu 11.00 – 14.00 sati, te svaki radni dan na navedene brojeve telefona, ili putem maila agora@agoracentar.org.

Informativni sastanak za građane o javnom pozivu i programu edukacija, bit će održan u ponedjeljak 13.12.2021. godine  sa početkom u 14.00 sati.

Aktivnosti se provode u okviru projekta “Inkluzivni razvoj zajednice Kiseljak, za unaprjeđenje socijalno ekonomskog aspekta života građana, posebno Roma“  kojeg implementira Fondacija tuzlanske zajednice uz podršku Freudenberg fondacije i Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj Republike Njemačke.